Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
RGdmMpdY6NyKy
Odpowiedz na pytania: 1. Na miejscu którego oceanu powstał Pieniński Pas Skałkowy?, 2. Który szczyt Tatr jest najwyższy?, 3. Jak nazywa się szczyt Tatr z ustawionym na nim krzyżem?, 4. Jak nazywa się łańcuch górski w Polsce południowej?, 5. Jak nazywa się najwyższy szczyt polskiej części Tatr?
RMIiCYXULzggS
Dokończ zdania, uzupełniając je prawidłowymi hasłami. 1. Ocean, na którego miejscu powstał Pieniński Pas Skałkowy, to 1. dyslokacja, 2. intruzja, 3. Tetyda, 4. karbon, 5. perm.
2. Okres geologiczny, w którym wystąpiła główna faza orogenezy hercyńskiej, to 1. dyslokacja, 2. intruzja, 3. Tetyda, 4. karbon, 5. perm.
3. Ciało skalne znajdujące się pod powierzchnią Ziemi, które powstało z zastygłej magmy, to 1. dyslokacja, 2. intruzja, 3. Tetyda, 4. karbon, 5. perm.
4. Okres, w którym nastąpiło połączenie kontynentów w jeden, to 1. dyslokacja, 2. intruzja, 3. Tetyda, 4. karbon, 5. perm.
5. Przemieszczanie się mas skalnych w układzie warstw to
1. dyslokacja, 2. intruzja, 3. Tetyda, 4. karbon, 5. perm.
RmmUaihzgq5Pv1
Ćwiczenie 2
Zaznacz twierdzenia, które są zgodne z prawdą. Możliwe odpowiedzi: 1. Trzon krystaliczny jest zbudowany ze skał osadowych., 2. Tylko część trzonu krystalicznego pokryta jest płaszczowinami., 3. Skały budujące trzon krystaliczny to tylko skały węglanowe (m.in. wapienie)., 4. Płaszczowiny otaczające trzon krystaliczny powstały wszystkie jednocześnie.
R17C1KjLoMPzO1
Ćwiczenie 3
Uzupełnij prawidłowo tekst. Niecka Podhalańska tworzy ważny zbiornik wód termalnych w Polsce. Posiada on długą tradycję. Zainteresowanie problematyką wykorzystania źródeł geotermalnych na Podhalu pojawiło się już w połowie XIX wieku. Dużym powodzeniem cieszyły się cieplice na Jaszczurówce koło Zakopanego. Ich istnienie związane jest z infiltracją wód opadowych. Po ich ogrzaniu następuje wznoszenie się wody do góry, gdzie jej średnia temperatura w basenie kąpielowym wynosi 18°C przy średniej rocznej temperaturze powietrza w tym rejonie w granicach 4,8°C. Wody wypływają na powierzchnię przez 1. krystalicznego, 2. uskoki, 3. uskokami, 4. fliszu w Niecce Podhalańskiej. Jednakże zanim wypłyną na powierzchnię, muszą pokonać długą drogę. Wpierw infiltrują poprzez spękania trzonu 1. krystalicznego, 2. uskoki, 3. uskokami, 4. fliszu Tatr i ogrzewają się wraz z głębokością. Ponieważ utworzy 1. krystalicznego, 2. uskoki, 3. uskokami, 4. fliszu są nieprzepuszczalne, mogą się przedostać na powierzchnię dopiero mioceńskimi 1. krystalicznego, 2. uskoki, 3. uskokami, 4. fliszu Niecki Podhalańskiej.
1
Ćwiczenie 4

Na grafice obrazującej budowę Karpat Wewnętrznych wstaw właściwe numery.

1 - Tatry, 2 - Niecka Podhalańska, 3 - Pieniński Pas Skałkowy

RYrFtHXVOZ8gi
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Źródło: Krobicki M., współpraca - AR i Bagińska A., Ferie – stok dla każdego, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, [online], dostępny w internecie: https://www.pgi.gov.pl/szkolenia-dla-samorzadow/9776-ferie-2017-stok-dla-kazdego.html, dostępny w internecie: https://www.pgi.gov.pl/szkolenia-dla-samorzadow/9776-ferie-2017-stok-dla-kazdego.html.
RMOcuFj0Ik9Sr
Wybierz, jaka jest właściwa kolejność budowy Karpat Wewnętrznych? Wybierz spośród podanych odpowiedzi: 1 - Tatry, 2 - Niecka Podhalańska, 3 - Pieniński Pas Skałkowy Możliwe odpowiedzi: 1. 1 - Tatry, 2 - Niecka Podhalańska, 3 - Pieniński Pas Skałkowy, 2. 1 - Niecka Podhalańska, 2 - Tatry, 3 - Pieniński Pas Skałkowy, 3. 1 - Niecka Podhalańska, 2 - Tatry, 3 - Gorce
11
Ćwiczenie 5

Poniżej umieszczono dwa zdjęcia ukazujące części Karpat Wewnętrznych: Tatry i Nieckę Podhalańską. Przyporządkuj nazwę do zdjęcia. Uzasadnij swój wybór oraz opisz budowę obu formacji.

R107IVKdxBIHB2
1. Tatry - zdjęcie przedstawia pasmo górskie ze stromymi szczytami. 2. Niecka Podhalańska: zdjęcie ukazuje widok z góry na dosyć gęsto zabudowany teren. Pomiędzy zabudową są pola i łąki.

Tatry i Niecka Podhalańska to części Karpat Wewnętrznych. Opisz budowę obu formacji, uzasadnij swój wybór.

R1Kjn6RoUMDPl
(Uzupełnij).
Źródło: By Paweł Opioła - Own work, CC BY-SA 4.0, Link
By Szymon56 - Own work, CC BY-SA 3.0, Link.
RVCs3F949SydB2
Ćwiczenie 6
Łączenie par. Oceń, czy poniższe stwierdzenia są prawdziwe czy fałszywe.. Pieniński Pas Skałkowy został kilkukrotnie skompresowany.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Tatry posiadają prostą budowę składającą się tylko z granitów.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Tworzenie się trzonu krystalicznego i jego wypiętrzenie to efekt uderzenia meteorytu.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Niecka Podhalańska jest poprzecinana głębokimi uskokami.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Płaszczowiny nasuwały się w różnych okresach.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
R6VBAuMsKo3ZE3
Ćwiczenie 7
Połącz nazwę z właściwą definicją. Tatry: Możliwe odpowiedzi: 1. olbrzymi, diapirowy zręb, który ograniczony jest strefami dyslokacji., 2. masywów pasma Karpat składający się z dwóch jednostek:trzonu krystalicznego i pokrywy osadowej., 3. synklina wypełniona skałami fliszu, silnie poprzecinana uskokami. Niecka Podhalańska: Możliwe odpowiedzi: 1. olbrzymi, diapirowy zręb, który ograniczony jest strefami dyslokacji., 2. masywów pasma Karpat składający się z dwóch jednostek:trzonu krystalicznego i pokrywy osadowej., 3. synklina wypełniona skałami fliszu, silnie poprzecinana uskokami. Pieniński Pas Skałkowy: Możliwe odpowiedzi: 1. olbrzymi, diapirowy zręb, który ograniczony jest strefami dyslokacji., 2. masywów pasma Karpat składający się z dwóch jednostek:trzonu krystalicznego i pokrywy osadowej., 3. synklina wypełniona skałami fliszu, silnie poprzecinana uskokami.
31
Ćwiczenie 8

Na zdjęciu przedstawiono pasmo Pienin, będące częścią Pienińskiego Pasa Skałkowego. Dokładnie obejrzyj zdjęcie, zauważ, że pasmo to jest stosunkowo wąskie. Dlaczego tak się stało? Swoją odpowiedź uzasadnij.

Na zdjęciu przedstawiono pasmo Pienin, będące częścią Pienińskiego Pasa Skałkowego. Zapoznaj się z opisem zdjęcia. Zauważ, że pasmo to jest stosunkowo wąskie. Dlaczego tak się stało? Swoją odpowiedź uzasadnij.

RmpMfM6TvIb4a
Źródło: By Qvidemus - Own work, CC BY-SA 3.0 pl, Link, dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40135884.
RFcGKUZvwIPr7
(Uzupełnij).