1
Pokaż ćwiczenia:
RLVmKgZ6XRBDL11
Ćwiczenie 1
Które ze zdań na temat Antygony w Nowym Jorku Janusza Głowackiego są zgodne z wymową tekstu? Oznacz zdania w tabeli jako prawdziwe lub fałszywe. Akcja Antygony w Nowym Jorku Janusza Głowackiego i akcja Antygony Sofoklesa zawierają elementy podobne. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Los Saszy, podobnie jak bohaterów mitu tebańskiego, zdeterminowany jest przez fatum. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Bohaterowie Antygony w Nowym Jorku Janusza Głowackiego, podobnie jak bohaterowie Antygony Sofoklesa, nie doświadczają kolizji wartości tragicznych. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W Antygonie Sofoklesa, podobnie jak w Antygonie w Nowym Jorku Janusza Głowackiego, ukazany został absurd jednostkowych wypadków losowych. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
R1Y17Yw98h9zg21
Ćwiczenie 2
Scharakteryzuj Saszę, Pchełkę i Anitę, dobierając odpowiednie sformułowania. Wszyscy bohaterowie 1. fatum, 2. Czynnie, 3. Anita, 4. Sasza, 5. wegetują, 6. naprawić, 7. Biernie, 8. umierają, 9. Pchełka, 10. przywary, 11. odnowić, 12. cechy. Nie są w stanie zrobić nic, co ich uratuje. Choć próbują, to 1. fatum, 2. Czynnie, 3. Anita, 4. Sasza, 5. wegetują, 6. naprawić, 7. Biernie, 8. umierają, 9. Pchełka, 10. przywary, 11. odnowić, 12. cechy decyduje o ich klęsce życiowej. Ograniczają ich narodowe 1. fatum, 2. Czynnie, 3. Anita, 4. Sasza, 5. wegetują, 6. naprawić, 7. Biernie, 8. umierają, 9. Pchełka, 10. przywary, 11. odnowić, 12. cechy (i zalety). 1. fatum, 2. Czynnie, 3. Anita, 4. Sasza, 5. wegetują, 6. naprawić, 7. Biernie, 8. umierają, 9. Pchełka, 10. przywary, 11. odnowić, 12. cechy – Polak, jest złodziejem, pijakiem, fałszywym przyjacielem. Jest zawistny, zazdrosny i nieczuły. Łatwo wpada w złość. Cieszy go cudze nieszczęście. Nie umie cieszyć się szczęściem drugiego człowieka.
1. fatum, 2. Czynnie, 3. Anita, 4. Sasza, 5. wegetują, 6. naprawić, 7. Biernie, 8. umierają, 9. Pchełka, 10. przywary, 11. odnowić, 12. cechy – Żyd dba o własne interesy. Wie, co mu się opłaci. Czuje, że jego życie ma sens i będzie chciał je zmienić. W przeciwieństwie do Pchełki ma silną wolę. Zniewala go jego rosyjski charakter. Melancholia i skłonność do alkoholu – to one są jego przekleństwem. 1. fatum, 2. Czynnie, 3. Anita, 4. Sasza, 5. wegetują, 6. naprawić, 7. Biernie, 8. umierają, 9. Pchełka, 10. przywary, 11. odnowić, 12. cechy szanuje prawa, pielęgnuje dawne obrządki. Ale jest niedostosowana społecznie, żyje w malignie, opętana wspomnieniami i urojeniami o zmarłym przyjacielu. Nie zauważa świata wokół siebie. Bardzo pragnie miłości.
Bohaterowie nie umieją 1. fatum, 2. Czynnie, 3. Anita, 4. Sasza, 5. wegetują, 6. naprawić, 7. Biernie, 8. umierają, 9. Pchełka, 10. przywary, 11. odnowić, 12. cechy swojego życia. 1. fatum, 2. Czynnie, 3. Anita, 4. Sasza, 5. wegetują, 6. naprawić, 7. Biernie, 8. umierają, 9. Pchełka, 10. przywary, 11. odnowić, 12. cechy czekają na to, co przyniesie kolejny dzień.
RjDBp9XngY6I411
Ćwiczenie 3
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R19K2Xi0rvQ2W1
Ćwiczenie 3
Porównaj budowę Antygony Sofoklesa i Antygony w Nowym Jorku Janusza Głowackiego, uzupełniając luki w tekście. Zgodnie z zasadą jedności Tu uzupełnij akcja dramatów rozgrywa się tylko w jednej lokalizacji. W przypadku Antygony Sofoklesa są to Tu uzupełnij, a w przypadku drugiego dramatu – Tu uzupełnij. Zgodnie z zasadą jednego wątku fabułą dramatu Tu uzupełnij jest konflikt Antygony i Kreona, zaś Antygony w Nowym Jorku Tu uzupełnij – historia o bezdomnych. Zasada jedności czasu nakazuje, by akcja Antygony Sofoklesa trwała Tu uzupełnij, natomiast akcja Antygony w Nowym Jorku Janusza Głowackiego trwa Tu uzupełnij.
11
Ćwiczenie 4

Tragizm to kolizja wartości. Na podstawie fragmentów Antygony w Nowym Jorku Janusza Głowackiego sformułuj co najmniej dwa argumenty, którymi uzasadnisz taką definicję.

R1Ewy4MOqNzd1
(Uzupełnij).
R8soTruGnn3VP11
Ćwiczenie 5
Uzupełnij zdania dotyczące różnic w sposobie interpretowania tragizmu. Nad losami bohaterów antycznych ciążyło 1. Wiedzą, 2. nałóg, 3. tragizmu, 4. losu, 5. szczęście, 6. komizmu, 7. marazm, 8. działanie, 9. fatum, 10. życie, 11. przepowiednia, 12. odczuwania radości, 13. przepowiedni wyroczni, 14. wybór, 15. przeznaczenia, 16. zło, 17. siebie samych, 18. metaforycznego opuszczenia parku. Nawet jeśli próbowali zapobiegać spełnieniu się 1. Wiedzą, 2. nałóg, 3. tragizmu, 4. losu, 5. szczęście, 6. komizmu, 7. marazm, 8. działanie, 9. fatum, 10. życie, 11. przepowiednia, 12. odczuwania radości, 13. przepowiedni wyroczni, 14. wybór, 15. przeznaczenia, 16. zło, 17. siebie samych, 18. metaforycznego opuszczenia parku, nieuchronnie skazywali siebie na klęskę. Ich życiowe wybory stanowią ilustrację 1. Wiedzą, 2. nałóg, 3. tragizmu, 4. losu, 5. szczęście, 6. komizmu, 7. marazm, 8. działanie, 9. fatum, 10. życie, 11. przepowiednia, 12. odczuwania radości, 13. przepowiedni wyroczni, 14. wybór, 15. przeznaczenia, 16. zło, 17. siebie samych, 18. metaforycznego opuszczenia parku jako spełniania się z góry przewidzianego losu. Nie mogli uciec od 1. Wiedzą, 2. nałóg, 3. tragizmu, 4. losu, 5. szczęście, 6. komizmu, 7. marazm, 8. działanie, 9. fatum, 10. życie, 11. przepowiednia, 12. odczuwania radości, 13. przepowiedni wyroczni, 14. wybór, 15. przeznaczenia, 16. zło, 17. siebie samych, 18. metaforycznego opuszczenia parku. Natomiast w dramacie Janusza Głowackiego bohaterowie są zniewoleni przez 1. Wiedzą, 2. nałóg, 3. tragizmu, 4. losu, 5. szczęście, 6. komizmu, 7. marazm, 8. działanie, 9. fatum, 10. życie, 11. przepowiednia, 12. odczuwania radości, 13. przepowiedni wyroczni, 14. wybór, 15. przeznaczenia, 16. zło, 17. siebie samych, 18. metaforycznego opuszczenia parku oraz nieudacznictwo. Charakteryzuje ich 1. Wiedzą, 2. nałóg, 3. tragizmu, 4. losu, 5. szczęście, 6. komizmu, 7. marazm, 8. działanie, 9. fatum, 10. życie, 11. przepowiednia, 12. odczuwania radości, 13. przepowiedni wyroczni, 14. wybór, 15. przeznaczenia, 16. zło, 17. siebie samych, 18. metaforycznego opuszczenia parku i nieumiejętność wyzwolenia się, 1. Wiedzą, 2. nałóg, 3. tragizmu, 4. losu, 5. szczęście, 6. komizmu, 7. marazm, 8. działanie, 9. fatum, 10. życie, 11. przepowiednia, 12. odczuwania radości, 13. przepowiedni wyroczni, 14. wybór, 15. przeznaczenia, 16. zło, 17. siebie samych, 18. metaforycznego opuszczenia parku. 1. Wiedzą, 2. nałóg, 3. tragizmu, 4. losu, 5. szczęście, 6. komizmu, 7. marazm, 8. działanie, 9. fatum, 10. życie, 11. przepowiednia, 12. odczuwania radości, 13. przepowiedni wyroczni, 14. wybór, 15. przeznaczenia, 16. zło, 17. siebie samych, 18. metaforycznego opuszczenia parku, co mogliby zrobić, by zmienić swoje życie, ale nie umieją tych planów zrealizować. Inaczej niż bohaterowie antyczni – mają 1. Wiedzą, 2. nałóg, 3. tragizmu, 4. losu, 5. szczęście, 6. komizmu, 7. marazm, 8. działanie, 9. fatum, 10. życie, 11. przepowiednia, 12. odczuwania radości, 13. przepowiedni wyroczni, 14. wybór, 15. przeznaczenia, 16. zło, 17. siebie samych, 18. metaforycznego opuszczenia parku.
211
Ćwiczenie 6

Opisz, na czym polega nędza w życiu bohaterów Janusza Głowackiego. Zwróć uwagę na kwestie ekonomiczne, społeczne i polityczne.

R1F3IaNT6ins8
Kwestie ekonomiczne (Uzupełnij) Kwestie społeczne (Uzupełnij) Kwestie polityczne (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Opracuj głos w dyskusji o sposobach pokonywania porażek życiowych i radzeniu sobie w różnych okolicznościach, tak by nie utracić wartości człowieczeństwa. W swojej wypowiedzi zastosuj chwyty retoryczne.

R1IW6DgiBoYEO
(Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 8

Narzędzia męki piekielnej są ludzkiej roboty... Rozważ tę myśl na podstawie analizy fragmentów dramatu Janusza Głowackiego Antygona w Nowym Jorku, wiersza Czesława Miłosza Ogród ziemskich rozkoszy. Piekło i obrazu Hieronima Boscha Ogród ziemskich rozkoszy. Piekło. Napisz rozprawkę, w której zastosujesz argumenty i kontrargumenty.

RcYSUAIVgQzIY
(Uzupełnij).