Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R6s4GGX9XgnxP1
Ćwiczenie 1
Ćwiczenie połącz w pary. Przypływ syzygijny Możliwe odpowiedzi: 1. przypływ zachodzący, gdy Księżyc i Słońce ustawione są w jednej linii, 2. przypływ zachodzący, gdy Księżyc i Słońce ustawione do siebie prostopadle. Przypływ kwadraturowy Możliwe odpowiedzi: 1. przypływ zachodzący, gdy Księżyc i Słońce ustawione są w jednej linii, 2. przypływ zachodzący, gdy Księżyc i Słońce ustawione do siebie prostopadle
Rmj5C9sU2RF0u1
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie wstaw w tekst prawidłowe zwroty. Pływy występują w wielu miejscach na świecie. Jednak tylko w niektórych wykorzystuje się w niekonwencjonalny sposób. W Korei Południowej energię 1. pływami dobowymi, 2. pływami nocnymi, 3. siłowni, 4. elektrowni, 5. rezonansowego, 6. kinetyczną, 7. klimatyczną pływów zamienia się na energię elektryczną za pomocą 1. pływami dobowymi, 2. pływami nocnymi, 3. siłowni, 4. elektrowni, 5. rezonansowego, 6. kinetyczną, 7. klimatyczną. Jest to możliwe nie tylko ze względu na rozwój technologiczny kraju, ale także na duże pływy sięgające 9 metrów. Pojawiają się raz na dobę księżycową i zwane są 1. pływami dobowymi, 2. pływami nocnymi, 3. siłowni, 4. elektrowni, 5. rezonansowego, 6. kinetyczną, 7. klimatyczną. Dodatkową cechą wybrzeża jest duża liczba głębokich zatok, otwartego, dużego, głębokiego morza co sprzyja powstawaniu efektu 1. pływami dobowymi, 2. pływami nocnymi, 3. siłowni, 4. elektrowni, 5. rezonansowego, 6. kinetyczną, 7. klimatyczną.
R1AHjiK30QMtK2
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie wybierz właściwe odpowiedzi. Spośród podanych niżej sformułowań zaznacz te, które dotyczą przypływu syzygijnego: Możliwe odpowiedzi: 1. Występuje, gdy Słońce i Ziemia są ułożone w jednej linii w płaszczyźnie poziomej., 2. Podczas jego trwania nie mogą występować pływy półdobowe., 3. Wybrzuszenie powierzchni oceanów występuje tylko po jednej stronie Ziemi., 4. Są o wiele silniejsze od przypływów kwadraturowych.
2
Ćwiczenie 4
R1IRjLfYWZtw9
Podaj, które wybrzeża są bardziej podatne na pływy.
Źródło: By Hanhil (talk) 19:46, 23 September 2009 (UTC) - Own work, using File:Canada Nova Scotia location map.svg by NordNordWest, CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, [online], dostępny w internecie: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Canada_Nova_Scotia_location_map_2.svg
By NordNordWest - Own work, usingUnited States National Imagery and Mapping Agency dataWorld Data Base II data, CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, [online], dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Angola_location_map.svg.
R1dSzrlCSmYB5
(Uzupełnij).
RUsOkAfYIx6wn2
Ćwiczenie 5
Ćwiczenie oceń, czy poniższe twierdzenia są prawdziwe czy fałszywe:. Największe pływy zanotowano w Zatoce Fundy. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Pływy na Morzu Bałtyckim są niewielkie. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Duże pływy nie występują w średnich szerokościach geograficznych. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Pływy mogą mieć zastosowanie gospodarcze. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Na obszarach o dużych pływach istnieje niewielka różnorodność biologiczna. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Rqfd2f857mtRs2
Ćwiczenie 6
Ćwiczenie połącz pojęcia z ich definicjami. Przypływ półdobowy Możliwe odpowiedzi: 1. Cykliczny wzrost poziomu od najniższego położenia do najwyższego., 2. Punkt na sferze niebieskiej położony dokładnie naprzeciwko zenitu., 3. Pojawianie się dwóch fal przypływu w czasie jednego obiegu Księżyca wokół Ziemi. Nadir Możliwe odpowiedzi: 1. Cykliczny wzrost poziomu od najniższego położenia do najwyższego., 2. Punkt na sferze niebieskiej położony dokładnie naprzeciwko zenitu., 3. Pojawianie się dwóch fal przypływu w czasie jednego obiegu Księżyca wokół Ziemi. Przypływ Możliwe odpowiedzi: 1. Cykliczny wzrost poziomu od najniższego położenia do najwyższego., 2. Punkt na sferze niebieskiej położony dokładnie naprzeciwko zenitu., 3. Pojawianie się dwóch fal przypływu w czasie jednego obiegu Księżyca wokół Ziemi.
R4GhGRPtpHFgy2
Ćwiczenie 7
Ćwiczenie zaznacz prawidłowe odpowiedzi. Wskaż czynniki wpływające na pływy. Możliwe odpowiedzi: 1. głębokość morza, 2. pora roku, 3. prądy morskie, 4. typ wybrzeża, 5. kształt morza, 6. zjawiska rezonasowe, 7. geologia podłoża
31
Ćwiczenie 8

Największą rolę w kształtowaniu pływów na Ziemi ma jego satelita - Księżyc. Wyjaśnij, dlaczego Słońce, pomimo swoich rozmiarów, odgrywa mniejszą rolę.

RWzNzKmGPgxun
Ćwiczenie wyjaśnij, dlaczego Słońce - mimo swoich rozmiarów - ma mniejszy wpływ na pływy niż mniejszy od Słońca Księżyc. (Uzupełnij).