Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1

Zapoznaj się z przedstawioną w tabeli zasadą ortograficzną, a następnie uzupełnij odmianę imienia „Julia”.

RSekuA21hzGeN
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Ćwiczenie 2
Rg8srckIK4Np9
(Uzupełnij).

Zasada:

W dopełniaczu, celowniku, miejscowniku liczby pojedynczej oraz dopełniaczu liczby mnogiej rzeczowników rodzaju żeńskiego zakończonych w mianowniku liczby pojedynczej na -ia piszemy na ogół -ii, jeśli wymawiamy -ji (są to wyrazy obcego pochodzenia), np. awaria – awarii; biologia – biologii;

RMVHqWS49bVAZ
Ćwiczenie 2
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Ćwiczenie 2
R16FN57txGsRU
[duzepole}.
111
Ćwiczenie 3

Wypełnij kwestionariusz osobowy w imieniu głównej bohaterki tragedii Szekspira Romeo i Julia. Co możesz powiedzieć o sytuacji społecznej kobiety w okresie renesansu?

RENEuunqkX2Tu
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
RKxgSNXzyleeN
Imię i nazwisko, Wiek, Data urodzenia (opisowo – fragment z tekstu), Dane rodziców, Miejsce zamieszkania, Wykształcenie (opisowo – fragment z tekstu), Stan społeczny (opisowo – fragment z tekstu), Dodatkowe umiejętności i zainteresowania, Komentarz nt. sytuacji społecznej i kulturowej kobiety w okresie renesansu. (Uzupełnij).
111
Ćwiczenie 4

Zapoznaj się z trzema fragmentami tragedii zamieszczonymi w sekcji „Przeczytaj”. Uzupełnij tabelę zgodnie z poleceniami w niej zawartymi według wzoru.

R1V1Dd6o4XmjV
Polecenie. I fragment. II fragment. III fragment. Opis sytuacji w jakiej znajduje się Julia. Julia jeszcze nie zna Romea i jest jej obojętne, z kim matka chce ją wyswatać. Scena balkonowa, kiedy Romeo zakrada się do ogrodu i początkowo podsłuchuje wynurzenia dziewczyny, a następnie ją adoruje. Scena tuż przed zażyciem usypiającej mikstury. Julia odprawiła nianię i matkę, które przygotowują ucztę weselną dziewczyny z Parysem. Jak się zachowuje?. (1) (Uzupełnij). (2) (Uzupełnij). Jest skołatana i zagubiona. Pragnie uchronić się przed niechcianym ślubem z Parysem, ale równocześnie ma wiele wątpliwości. Oszukała swoich najbliższych, nawet nianię, która była do tej pory jej powierniczką. Jakie cechy jej charakteru się ujawniają?. (3) (Uzupełnij). Julia jest szczera, szczęśliwa, otwarta, naiwna, zakochana, pełna emocji i sprzecznych myśli. (4) (Uzupełnij). Jakimi określeniami można nazwać sytuację życiową Julii w tym momencie?. Bezpieczeństwo, niedojrzałość, oparcie w rodzicach. (5) (Uzupełnij). (6) (Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 5

Zinterpretuj poniższe wypowiedzi i nazwij ukryte w nich intencje.

William Shakespeare Romeo i Julia

Akt II, scena 2

JULIA

[frag. 1.]

Tylko nazwisko twoje jest mi wrogiem.
Ty jesteś sobą - nie żadnym Montecchim
Cóż jest Montecchi? To nie dłoń, nie stopa, 
Nie twarz, nie ramię - nie człowiecze ciało. 
O, zmień nazwisko, nazwij się inaczej!
Cóż znaczy nazwa? To, co zwiemy różą, 
Pod inną nazwą nie mniej by pachniało.
Tak i Romeo, gdyby się nazywał 
Inaczej, byłby wciąż tym samym cudem. 
Romeo, odrzuć nazwisko, a za ten 
Dźwięk, który nie jest nawet cząstką ciebie,
Weźmiesz mnie całą.

(…)

[frag. 2.]

To szczęście, że na twarzy
Mam maskę mroku: bo widziałbyś na niej 
Rumieniec wstydu za to, co słyszałeś 
Z moich ust. Rada bym wszystko odwołać,
Przestrzegać form - lecz po co nam konwenans? 
Czy ty mnie kochasz? Wiem, że powiesz „tak”, 
A ja uwierzę; a jednak przysięgi
Czasem się łamie. Przysłowie powiada,
Że wiarołomstwo kochanków rozśmiesza 
Jowisza w niebie. Romeo, najmilszy,
Jeśli mnie kochasz, powiedz mi to szczerze. 
Jeżeli masz mnie za zbyt łatwy podbój,
Zrobię wyniosłą minę i na złość 
Będę cię zmuszać do dalszych zalotów;
Ale naprawdę nie mam na to chęci.

[frag. 3.]

Tak, jestem może dla ciebie zbyt czuła,
Możesz pomyśleć, że się mało cenię;
Lecz wierz mi - będę na pewno wierniejsza 
Od tych, co sprytniej umieją się droczyć. 
Powinnam była trzymać cię na dystans,
Przyznaję - ale i tak podsłuchałeś,
Co sama sobie szeptałam o mojej 
Wielkiej miłości. Więc nie wiń mnie za to,
Nie bierz za płochość tego, coś usłyszał 
Tylko dlatego, żeś podkradł się w mroku.

5 Źródło: William Shakespeare, Romeo i Julia, tłum. S. Barańczak, Kraków 2001, s. 57–60.
Rp8Mb1PRFexax
Intencje Julii frag. 1. (Uzupełnij) frag. 2. (Uzupełnij) frag. 3. (Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 6

W imieniu Julii napisz list do Romea i przedstaw mu swoje dylematy związane z planem ojca Laurentego oraz opisz uczucie, jakim darzysz wybranka.

RVE74QIEGFtBN
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z fragmentem Posłowia do tragedii. Wyjaśnij, co się zmienia w Julii pod wpływem pierwszej miłości? Formułując odpowiedź, odwołaj się do tekstu dramatu oraz fragmentu tekstu Johna E. Hankinsa.

John E. Hankins Posłowie

[Julia] w sztuce Shakespeare’a ma wkrótce obchodzić czternaste urodziny. Ponieważ fizjologia okresu Renesansu uważała na ogół, że od ukończenia czternastego roku życia zaczyna się wiek dojrzewania [...], intencją Shakespeare’a było tu najwyraźniej odmalowanie miłości Julii do Romea jako pierwszej miłości, co wzmocnione jest dodatkowo faktem, że Julia zaczyna dopiero uzyskiwać emocjonalne wtajemniczenie w sam sens pojęcia miłości jako takiej. [...]. W sferze emocji Julia stała się nagle kobietą, podczas gdy pod innymi względami wciąż jeszcze pozostaje dzieckiem. Przemiany tej nie potrafi pojąć w pełni ani ona sama, ani jej rodzice; traktują oni jej odmowę wyjścia za Parysa jako dziecinne fanaberie, Julia zaś jest nazbyt pełna trwożnego respektu, aby zdobyć się na ujawnienie prawdy.

6 Źródło: John E. Hankins, Posłowie, [w:] William Shakespeare, Romeo i Julia, tłum. S. Barańczak, Kraków 2001, s. 183.
RKw5SvszCXMDJ
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 8

Na podstawie podanego cytatu i całej lektury odpowiedz na pytania dotyczące wychowania i relacji między rodzicami a dziećmi.

William Shakespeare Romeo i Julia

JULIA
Byłam tam, ojcze, gdzie mnie nauczono
Skruchy za upór i nieposłuszeństwo 
Wobec twej woli. Świątobliwy 
Ojciec Laurenty kazał mi paść na kolana,
Prosić o przebaczenie. Wybacz, błagam!
Już nigdy, nigdy ci się nie sprzeciwię.

4 Źródło: William Shakespeare, Romeo i Julia, tłum. S. Barańczak, Kraków 2001, s. 140.
RBgbh3VmZ5JpP
1. Czy wymuszanie przez rodziców posłuszeństwa na dzieciach jest niezbędnym warunkiem wychowania? (Uzupełnij) 2. Czy młody człowiek ma prawo do samostanowienia o sobie, pomimo że nie ma życiowego doświadczenia? (Uzupełnij) 3. Czy podejmowanie decyzji, pomimo wynikających z niej konsekwencji, należy zostawić niepełnoletniej osobie? (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 9

Wyobraź sobie, że nie doszło do tragedii i kochankowie zostali uratowani. Jaki przebieg wydarzeń można by dopisać: smutny czy romantyczny (a może prozaiczny)? Napisz w formie planu dalszy ciąg historii. Zostaw otwarte zakończenie.

R1SoWXJK5LM1A
(Uzupełnij).
Praca domowa

W grupach dokończcie rozpoczętą opowieść alternatywną o losach Romea i Julii. Następnie po zatwierdzeniu jednego scenariusza (wspólnie wybierzcie najciekawszą wersję) nagrajcie w zespole swoją historię w formie książki mówionej lub słuchowiska.

adekwatny