Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
11
Polecenie 1

Przeprowadź doświadczenie w laboratorium chemicznym. Twoim zadaniem jest zbadanie wpływu odczynu środowiska na przebieg reakcji manganianuVII potasu z tiosiarczanem sodu. Rozwiąż problem badawczy i zweryfikuj hipotezę.

Badanie manganianuVII potasu w środowisku kwasowym, obojętnym i zasadowym.

11
Reakcja manganianuVII potasu w środowisku kwasowym
RZNj1ArlldFkP1
Wirtualne laboratorium pt. „Badanie manganianu(VII) potasu w środowisku kwasowym, obojętnym i zasadowym”.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Reakcja manganianuVII potasu w środowisku obojętnym
RxwNeYa0J9e5V1
Wirtualne laboratorium pt. „Badanie manganianu(VII) potasu w środowisku kwasowym, obojętnym i zasadowym”.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Reakcja manganianuVII potasu w środowisku zasadowym
R1JTnyPQwlRzS1
Wirtualne laboratorium pt. „Badanie manganianu(VII) potasu w środowisku kwasowym, obojętnym i zasadowym”.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1c8eywyNFpZK
Analiza doświadczenia: Tytuł doświaczenia Problem badawczy: Treść problemu badawczego Hipoteza: Treść hipotezy. Przebieg doświadczenia:Pierwszy krok: a) podpunkt pierwszy; b) podpunkt drugi.Drugi krok.Trzeci krok. Obserwacje: (Uzupełnij) Wyniki: (Uzupełnij) Wnioski: (Uzupełnij).
Stopnie utlenienia siarkiblu#fff
Szczegóły reakcji 1azure#fff
Szczegóły reakcji 2green#fff
Szczegóły reakcji 3olive#fff

Szafa laboratoryjna

Ry2yLZS9YIYK8
Ilustracja interaktywna 1.
probówka
, 2.
zlewka
, 3.
kolba kulista płaskodenna
, 4.
kolba stożkowa
, 5.
szalki Petriego
, 6.
cylinder miarowy
, 7.
lejek szklany
, 8.
bagietka szklana
, 9.
łyżka metalowa
, 10.
łyżka do spalań
, 11.
szczypce laboratoryjne
, 12.
pipety Pasteura
, 13.
łapa drewniana
, 14.
trójnóg z siatką
, 15.
palnik laboratoryjny
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Zadanie: Badanie wpływu odczynu środowiska na przebieg reakcji utleniania‑redukcji.

Problem badawczy: Czy reakcja manganianuVII potasu z tiosiarczanem sodu przebiega zależnie od środowiska prowadzenia reakcji?

Hipoteza: Odczyn środowiska wpływa na przebieg reakcji utleniania‑redukcji.

Sprzęt laboratoryjny: probówka – podłużne naczynie szklane do przeprowadzania prostych reakcji chemicznych;  pipety Pasteura – wąska rurka do pobierania i przenoszenia niewielkiej ilości cieczy przy pomocy ssawki; zlewka – naczynie szklane o kształcie cylindrycznym, stosowane do przeprowadzania prostych reakcji chemicznych.

Odczynniki: roztwór kwasu chlorowodorowego, woda destylowana, roztwór wodorotlenku sodu, roztwór tiosiarczanu sodu.

Przebieg doświadczenia:

Doświadczenie 1. Reakcja manganianuVII potasu w środowisku kwasowym. W probówce umieszczono kilka mililitrów fioletowego 0,1-molowego roztworu manganianuVII potasu. Dodano kilka ml dwumolowego roztworu chlorowodoru. Następnie wkroplono odrobinę tiosiarczanu sodu. Wymieszanie zawartości probówki spowodowało odbarwienie roztworu.

Doświadczenie 2. Reakcja manganianuVII potasu w środowisku obojętnym. W probówce umieszczono kilka ml fioletowego 0,1-molowego roztworu manganianuVII potasu. Dodano kilka ml wody destylowanej, a potem kilka kropel tiosiarczanu sodu. Wymieszanie zawartości probówki spowodowało wytrącenie brązowego, kłaczkowatego osadu.

Doświadczenie 3. Reakcja manganianuVII potasu w środowisku zasadowym. W probówce umieszczono kilka ml fioletowego 0,1-molowego roztworu manganianuVII potasu. Dodano kilka ml dwu‑molowego roztworu wodorotlenku sodu, a potem wkroplono trochę tiosiarczanu sodu. Wymieszanie zawartości probówki spowodowało zmianę zabarwienia roztworu na zielonkawą.

Obserwacje: W reakcji manganianuVII potasu z roztworem tiosiarczanu sodu, prowadzonej w środowisku kwasowym, obserwuje się odbarwienie roztworu w probówce. W reakcji prowadzonej w środowisku obojętnym widoczny jest brązowy, kłaczkowaty osad. W środowisku zasadowym roztwór w probówce przyjmuje zieloną barwę.

Wyniki: W wyniku przeprowadzonych reakcji, otrzymano różne produkty reakcji, o czym świadczą różne zabarwienia produktów.

Wnioski: W wyniku reakcji manganianuVII potasu z roztworem tiosiarczanu sodu, prowadzonej w środowisku kwasowym, obserwuje się odbarwienie roztworu w probówce, tworzą się kationy Mn2+. W reakcji prowadzonej w środowisku obojętnym widoczny jest brązowy, kłaczkowaty osad MnO2. W środowisku zasadowym roztwór w probówce przyjmuje zieloną barwę, co świadczy o obecności anionów MnO42-.

Ćwiczenie 1
RlcdbgHTS0c41
(Uzupełnij).