Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RHcAKjG4p6IDh1
Ćwiczenie 1
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
RSoCn3mLyxAgy1
Ćwiczenie 2
Dopasuj wartości pH do odczynu wodnego roztworu. odczyn kwasowy Możliwe odpowiedzi: 1. 10, 2. 2, 3. 5.7, 4. 14, 5. 7, 6. 5 odczyn obojętny Możliwe odpowiedzi: 1. 10, 2. 2, 3. 5.7, 4. 14, 5. 7, 6. 5 odczyn zasadowy Możliwe odpowiedzi: 1. 10, 2. 2, 3. 5.7, 4. 14, 5. 7, 6. 5
RzSEPIjNSo6Vx11
Ćwiczenie 3
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
2
Ćwiczenie 4

Na podstawie grafiki prezentującej wyniki doświadczenia, wskaż, który ze związków w danej probówce jest utleniaczem, który jest reduktorem, jaki jest odczyn środowiska zachodzącej reakcji oraz w jakiej formie występuje mangan w danej probówce.

Na podstawie opisu grafiki prezentującej wyniki doświadczenia, wskaż, który ze związków w danej probówce jest utleniaczem, który jest reduktorem, jaki jest odczyn środowiska zachodzącej reakcji oraz w jakiej formie występuje mangan w danej probówce.

R1L0umLnhgYCE
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RSQU1UPKhRmBI
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R1KPYIZKgzom22
Ćwiczenie 5
Elementy do uszeregowania: 1. element 4, 2. element 3, 3. element 1, 4. element 2
21
Ćwiczenie 6

Uzupełnij współczynniki stechiometryczne poniższej reakcji połówkowej.

S2O3-+OH-SO42-+H2O+e-

Indeks dolny Na podstawie: Śliwa A., Obliczenia chemiczne. Zbiór zadań z  chemii nieorganicznej i analitycznej wraz z podstawami teoretycznymi, Warszawa 1976. Indeks dolny koniec

RiD5hfnTUz3oB
(Uzupełnij).
R1VSbwouGohEQ
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 7

Określ, jak wpłynie na zdolność redukującą zwiększenie pH następującej reakcji.

CrOH3+5 OH-CrO42-+4 H2O+3 e-   E0=-0,12 V
R1AOkjKBL5npq
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Określ, czy będzie możliwe utlenienie jonów bromkowych przy użyciu kwasu arsenowegoV.

H3AsO4+ 2 H3O++ 2 e-HAsO2 + 4 H2O      E0=-0,56 V
Br2+2 e-2 Br-              E0=1,09 V
R1OlxZzilrexf
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 9

Oblicz, jak zmieni się potencjał standardowy poniższej reakcji redoks w roztworze o wartości pH=36 i stężeniu jonów dichromianowychVI, równego 0,01 moldm3.

Cr2O72-+14 H3O++6 e-2 Cr3++21 H2O   E0=1,33 V
RCcZJjbi9gx7t
(Uzupełnij).
RisOXks9U1Mrm
(Uzupełnij).