Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
RTNEKG39qDCmt
Dokończ zdanie.
Konkordat między Stolicą Apostolską a RP został podpisany… Możliwe odpowiedzi: 1. 28 lipca 1993 roku., 2. 25 kwietnia 1993 roku., 3. 25 maja 1998 roku., 4. 23 lutego 1998 roku.
1
Ćwiczenie 2
R23m3vh9tA6cY
Wskaż osobę, która ratyfikowała konkordat w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w 1998 roku. Możliwe odpowiedzi: 1. Aleksander Kwaśniewski, 2. Lech Kaczyński, 3. Andrzej Duda, 4. Lech Wałęsa
2
Ćwiczenie 3
R1I94HupB5mIO
Zdecyduj, które stwierdzenie jest prawdziwe, a które fałszywe. Pracę katechetów w szkołach państwowych opłaca Stolica Apostolska. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Mianowanie biskupa w diecezji wymaga zatwierdzenia go przez rząd RP Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Decyzje podejmowane przez Episkopat Polski dotyczące np. I Komunii Świętej muszą być zgodne z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Konstytucja RP z 1997 roku i konkordat z 1993 roku zawierają w preambule odwołanie do Boga. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Polską placówką dyplomatyczną w Watykanie jest ambasada RP.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Konkordat zezwala na kandydowanie księży do samorządu terytorialnego. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
2
Ćwiczenie 4

Zapoznaj się z poniższym tekstem i rozwiąż ćwiczenie.

W państwie obowiązuje zasada separacji państwa od Kościoła. Jest uznawana autonomia Kościoła. Państwo nie finansuje żadnego z Kościołów, obowiązek ten jest pozostawiony wiernym, którzy płacą podatek kościelny. Jedynie działalność charytatywna Kościoła może liczyć na wsparcie finansowe ze strony państwa. własne Źródło: oprac. własne.

RoSZvOxsmPMz5
Wskaż, jaki model relacji państwo – Kościół opisuje tekst. Możliwe odpowiedzi: 1. państwo neutralne światopoglądowo, 2. państwo ateistyczne, 3. państwo wyznaniowe
3
Ćwiczenie 5
R1QL4Nyholze2
Wskaż, które z poniższych zdań dotyczących relacji państwo – Kościół nie dotyczą Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwe odpowiedzi: 1. Premierem rządu może być tylko katolik., 2. Głową państwa jest głowa Kościoła w tym państwie., 3. Biskupów mianuje papież bez zgody władz państwowych tego kraju., 4. Pracę kapelanów finansuje episkopat, a nie państwo., 5. Państwo nie płaci katechetom, którzy pracują w szkołach katolickich.
1
R1FHLwtwNAfZR31
Ćwiczenie 6
Lorem zielonym kolorem ipsum dolor sit amet, consectetur czerwonym adipiscing elit. Sed ut eros sed fiolet elit egestas iaculis.
3
Ćwiczenie 6
R180o2KNNcH54
Stolica Apostolska i Rzeczpospolita Polska 1) biorąc pod uwagę fakt, że religia katolicka jest wyznawana przez większość społeczeństwa polskiego; 2) podkreślając rolę odegraną przez Kościół w tysiącletnich dziejach państwa polskiego; 3) podkreślając znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II dla współczesnych dziejów Polski; 4) zważywszy przełomowe znaczenie odzyskania niepodległości i suwerenności przez państwo polskie; 5) stwierdzając doniosły wkład Kościoła w rozwój osoby ludzkiej i umacnianie moralności; 6) uwzględniając nową strukturę administracyjną Kościoła w Polsce ustanowioną Bullą papieską »Totus Tuus Poloniae populus«; 7) postanowiły zawrzeć niniejszy konkordat….
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj zadanie.

1
Maciej Miros Załóż sobie Kościół

(…) W Polsce od 1989 roku funkcjonuje rejestr Kościołów i związków wyznaniowych. Prowadzi go Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rejestr powstał na fali antysekciarskiej krucjaty. Destrukcyjne grupy pojawiły się u nas wraz z upadkiem żelaznej kurtyny. Pachniały Orientem i miały gotowe recepty niemal na wszystko – szczęście, miłość, Boga. Specjaliści szacują, że w latach dziewięćdziesiątych było ich trzysta, a według niektórych źródeł nawet tysiąc. Spanikowani zalewem sekt politycy wymyślili więc rejestr, by okiełznać demona. Dziś w Polsce rzeczywiście funkcjonuje najwyżej pięćdziesiąt aktywnych sekt, choć dokładnych danych nikt nie zna. Ale zdaniem ekspertów nie jest to jednak zasługa polskiego prawa. To jest nadal dziurawe jak szwajcarski ser. Choćby dlatego, że w Polsce można sobie założyć Kościół czy związek wyznaniowy… nie wpisując go do rejestru. (…)

W naszym kraju wpis do rejestru nie jest obowiązkiem, lecz uprawnieniem. Przez wpis Kościół uzyskuje jedynie osobowość prawną. Brak osobowości prawnej nie oznacza natomiast nielegalności działań Kościoła, a świadczy jedynie o tym, że nie ma on zdolności do podejmowania czynności prawnych. – Wszelkie przejawy działalności takiego Kościoła, jeżeli nie naruszają obowiązujących norm prawnych, są dozwolone – tłumaczy Wioletta Paprocka, rzecznik MSWiA.

mmiros Źródło: Maciej Miros, Załóż sobie Kościół, 12.08.2009 r., dostępny w internecie: onet.pl [dostęp 10.01.2020 r.].
R1OhEhAO5vOGt
1. Wskaż, jakie były powody utworzenia rejestru Kościołów i związków wyznaniowych. (Uzupełnij). 2. Wyjaśnij, czy związek wyznaniowy musi być zarejestrowany, aby mógł działać. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Rafał Chabasiński Konkordat w Polsce – zwyczajna umowa czy złożenie hołdu Kościołowi?

Rozdział kościoła i państwa wynika, między innymi, właśnie z zapisów konkordatu

Treść pierwszego artykułu konkordatu wprost wskazuje na rozdział państwa od Kościoła. Strony umowy zobowiązują się w nim do pełnego poszanowania wzajemnej niezależności we wzajemnych stosunkach. Następne cztery artykuły dotyczy kwestii niejako organizacyjnych. Przewidują one, że reprezentujący stronę kościelną nuncjusz apostolski będzie, jak do tej pory, rezydować w Warszawie a ambasador Polski w Watykanie. Artykuł trzeci zapewnia polskiemu Kościołowi oraz jego przedstawicielom swobodę w komunikacji między innymi ze Stolicą Apostolską, ze sobą i kościołami w państwach trzecich. Zgodnie z artykułem czwartym, Polska uznaje osobowość prawną Kościoła oraz tych jego instytucji, które takową powinny posiadać zgodnie z prawem kanonicznym. Pozostałe mogą ją uzyskać na wniosek strony kościelnej. Artykuł piąty zaś przewiduje zapewnienie przez państwo Kościołowi Katolickiemu swobody publicznego pełnienia swojej misji. Zakłada ona również „wykonywanie jurysdykcji”, zarządzanie oraz administrowanie przez Kościół w zgodzie z prawem kanonicznym.

cw1 Źródło: Rafał Chabasiński, Konkordat w Polsce – zwyczajna umowa czy złożenie hołdu Kościołowi?, 28.10.2018 r., dostępny w internecie: bezprawnik.pl [dostęp 21.12.2020 r.].
Ru9eQuB3NO6uM
Wyjaśnij, na czym polega rozdział Kościoła od państwa. (Uzupełnij).