Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
R17qI2xm8rXG2
Podaj polski dokument prawny, w którym znajduje się definicja małżeństwa. (Uzupełnij).
RnvofxSltIOBS
Zaznacz odpowiedź najbliższą swojej. Możliwe odpowiedzi: 1. żaden z wymienionych, 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 3. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 4. Kodeks karny, 5. Kodeks cywilny, 6. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy
1
Ćwiczenie 2
RS5ATeuTvU8ey
Wymień cechy wspólne małżeństwa i konkubinatu. (Uzupełnij).
R1NoodHFeMFST
Zaznacz odpowiedź najbliższą swojej. Możliwe odpowiedzi: 1. zawarcie związku przed urzędnikiem samorządowym, 2. zawarcie związku przed urzędnikiem państwowym, 3. zawarcie związku w świątyni przed duchownym, 4. prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego, 5. związek oparty na więzi duchowej, fizycznej i materialnej
R1BTsQeiQH1qL2
Ćwiczenie 3
Łączenie par. Przeczytaj stwierdzenia zawarte w poniższej tabeli i oznacz każde z nich jako prawdziwe lub fałszywe.. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 18 zakazuje zawierania małżeństw homoseksualnych.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Zarówno małżeństwo, jak i konkubinat w polskim porządku prawnym są to związki monogamiczne.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Mężczyzna ma prawo zażądać badań genetycznych przy sądowym ustalaniu ojcostwa zarówno wtedy, kiedy dziecko, którego dotyczy spór, urodziło się w związku małżeńskim, jak i poza nim.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Zamieszkiwanie małżonków w dwóch różnych miejscach przekształca małżeństwo w konkubinat.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Obecnie w Europie małżeństwa jednopłciowe dozwolone są prawnie tylko w krajach skandynawskich.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Konkubent nie jest powinowatym brata swojej konkubiny.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
R1cFopBUeNOT02
Ćwiczenie 4
Poniżej zamieszczone są różne definicje dwóch rodzajów związków. Przyporządkuj je do małżeństwa lub konkubinatu. Małżeństwo to związek... Możliwe odpowiedzi: 1. w którym kobieta go zawierająca nie staje się powinowatą członków rodziny mężczyzny., 2. zawierany przed urzędnikiem lub duchownym., 3. który można zakończyć na podstawie aktu woli., 4. z którego dzieci, na mocy ustawy, mają ustalonego ojca., 5. zmuszający mężczyznę, który chce, by kobieta dziedziczyła majątek po jego śmierci, do sporządzenia testamentu., 6. dający osobom go tworzącym przywileje podatkowe. Konkubinat to związek... Możliwe odpowiedzi: 1. w którym kobieta go zawierająca nie staje się powinowatą członków rodziny mężczyzny., 2. zawierany przed urzędnikiem lub duchownym., 3. który można zakończyć na podstawie aktu woli., 4. z którego dzieci, na mocy ustawy, mają ustalonego ojca., 5. zmuszający mężczyznę, który chce, by kobieta dziedziczyła majątek po jego śmierci, do sporządzenia testamentu., 6. dający osobom go tworzącym przywileje podatkowe.
311
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z wykresami i wykonaj polecenie.

Stosunek Polaków do rozwodów w odniesieniu do ich udziału w praktykach religijnych

R8VabxKF7emff
Wykres kolumnowy. Lista elementów:
 • 1. zestaw danych:
  • Udział w praktykach religijnych: Kilka razy w tygodniu
  • Jestem zdecydowanym(ą) przeciwnikiem(czką) rozwodów, bez względu na sytuację: 37
  • Nie popieram rozwodów, ale dopuszczam je w pewnych sytuacjach: 51
  • Jestem zwolennikiem(czką) rozwodów. Uważam, że jeśli oboje małżonkowie zdecydują się na rozwód, nie powinni mieć ku temu żadnych przeszkód: 4
 • 2. zestaw danych:
  • Udział w praktykach religijnych: Raz w tygodniu
  • Jestem zdecydowanym(ą) przeciwnikiem(czką) rozwodów, bez względu na sytuację: 16
  • Nie popieram rozwodów, ale dopuszczam je w pewnych sytuacjach: 59
  • Jestem zwolennikiem(czką) rozwodów. Uważam, że jeśli oboje małżonkowie zdecydują się na rozwód, nie powinni mieć ku temu żadnych przeszkód: 22
 • 3. zestaw danych:
  • Udział w praktykach religijnych: 1–2 razy w miesiącu
  • Jestem zdecydowanym(ą) przeciwnikiem(czką) rozwodów, bez względu na sytuację: 7
  • Nie popieram rozwodów, ale dopuszczam je w pewnych sytuacjach: 60
  • Jestem zwolennikiem(czką) rozwodów. Uważam, że jeśli oboje małżonkowie zdecydują się na rozwód, nie powinni mieć ku temu żadnych przeszkód: 31
 • 4. zestaw danych:
  • Udział w praktykach religijnych: Kilka razy w roku
  • Jestem zdecydowanym(ą) przeciwnikiem(czką) rozwodów, bez względu na sytuację: 6
  • Nie popieram rozwodów, ale dopuszczam je w pewnych sytuacjach: 44
  • Jestem zwolennikiem(czką) rozwodów. Uważam, że jeśli oboje małżonkowie zdecydują się na rozwód, nie powinni mieć ku temu żadnych przeszkód: 46
 • 5. zestaw danych:
  • Udział w praktykach religijnych: W ogóle nie uczestniczy
  • Jestem zdecydowanym(ą) przeciwnikiem(czką) rozwodów, bez względu na sytuację: 6
  • Nie popieram rozwodów, ale dopuszczam je w pewnych sytuacjach: 30
  • Jestem zwolennikiem(czką) rozwodów. Uważam, że jeśli oboje małżonkowie zdecydują się na rozwód, nie powinni mieć ku temu żadnych przeszkód: 57
Stosunek do rozwodów w odniesieniu do udziału w praktykach religijnych.
Oprac. na podst. CBOS, Stosunek Polaków do rozwodów, Komunikat z badań 7/2019, cbos.pl [dostęp: 5.11.2020 r.].
Wartości w procentach, pominięto odpowiedzi „mam inne zdanie” oraz „trudno powiedzieć”.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
ROCCkvZ3l29Nw
Wykres kolumnowy. Wskaźnik dominicantes w Polsce w latach 1980–2017 (w proc.). Lista elementów:
 • 1. zestaw danych:
  • Rok: 1980
  • dominicantes: 51,0%
 • 2. zestaw danych:
  • Rok: 1981
  • dominicantes: 52,7%
 • 3. zestaw danych:
  • Rok: 1982
  • dominicantes: 57,0%
 • 4. zestaw danych:
  • Rok: 1983
  • dominicantes: 51,2%
 • 5. zestaw danych:
  • Rok: 1984
  • dominicantes: 52,2%
 • 6. zestaw danych:
  • Rok: 1985
  • dominicantes: 49,9%
 • 7. zestaw danych:
  • Rok: 1986
  • dominicantes: 52,9%
 • 8. zestaw danych:
  • Rok: 1987
  • dominicantes: 53,3%
 • 9. zestaw danych:
  • Rok: 1988
  • dominicantes: 48,7%
 • 10. zestaw danych:
  • Rok: 1989
  • dominicantes: 46,7%
 • 11. zestaw danych:
  • Rok: 1990
  • dominicantes: 50,3%
 • 12. zestaw danych:
  • Rok: 1991
  • dominicantes: 47,6%
 • 13. zestaw danych:
  • Rok: 1992
  • dominicantes: 47,0%
 • 14. zestaw danych:
  • Rok: 1993
  • dominicantes: 43,1%
 • 15. zestaw danych:
  • Rok: 1994
  • dominicantes: 45,6%
 • 16. zestaw danych:
  • Rok: 1995
  • dominicantes: 46,8%
 • 17. zestaw danych:
  • Rok: 1996
  • dominicantes: 46,6%
 • 18. zestaw danych:
  • Rok: 1997
  • dominicantes: 46,6%
 • 19. zestaw danych:
  • Rok: 1998
  • dominicantes: 47,5%
 • 20. zestaw danych:
  • Rok: 1999
  • dominicantes: 46,9%
 • 21. zestaw danych:
  • Rok: 2000
  • dominicantes: 47,5%
 • 22. zestaw danych:
  • Rok: 2001
  • dominicantes: 46,8%
 • 23. zestaw danych:
  • Rok: 2002
  • dominicantes: 45,2%
 • 24. zestaw danych:
  • Rok: 2003
  • dominicantes: 46,0%
 • 25. zestaw danych:
  • Rok: 2004
  • dominicantes: 43,2%
 • 26. zestaw danych:
  • Rok: 2005
  • dominicantes: 45,0%
 • 27. zestaw danych:
  • Rok: 2006
  • dominicantes: 45,8%
 • 28. zestaw danych:
  • Rok: 2007
  • dominicantes: 44,2%
 • 29. zestaw danych:
  • Rok: 2008
  • dominicantes: 40,4%
 • 30. zestaw danych:
  • Rok: 2009
  • dominicantes: 41,5%
 • 31. zestaw danych:
  • Rok: 2010
  • dominicantes: 41,0%
 • 32. zestaw danych:
  • Rok: 2011
  • dominicantes: 40,0%
 • 33. zestaw danych:
  • Rok: 2012
  • dominicantes: 40,0%
 • 34. zestaw danych:
  • Rok: 2013
  • dominicantes: 39,1%
 • 35. zestaw danych:
  • Rok: 2014
  • dominicantes: 39,1%
 • 36. zestaw danych:
  • Rok: 2015
  • dominicantes: 39,8%
 • 37. zestaw danych:
  • Rok: 2016
  • dominicantes: 36,7%
 • 38. zestaw danych:
  • Rok: 2017[3]
  • dominicantes: 38,3%
Oprac. na podst. Dominicantescommunicantes w Polsce, pl.wikipedia.org [dostęp: 07.01.2020].
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R2NJn7ElNPjJ8
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: Liczba zwolenników rozwodów wzrośnie., Liczba zwolenników rozwodów zmaleje.) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się komentarzem do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz wykonaj polecenie.

1
Jan Winiarz, Janusz Gajda Prawo rodzinne

[Małżeństwo to] trwały stosunek prawny łączący zwykle dożywotnio mężczyznę i kobietę, którzy z zachowaniem konstytutywnych przesłanek przewidzianych w przepisach KRO dokonali czynności prawnej zawarcia małżeństwa i w następstwie jej dokonania stali się równouprawnionymi podmiotami kompleksu praw i obowiązków małżeńskich w celu optymalnej realizacji funkcji społecznych założonej przez ich związek rodziny.

cyt1 Źródło: Janusz Gajda, Jan Winiarz, Prawo rodzinne, Warszawa 2001, s. 37.
R1dCBXXFaLF8u
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z fragmentem tekstu i wykonaj polecenie.

1
Bartłomiej Oksznis Pojęcie konkubinatu w świetle polskiej doktryny i orzecznictwa

W orzecznictwie zaś konkubinat określany bywa jako:

1) stabilna, faktyczna wspólnota osobisto‑majątkowa dwojga osób bez względu na ich płeć;
2) prawnie nieuregulowana, trwała wspólnota życiowa mężczyzny i kobiety.
W związku z czym wskazuje się, że konkubinat to:
a) związek mężczyzny i kobiety,
b) związek trwały,
c) charakteryzujący się pożyciem analogicznym jak w małżeństwie,
d) istniejący przy braku zdarzenia prawnego regulującego ten związek.
Zewnętrznym przejawem wymienionej trwałości i pożycia są: współżycie fizyczne, wspólne zamieszkiwanie i wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego.

cyt2 Źródło: Bartłomiej Oksznis, Pojęcie konkubinatu w świetle polskiej doktryny i orzecznictwa, „Miscellanea Historico‑Juridica” 2014, nr 2, t. 13, s. 206.
RqJ4tFHi5Hmsv
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z fragmentem materiału prasowego i wykonaj polecenie.

1
LAT – razem, ale osobno

Alternatywnym rozwiązaniem wobec tradycyjnego małżeństwa jest związek typu LAT. Skrót ten pochodzi od pierwszych liter jego angielskiej nazwy living apart together, którą na język polski można przetłumaczyć jako: bycie osobno razem. Skąd ta, wydawałoby się absurdalna, nazwa?

Związek typu LAT odnosi się do ludzi, którzy nawet na wysokim poziomie emocjonalnego zaangażowania nie decydują się na zamieszkanie razem. Nie dotyczy zatem początkowego stadium związku, ale trwałych, stabilnych relacji. W związkach typu LAT mogą nawet być osoby związane ze sobą stosunkiem małżeńskim. Decydują się na utrzymywanie dwóch mieszkań. Szacuje się, że w wysoko rozwiniętych krajach europejskich w takich związkach żyje prawie 15 proc. par.

cyt3 Źródło: LAT – razem, ale osobno, 16.12.2007 r., dostępny w internecie: menway.interia.pl [dostęp 10.01.2020 r.].
RzZpSvnTGHUN8
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).