Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
11
Polecenie 1

Przeprowadź doświadczenie w laboratorium chemicznym. Twoim zadaniem jest zbadanie wpływu odczynu środowiska na przebieg reakcji manganianu(VII) potasu z tiosiarczanem sodu. Rozwiąż problem badawczy i zweryfikuj hipotezę.

Badanie manganianu(VII) potasu w środowisku kwasowym, obojętnym i zasadowym.

11
Reakcja manganianu(VII) potasu w środowisku kwasowym
RZNj1ArlldFkP1
Wirtualne laboratorium pt. „Badanie manganianu(VII) potasu w środowisku kwasowym, obojętnym i zasadowym”.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Reakcja manganianu(VII) potasu w środowisku obojętnym
RxwNeYa0J9e5V1
Wirtualne laboratorium pt. „Badanie manganianu(VII) potasu w środowisku kwasowym, obojętnym i zasadowym”.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Reakcja manganianu(VII) potasu w środowisku zasadowym
R1JTnyPQwlRzS1
Wirtualne laboratorium pt. „Badanie manganianu(VII) potasu w środowisku kwasowym, obojętnym i zasadowym”.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1c8eywyNFpZK
Analiza doświadczenia: Tytuł doświaczenia Problem badawczy: Treść problemu badawczego Hipoteza: Treść hipotezy. Przebieg doświadczenia:Pierwszy krok: a) podpunkt pierwszy; b) podpunkt drugi.Drugi krok.Trzeci krok. Obserwacje: (Uzupełnij) Wyniki: (Uzupełnij) Wnioski: (Uzupełnij).
RtGn75zs5inTN
Zdjęcie przedstawiające zlewkę z wodą, do której wrzucono kryształki manganianu (VII) potasu. Kryształki, rozpuszczając się w wodzie utworzyły fioletowe pasma w przeźroczystej wodzie. W filmie przedstawiono reakcję manganianu (VII) potasu w środowisku kwasowym. W probówce umieszczono kilka mililitrów fioletowego 0,1-molowego roztworu manganianu (VII) potasu. Dodano kilka mililitrów dwu-molowego roztworu chlorowodoru. Następnie dodano kilka kropel tiosiarczanu sodu. Wymieszanie zawartości probówki spowodowało odbarwienie roztworu. W filmie przedstawiono reakcję manganianu (VII) potasu w środowisku obojętnym. W probówce umieszczono kilka mililitrów fioletowego 0,1-molowego roztworu manganianu (VII) potasu. Dodano kilka mililitrów wody destylowanej. Następnie dodano kilka kropel tiosiarczanu sodu. Wymieszanie zawartości probówki spowodowało wytrącenie brązowego, kłaczkowatego osadu. W filmie przedstawiono reakcję manganianu (VII) potasu w środowisku obojętnym. W probówce umieszczono kilka mililitrów fioletowego 0,1-molowego roztworu manganianu (VII) potasu. Dodano kilka mililitrów dwu-molowego roztworu wodorotlenku sodu. Następnie dodano kilka kropel tiosiarczanu sodu. Wymieszanie zawartości probówki spowodowało zmianę zabarwienia roztworu na zielonkawą.
Stopnie utlenienia siarkiblu#fff
Szczegóły reakcji 1azure#fff
Szczegóły reakcji 2green#fff
Szczegóły reakcji 3olive#fff

Szafa laboratoryjna

Ry2yLZS9YIYK8
Ilustracja interaktywna 1.
probówka
, 2.
zlewka
, 3.
kolba kulista płaskodenna
, 4.
kolba stożkowa
, 5.
szalki Petriego
, 6.
cylinder miarowy
, 7.
lejek szklany
, 8.
bagietka szklana
, 9.
łyżka metalowa
, 10.
łyżka do spalań
, 11.
szczypce laboratoryjne
, 12.
pipety Pasteura
, 13.
łapa drewniana
, 14.
trójnóg z siatką
, 15.
palnik laboratoryjny
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Zadanie: Badanie wpływu odczynu środowiska na przebieg reakcji utleniania‑redukcji.

Problem badawczy: Czy reakcja manganianu(VII) potasu z tiosiarczanem sodu przebiega zależnie od środowiska prowadzenia reakcji?

Hipoteza: Odczyn środowiska wpływa na przebieg reakcji utleniania‑redukcji.

Sprzęt laboratoryjny: probówka – podłużne naczynie szklane do przeprowadzania prostych reakcji chemicznych;  pipety Pasteura – wąska rurka do pobierania i przenoszenia niewielkiej ilości cieczy przy pomocy ssawki; zlewka – naczynie szklane o kształcie cylindrycznym, stosowane do przeprowadzania prostych reakcji chemicznych.

Odczynniki: roztwór kwasu chlorowodorowego, woda destylowana, roztwór wodorotlenku sodu, roztwór tiosiarczanu sodu.

Przebieg doświadczenia:

Doświadczenie 1. Reakcja manganianu (VII) potasu w środowisku kwasowym. W probówce umieszczono kilka ml fioletowego 0,1‑molowego roztworu manganianu (VII) potasu. Dodano kilka ml dwumolowego roztworu chlorowodoru. Następnie wkroplono odrobinę tiosiarczanu sodu. Wymieszanie zawartości probówki spowodowało odbarwienie roztworu.

Doświadczenie 2. Reakcja manganianu (VII) potasu w środowisku obojętnym. W probówce umieszczono kilka ml fioletowego 0,1‑molowego roztworu manganianu (VII) potasu. Dodano kilka ml wody destylowanej, a potem kilka kropel tiosiarczanu sodu. Wymieszanie zawartości probówki spowodowało wytrącenie brązowego, kłaczkowatego osadu.

Doświadczenie 3. Reakcja manganianu (VII) potasu w środowisku zasadowym. W probówce umieszczono kilka ml fioletowego 0,1‑molowego roztworu manganianu (VII) potasu. Dodano kilka ml dwu‑molowego roztworu wodorotlenku sodu, a potem wkroplono trochę tiosiarczanu sodu. Wymieszanie zawartości probówki spowodowało zmianę zabarwienia roztworu na zielonkawą.

Obserwacje: W reakcji manganianu(VII) potasu z roztworem tiosiarczanu sodu, prowadzonej w środowisku kwasowym, obserwuje się odbarwienie roztworu w probówce. W reakcji prowadzonej w środowisku obojętnym widoczny jest brązowy, kłaczkowaty osad. W środowisku zasadowym roztwór w probówce przyjmuje zieloną barwę.

Wyniki: W wyniku przeprowadzonych reakcji, otrzymano różne produkty reakcji, o czym świadczą różne zabarwienia produktów.

Wnioski: W wyniku reakcji manganianu(VII) potasu z roztworem tiosiarczanu sodu, prowadzonej w środowisku kwasowym, obserwuje się odbarwienie roztworu w probówce, tworzą się kationy MnIndeks górny 2+. W reakcji prowadzonej w środowisku obojętnym widoczny jest brązowy, kłaczkowaty osad MnOIndeks dolny 2. W środowisku zasadowym roztwór w probówce przyjmuje zieloną barwę, co świadczy o obecności anionów MnOIndeks dolny 4Indeks górny 2-.

Ćwiczenie 1
RlcdbgHTS0c41
(Uzupełnij).