Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RwHASkQHeezcU1
Ćwiczenie 1
Zaznacz odpowiedź, w której ułożono elementy neurony zgodnie z kierunkiem przepływu bodźca. Możliwe odpowiedzi: 1. akson > ciało komórki > dendryt, 2. dendryt > ciało komórki > akson > synapsa, 3. ciało komórki > akson > dendryt, 4. dendryt > akson > synapsa > ciało komórki
1
Ćwiczenie 2
RGyR9svSvyqWF11
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Źródło: Englishsquare Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1YhDCfBHBxw5
Połącz w pary. Neuron jednobiegunowy Możliwe odpowiedzi: 1. Poza aksonem posiada on jeden dendryt., 2. Od ciała komórki odchodzi wyłącznie akson., 3. Charakteryzuje się licznymi i silnie rozgałęzionymi dendrytami, którym towarzyszy pojedynczy akson., 4. Akson i dendryt opuszczają ciało komórki w tym samym obszarze perykarionu. Neuron dwubiegunowy Możliwe odpowiedzi: 1. Poza aksonem posiada on jeden dendryt., 2. Od ciała komórki odchodzi wyłącznie akson., 3. Charakteryzuje się licznymi i silnie rozgałęzionymi dendrytami, którym towarzyszy pojedynczy akson., 4. Akson i dendryt opuszczają ciało komórki w tym samym obszarze perykarionu. Neuron wielobiegunowy Możliwe odpowiedzi: 1. Poza aksonem posiada on jeden dendryt., 2. Od ciała komórki odchodzi wyłącznie akson., 3. Charakteryzuje się licznymi i silnie rozgałęzionymi dendrytami, którym towarzyszy pojedynczy akson., 4. Akson i dendryt opuszczają ciało komórki w tym samym obszarze perykarionu. Neuron pseudojednobiegunowy Możliwe odpowiedzi: 1. Poza aksonem posiada on jeden dendryt., 2. Od ciała komórki odchodzi wyłącznie akson., 3. Charakteryzuje się licznymi i silnie rozgałęzionymi dendrytami, którym towarzyszy pojedynczy akson., 4. Akson i dendryt opuszczają ciało komórki w tym samym obszarze perykarionu.
2
Ćwiczenie 3
RzWYnzIsMQqiG
Budowa neuronu.
Źródło: Englishsquare Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RYesqW60SjKnN2
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Rqf5o1YnaHxgJ
Komórka nerwowa swoją budową przypomina drzewo. W ciele komórki nerwowej znajduje się 1. akson, 2. Komórka Schwanna, 3. dendryty, 4. przewężenie Ranviera, 5. osłonkę mielinową, 6. jądro komórkowe oraz inne organella. Od niego odchodzą cienkie, rozgałęziające się 1. akson, 2. Komórka Schwanna, 3. dendryty, 4. przewężenie Ranviera, 5. osłonkę mielinową, 6. jądro komórkowe. Również od ciała komórki odchodzi długa, pojedyncza nić, 1. akson, 2. Komórka Schwanna, 3. dendryty, 4. przewężenie Ranviera, 5. osłonkę mielinową, 6. jądro komórkowe. Jest on zabezpieczany przez 1. akson, 2. Komórka Schwanna, 3. dendryty, 4. przewężenie Ranviera, 5. osłonkę mielinową, 6. jądro komórkowe, na której znajduje się 1. akson, 2. Komórka Schwanna, 3. dendryty, 4. przewężenie Ranviera, 5. osłonkę mielinową, 6. jądro komórkowe. Pomiędzy cylindrycznymi osłonkami mielinowymi znajduje się 1. akson, 2. Komórka Schwanna, 3. dendryty, 4. przewężenie Ranviera, 5. osłonkę mielinową, 6. jądro komórkowe. Akson rozgałęzia się przy końcu, w sposób przypominający korzenie.
R1SnLSaCfKuBD2
Ćwiczenie 4
Łączenie par. Oceń prawdziwość poniższych zdań.. Włókna rdzenne posiadają osłonkę mielinową.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W ośrodkowym układzie nerwowym osłonka mielinowa powstaje z astrocytów.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W obwodowym układzie nerwowym osłonki neuronów powstają z komórek Schwanna.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Włókna bezrdzenne wykazują mniejszą szybkość przekazywania sygnału niż włókna rdzenne.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
RTF7G69RIJmDy2
Ćwiczenie 5
Łączenie par. Zaznacz odpowiednie typy neuronów, których dotyczą poniższe opisy.. Neuron przekazujący informacje z nabłonka węchowego do ośrodkowego układu nerwowego.. Możliwe odpowiedzi: czuciowy, ruchowy, pośredniczący. Neuron przekazujący do mięśnia sygnał do skurczu (i cofnięcia ręki). Możliwe odpowiedzi: czuciowy, ruchowy, pośredniczący. Neuron doprowadzający sygnał do efektora.. Możliwe odpowiedzi: czuciowy, ruchowy, pośredniczący. Neuron występujący w rdzeniu kręgowym, pośredniczy w przekazywaniu informacji.. Możliwe odpowiedzi: czuciowy, ruchowy, pośredniczący. Neuron wyprowadzający sygnał od receptora.. Możliwe odpowiedzi: czuciowy, ruchowy, pośredniczący
2
Ćwiczenie 6
R1WCkJqxR9zia
RKJDwiYPw94KH2
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Łuk odruchowy.
Źródło: Englishsquare Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
31
Ćwiczenie 7
R12HH1Fj16xag
Na podstawie schematu z zadania nr 2 wykaż jedno przystosowanie budowy neuronu do funkcji. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8
R1IWcoR38PKVl
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.