Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1epHtOzmq5hW1
Ćwiczenie 1
Łączenie par. Oceń prawdziwość stwierdzeń. Zaznacz Prawda lub Fałsz.. Suma liczby wymiernej i niewymiernej jest niewymierna.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Suma dwóch liczb niewymiernych jest niewymierna.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Iloczyn liczby wymiernej i liczby niewymiernej jest niewymierny.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Iloraz liczby wymiernej przez liczbę niewymierną jest niewymierny.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Iloraz liczby niewymiernej przez liczbę wymierną jest niewymierny.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Różnica liczby wymiernej i liczby niewymiernej jest niewymierna.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
R19eO273kCNSs1
Ćwiczenie 2
Rozstrzygnij, czy podane liczby są wymierne czy niewymierne. Przeciągnij i upuść. Liczby wymierne Możliwe odpowiedzi: 1. -3,5, 2. 1,234567891011..., 3. 1, 4. -5,8, 5. 13π-4, 6. 1,666..., 7. -8711, 8. -4,015, 9. 0, 10. 75, 11. π, 12. 6,84, 13. 169, 14. 18-5,6 Liczby niewymierne Możliwe odpowiedzi: 1. -3,5, 2. 1,234567891011..., 3. 1, 4. -5,8, 5. 13π-4, 6. 1,666..., 7. -8711, 8. -4,015, 9. 0, 10. 75, 11. π, 12. 6,84, 13. 169, 14. 18-5,6
R1PYE7cqo1Wsy1
Ćwiczenie 3
Podaj wynik podanych zadań jako liczbę całkowitą: 1. pierwiastek z dwa razy pierwiastek z dwa., 2. pierwiastek z dwa razy pierwiastek z osiem., 3. pierwiastek z trzech razy pierwiastek z trzech., 4. pierwiastek z dwudziestu siedmiu razy pierwiastek z trzech., 5. pierwiastek z dwunastu podzielić przez pierwiastek z trzech., 6. pierwiastek z osiemnastu podzielić przez pierwiastek z dwóch., 7. pierwiastek z dwudziestu podzielić przez pierwiastek z pięciu.
R1IYPf1Awwe172
Ćwiczenie 4
Uporządkuj w kolejności od najmniejszej do największej bez użycia kalkulatora. Dostępne opcje do wyboru: trzy pierwiastek z dwóch, cztery pierwiastek z trzech, pięć pierwiastek z dwóch, trzy pierwiastek z pięciu, cztery pierwiastek z dwóch, dwa pierwiastek z pięciu, trzy pierwiastek z trzech, pięć pierwiastek z trzech, dwa pierwiastek z trzech, dwa pierwiastek z dwóch.
RJwtunngVQ93z2
Ćwiczenie 5
Wykonaj działania. Połącz w pary. Lewa kolumna: 1. w nawiasie dwa dodać pierwiastek z pięć razy w nawiasie dwa dodać pierwiastek z pięciu., 2. w nawiasie dwa minus pierwiastek z pięciu razy w nawiasie trzy dodać pierwiastek z pięciu., 3. w nawiasie dwa dodać pierwiastek z pięciu razy w nawiasie trzy dodac pierwiastek z pięciu., 4. w nawiasie dwa dodać pierwiastek z pięciu razy w nawiasie dwa minus pierwiastek z pięciu., 5. w nawiasie dwa minus pierwiastek z pięciu razy w nawiasie trzy minus pierwiastek z pięciu., 6. w nawiasie dwa dodać pierwiastek z pięciu razy w nawiasie jeden dodać dwa pierwiastek z pięciu., 7. w nawiasie dwa dodać pierwiastek z pięć razy w nawiasie jeden minus dwa pierwiastek z pięć., 8. w nawiasie dwa dodać pierwiastek z pięć razy w nawiasie trzy minus pierwiastek z pięć., 9. w nawiasie jeden dodać dwa pierwiastek z pięć razy w nawiasie jeden minus dwa pierwiastek z pięć., 10. w nawiasie jeden minus dwa pierwiastek z pięć razy w nawiasie jeden minus dwa pierwiastek z pięć., 11. w nawiasie dwa minus pierwiastek z pięciu razy w nawiasie jeden minus dwa pierwiastek z pięć., 12. w nawiasie dwa minus pierwiastek z pięć razy w nawiasie jeden dodać dwa pierwiastek z pięć. Prawa kolumna: dwanaście minus pięć pierwiastek z pięć, minus osiem dodać trzy pierwiastek z pięć, dwadzieścia jeden minus cztery pierwiastek z pięć, jeden dodać pierwiastek z pięć, dwanaście dodać pięć pierwiastek z pięć, minus dziewiętnaście, jedenaście minus pięć pierwiastek z pięć, minus osiem minus trzy pierwiastek z pięć, minus jeden, dziewięć dodać cztery pierwiastek z pięć, jeden minus pierwiastek z pięć , jedenaście dodać pięć pierwiastek z pięć.
R1ZmkCIz7g6Ex2
Ćwiczenie 6
Usuń niewymierność z mianownika. Połącz w pary liczby równe. Lewa kolumna : dwa przez pierwiastek z sześć, jeden przez pierwiastek z sześć, dwa przez pierwiastek z osiem, osiem przez pierwiastek z osiem, trzy przez pierwiastek z trzy, jeden przez z osiem, cztery prezz pierwiastek z osiem, sześć przez pierwiastek z sześć, trzy przez pierwiastek z sześć, jeden przez pierwiastek z trzech. Prawa kolumna: pierwiastek z sześć przez sześć, pierwiastek z sześć przez dwa, pierwiastek z dwóch, pierwiastek z dwóch przez cztery, pierwiastek z dwóch przez dwa, pierwiastek z sześć, pierwiastek z sześć przez trzy, pierwiastek z trzech przez trzy, dwa pierwiastek z dwóch, pierwiastek z trzech.
R7iButwSTLMa03
Ćwiczenie 7
Wykonaj działania na liczbach niewymiernych. Połącz w pary. Lewa kolumna: w nawiasie jeden minus pierwiastek z dwóch razy w nawiasie jeden dodać pierwiastek z trzech, w nawiasie jeden dodać pierwiastek z dwóch razy w nawiasie minus jeden dodać pierwiastek z trzech, w nawiasie jeden minus pierwiastek z dwóch razy w nawiasie minus jeden minus pierwiastek z trzech, w nawiasie minus jeden dodać dodać pierwiastek z dwóch razy w nawiasie minus jeden dodać pierwiastek z trzech. Prawa kolumna: minus jeden dodać pierwiastek z dwóch minus pierwiastek z trzech dodać pierwiastek z sześć, jeden minus pierwiastek z dwóch minus pierwiastek z trzech dodać pierwiastek z sześciu, jeden minus pierwiastek z dwóch dodać pierwiastek z trzech minus pierwiastek z sześć , jeden minus pierwiastek z dwóch dodać pierwiastek z trzech dodać pierwiastek z sześć
RzDdaKBBMUqOh3
Ćwiczenie 8
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
REipfiNTlLJyf3
Ćwiczenie 9
Zaznacz liczby należące do zbioru liczb niewymiernych. Możliwe odpowiedzi: 1. 32:313, 2. 58·42514, 3. π2·327, 4. e0, 5. 12e2, 6. ln3, 7. ln1, 8. 0