Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
R1CbNpxmzFiaj
Wskaż, kogo łączy pokrewieństwo w linii bocznej. Możliwe odpowiedzi: 1. osoby spokrewnione z jednym z małżonków z osobami spokrewnionymi z drugim z małżonków, 2. osoby, które pochodzą od siebie pośrednio, 3. osoby, które pochodzą od siebie bezpośrednio, 4. osoby, które nie pochodzą od siebie, ale mają wspólnego przodka
1
Ćwiczenie 2
R1HqOGPoT8mnD
Podaj, w jakiej linii są spokrewnieni ze sobą ojciec i syn. Możliwe odpowiedzi: 1. w linii bocznej, 2. w linii prostej, 3. w linii krzywej, 4. w linii ciągłej
1
Ćwiczenie 3
R75InM4AqjnTJ
Wskaż, który wymóg nie musi być spełniony, aby móc dokonać adopcji. Możliwe odpowiedzi: 1. należy posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, 2. należy legitymować się odpowiednim stanem majątku, 3. należy dać gwarancję należytego wywiązywania się z obowiązków, 4. należy posiadać opinię kwalifikacyjną
2
Ćwiczenie 4
RVtnfl4UhtEzA
Dopasuj rodzaj przysposobienia do jego charakterystyki. Przysposobienie pełne Możliwe odpowiedzi: 1. przysposobienia dokonuje osoba samotna lub jedno ze współmałżonków, 2. wskutek przysposobienia następuje zerwanie więzi prawnych adoptowanego z wszystkimi jego krewnymi naturalnymi, 3. przysposobienia dokonują małżonkowie, 4. wskutek przysposobienia następuje zerwanie więzi prawnych adoptowanego z jego rodzicami. Przysposobienie niepełne Możliwe odpowiedzi: 1. przysposobienia dokonuje osoba samotna lub jedno ze współmałżonków, 2. wskutek przysposobienia następuje zerwanie więzi prawnych adoptowanego z wszystkimi jego krewnymi naturalnymi, 3. przysposobienia dokonują małżonkowie, 4. wskutek przysposobienia następuje zerwanie więzi prawnych adoptowanego z jego rodzicami. Przysposobienie wspólne Możliwe odpowiedzi: 1. przysposobienia dokonuje osoba samotna lub jedno ze współmałżonków, 2. wskutek przysposobienia następuje zerwanie więzi prawnych adoptowanego z wszystkimi jego krewnymi naturalnymi, 3. przysposobienia dokonują małżonkowie, 4. wskutek przysposobienia następuje zerwanie więzi prawnych adoptowanego z jego rodzicami. Przysposobienie syngularne Możliwe odpowiedzi: 1. przysposobienia dokonuje osoba samotna lub jedno ze współmałżonków, 2. wskutek przysposobienia następuje zerwanie więzi prawnych adoptowanego z wszystkimi jego krewnymi naturalnymi, 3. przysposobienia dokonują małżonkowie, 4. wskutek przysposobienia następuje zerwanie więzi prawnych adoptowanego z jego rodzicami.
21
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z opisanym przypadkiem i wykonaj polecenie.

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie rozwiązano małżeństwo Jana Kowalskiego i Janiny Kowalskiej. Przyczyną rozkładu pożycia małżeńskiego był romans Jana Kowalskiego ze swoją teściową Joanną Zalotną. Po uzyskaniu rozwodu Jan Kowalski zamierzał ożenić się z Joanną Zalotną.

Źródło: oprac. własne.

REt8xf63uq2Kg
Podaj, czy Jan Kowalski będzie mógł doprowadzić swój plan do końca i ożenić się z Joanną Zalotną. (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z opisanym przypadkiem i wykonaj polecenie.

Jerzy i Barbara byli szczęśliwym małżeństwem przez pierwsze 5 lat po ślubie. Następnie ich relacje zaczęły się psuć. Jerzy zaczął sięgać po alkohol, nie wracał do domu na noc, więcej czasu spędzał z kolegami niż z żoną i dziećmi. Barbara z kolei wdała się w romans i po pewnym czasie wyprowadziła się ze wspólnego mieszkania wraz z dziećmi. Przez rok Jerzy i Anna nie utrzymywali ze sobą żadnych relacji, całkowicie wygasły między nimi więzi emocjonalne, fizyczne, nie prowadzili też wspólnie żadnych spraw dotyczących wspólnego majątku. Mimo tych okoliczności, Barbara nie straciła nadziei na poprawę relacji z Jerzym i uzdrowienie związku w przyszłości. Chciała za to formalnie uregulować i poukładać wszystkie kwestie małżeńskie i rodzicielskie, uzyskując stosowny wyrok sądowy, potwierdzający formalnie aktualną sytuację. Kobieta nie dążyła do rozwodu.

Źródło: oprac. własne.

RDVQ5WMZUkHN1
Wskaż, z jakiej instytucji prawnej może skorzystać Barbara, występując do sądu. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z przedstawioną sytuacją i wykonaj polecenie.

Jan Kowalski miał syna Wojciecha i prawnuka Bogusława oraz siostrę Zenobię.

Źródło: oprac. własne.

R1ML3XgVDmQe6
Wskaż, w jakiej linii i którym stopniu syn, prawnuk i siostra Jana Kowalskiego są z nim spokrewnione. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z przedstawioną sytuacją i wykonaj polecenie.

Anna i Robert pobrali się 1 stycznia 2020 r. Nie zawarli żadnych małżeńskich umów majątkowych. Oboje byli osobami zamożnymi. Przed zawarciem małżeństwa Anna nabyła luksusowy jacht dalekomorski i apartament w Warszawie, natomiast Robert zakupił kamienicę w centrum Krakowa i najnowszy model sportowego mercedesa. W sierpniu 2020 r. pojawiła się okazja, aby Robert kupił również ferrari. Zakup postanowił sfinansować z bieżących dochodów z pracy w korporacji. Jednocześnie miesiąc później Anna ze swoich zarobków w firmie farmaceutycznej nabyła obraz Rembrandta.

Źródło: oprac. własne.

RUqA33ILiCWMi
Wskaż elementy majątku Anny i Roberta stanowiące przedmiot ustawowej wspólności majątkowej i te, które nie wchodzą w jej skład. (Uzupełnij).