Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R15tVy6YDRrd51
Ćwiczenie 1
Jeżeli objętość walca V walca obliczamy ze wzoru V=πr2h, gdzie r jest długością promienia podstawy walca, a h jego wysokością, to: Możliwe odpowiedzi: 1. Prawidłowa odpowiedź, 2. Nieprawidłowa odpowiedź A, 3. Nieprawidłowa odpowiedź B
RWoiQn0o0E73K11
Ćwiczenie 2
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
2
Ćwiczenie 3
RA3mqb3GWMrzx
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
RfClS3pB0caYt
W walcu promień podstawy wynosi r, wysokość wynosi h oraz przekątna przekroju osiowego, czyli prostokąta o wymiarach r na h, wynosi d. Uzupełnij luki odpowiednimi wartościami objętości walców o zadanych poniżej parametrach.
  • Przy parametrach r=5 oraz d=10 objętość walca wynosi 1. 432π, 2. 125π3, 3. 960π.

  • Przy parametrach h=6 oraz d=14 objętość walca wynosi 1. 432π, 2. 125π3, 3. 960π.

  • Przy parametrach r=6 oraz h=12 objętość walca wynosi 1. 432π, 2. 125π3, 3. 960π.
R17KCA3WVrWpd2
Ćwiczenie 4
Wstaw w tekst odpowiednie liczby. Wiadomo, że średnica podstawy walca i wysokość walca pozostają w stosunku 3:2, a iloczyn ich długości wynosi 30.
Promień podstawy walca jest równy 1. 35, 2. 11,25π, 3. 455π, 4. 22,55π, 5. 25, 6. 1,55.
Wysokość walca ma długość 1. 35, 2. 11,25π, 3. 455π, 4. 22,55π, 5. 25, 6. 1,55.
Pole podstawy walca wynosi 1. 35, 2. 11,25π, 3. 455π, 4. 22,55π, 5. 25, 6. 1,55.
Objętość walca jest równa 1. 35, 2. 11,25π, 3. 455π, 4. 22,55π, 5. 25, 6. 1,55.
2
Ćwiczenie 5

Na rysunkach 12 przedstawiono walce.

Rx83rpp861VKF
R1oDRbhin6e4v
Pogrupuj elementy, zgodnie z podanym opisem. Własności walca z rysunku 1: Możliwe odpowiedzi: 1. element 1 grupy 1, 2. element 3 grupy 2, 3. element 1 grupy 2, 4. element 2 grupy 2, 5. element 2 grupy 1, 6. element 3 grupy 1 Własności walca z rysunku 2: Możliwe odpowiedzi: 1. element 1 grupy 1, 2. element 3 grupy 2, 3. element 1 grupy 2, 4. element 2 grupy 2, 5. element 2 grupy 1, 6. element 3 grupy 1
2
Ćwiczenie 6

Z walca o promieniu podstawy 12 wycięto walec o promieniu podstawy 8 i tej samej wysokości, jak na rysunku. Oblicz objętość powstałej bryły.

RUm1AK2zLNcGy
3
Ćwiczenie 7

W sześcian o polu powierzchni całkowitej równym 96 wpisano walec. Oblicz objętość tego walca.

3
Ćwiczenie 8

Wyznacz promień podstawy walca o objętości równej V, jeżeli powierzchnia boczna walca po rozwinięciu jest kwadratem.