Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
RvMFCwdIZSlbL
Dokończ zdanie.
Ruchy non violence to ruchy, które... Możliwe odpowiedzi: 1. stosują walkę bez przemocy., 2. działają na drodze rewolucji., 3. są ruchami pacyfistycznymi., 4. dążą do walki zbrojnej.
1
Ćwiczenie 2
RHn3Ic0jxbCr2
Wskaż, które z metod można zaliczyć do tych stosowanych przez ruchy non violence. Możliwe odpowiedzi: 1. strajki, 2. manifestacje, 3. petycje, 4. powstanie zbrojne
2
Ćwiczenie 3
RMBcqAbmQzg0P
Ułóż w kolejności chronologicznej wydarzenia/procesy społeczne stosujące metody ruchów non violence. Elementy do uszeregowania: 1. pomarańczowa rewolucja, 2. aksamitna rewolucja, 3. działalność OTPOR, 4. postawa społeczeństwa czechosłowackiego po zdławieniu „praskiej wiosny”, 5. postawa społeczeństwa polskiego po zdelegalizowaniu „Solidarności”
2
Ćwiczenie 4
RPq6w8gl4K4dh
Zaznacz, które stwierdzenie jest prawdziwe, a które fałszywe. Obywatelskie nieposłuszeństwo jest celowym działaniem, które ma na celu łamać przepisy prawa naruszające istotne dla społeczeństwa wartości. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Geneza ruchu non violence wiąże się z wydarzeniami, które miały miejsce na początku XX w. w Pakistanie.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Prezydenci USA, Richard NixonJohn F. Kennedy, byli liderami ruchu non violence. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. „Solidarność” była polską interpretacją ruchu non violence. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
31
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się ze zdjęciem i wykonaj polecenie.

Rs0FzTV941IV7
Źródło: Ondřej Sláma, licencja: CC BY-SA 3.0.
R1L2b78sarvg6
Imię i nazwisko: (Uzupełnij) Wydarzenie: (Uzupełnij).
RL9mPplNsEDeN
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Zdravka Bajovic, Joanna Warsza Ekstremalne non-violence

OTPOR był ruchem młodzieżowym stworzonym przez jedenastu studentów w Belgradzie w 1998 r. Należeli oni do pokolenia urodzonego w latach 1969–1980 – które pamiętało czasy Tito i byłej Jugosławii, ale jego przedstawiciele byli jeszcze na tyle młodzi, że wielu trafiło do wojska i musiało walczyć w nacjonalistycznych wojnach Miloševicia. Mniej więcej jedna trzecia wyjechała na Zachód. Kolejna jedna trzecia albo brała udział w walkach, albo odczuła ich konsekwencje – cierpiąc z powodu izolacji lub uciekając w narkotyki. Reszta przyłączyła się do pierwszych protestów studenckich w 1992 r., potem, w latach 1996–97, już w roli przywódców, zapoczątkowała kolejną ich falę. To oni właśnie stworzyli OTPOR, małą antyrządową grupę protestu, zajmująca się głównie graffiti. Na murach zaczął pojawiać się znak pięści – serbski symbol antyfaszystowski z lat 40. – swego rodzaju sygnatura OTPOR‑u i quasi‑artystyczna forma sprzeciwu wobec rządów Miloševicia. Nie budowaliśmy ruchu politycznego, nie zamierzaliśmy zakładać partii. Przekonywaliśmy: „Połączmy się wszyscy razem”, jak palce w pięści, wołaliśmy: „Niech żyje opór!” – to były nasze hasła. W OTPOR‑ze każdy był przywódcą. Podczas jednego z wieców w 1999 r. można było usłyszeć: „Chciałbym zwrócić się do was w imieniu Ruchu Oporu OTPOR. Jestem jednym z 20 tysięcy jego przywódców”. W walce bez przemocy najistotniejsze są liczby idące w tysiące. Nasze działania miały początkowo charakter satyry politycznej, formę teatru ulicznego. Pierwszą naprawdę prowokacyjną akcją, szeroko relacjonowaną w mediach, było „zaćmienie słońca”. Zebraliśmy się przed Serbską Akademią Nauki i Kultury uzbrojeni w 4,5‑metrowy teleskop. Patrząc przez niego, można było ujrzeć głowę Miloševicia jako spadającą gwiazdę. Albo szliśmy na ulicę Knez Mihajlova, główny deptak i popularne miejsce spotkań w centrum Belgradu, i ustawialiśmy beczkę ze zdjęciem Miloševicia i otworem na monety – nazwaliśmy tę akcję „Grosik na rzecz zmian”. Kto wrzucił monetę, miał prawo uderzyć Miloševicia kijem bejsbolowym w twarz. Nasz pomysł przerodził się w zabawę powtarzaną w całym kraju. Takimi działaniami stawialiśmy reżim przed dylematem – reagować czy nie. Wydawało się to zbyt niepoważne, by prowokować reakcję władz. W końcu belgradzka policja zarekwirowała jednak naszą beczkę.

cytat4 Źródło: Zdravka Bajovic, Joanna Warsza, Ekstremalne non-violence, 22.07.2017 r., dostępny w internecie: krytykapolityczna.pl [dostęp 30.06.2020 r.].
ROUnztihh5cCg
Podaj cechy charakterystyczne ruchu OTPOR, które zaliczają go do ruchów non violence. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się ze zdjęciami i wykonaj polecenie.

Zdjęcie I

Rb0DsNrl0Qo7z
I.
Źródło: Vadim Chuprina, licencja: CC BY-SA 4.0.

Zdjęcie II

R7d3q5BO2TKi5
II.
Źródło: M.A.G., licencja: CC BY-SA 3.0.
RyMakBHvTqhwb
Wyjaśnij, co wiąże osobę przedstawioną na zdjęciu I z wydarzeniami przedstawionymi na zdjęciu II. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Mahatma Gandhi Historia moich zmagań z prawdą

Jaką różnicę robi tym, którzy umarli, sierotom czy bezdomnym to, czy szalona destrukcyjna siła nosi imię totalitaryzmu, czy święte imię wolności i demokracji? „Oko za oko” czyni wszystkich ślepymi. Jest wiele spraw, za które jestem gotów oddać życie, ale nie ma takich, za które byłbym gotów zabić.

cytat5 Źródło: Mahatma Gandhi, Historia moich zmagań z prawdą, 1927.
R1TElBrwpUg3O
Wyjaśnij, w jaki sposób powyższe słowa Gandhiego wiążą się z ideą ruchu non violence. (Uzupełnij).