Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
Pokaż ćwiczenia:
R15qARHGgpvV41
Ćwiczenie 1
Można przyjąć, że Newton urodził się w roku 1642 albo 1643. Przyczyną tej niejednoznaczności jest fakt, że:

Możliwe odpowiedzi:
1. zaginęły kroniki urodzeń z parafii w Woolsthorpe,
2. w Anglii stosowano wówczas system miar inny niż SI,
3. w Anglii stosowano wówczas inną rachubę czasu, niż w wielu krajach Europy,
4. w Anglii nie stosowano wówczas czasu letniego, w odróżnieniu od reszty Europy.
R1cMsI8mvvu9O1
Ćwiczenie 2
Newton zmarł około roku?

Możliwe odpowiedzi:
a. 1689
b. 1704
c. 1727
d. 1752
RDxsN3FHWS8Qy1
Ćwiczenie 3
Wskaż opis, który najlepiej określa epokę działalności naukowej i społecznej Newtona.

Możliwe odpowiedzi:
1. antyk, w okresie rzymskiego panowania w Brytanii,
2. średniowiecze, w okresie wojny stuletniej Anglii z Francją,
3. renesans, w okresie tzw. złotego wieku Elżbietańskiego w Anglii,
4. wczesna faza wieku oświecenia w Europie,
5. okres rewolucji przemysłowej w Europie i Ameryce Północnej.
2
Ćwiczenie 4
Rnpi4ZrdJcBlS2
1. Uszereguj chronologicznie podane wydarzenia historyczne i osiągnięcia naukowe.
2. Wskaż to z nich, które przypadło na okres działalności naukowej i społecznej Newtona (wybierz z listy wydarzenie współczesne Newtonowi).

Elementy do uszeregowania:
a. zdobycie Konstantynopola przez Turków,
b. Odsiecz Wiedeńska,
c. Wojna Trzydziestoletnia,
d. Bitwa pod Grunwaldem,
e. sformułowanie teorii ewolucji,
f. Rewolucja Francuska,
g. odkrycie Księżyców Jowisza,
h. wydanie (pierwsze) „O obrotach sfer niebieskich”,
i. sformułowanie prawa zachowania masy w reakcjach chemicznych.

Wydarzenie współczesne Newtonowi to:

uzupełnij treść
RLZoq6YtOzsja2
Ćwiczenie 5
Wskaż naukowców, których dokonania mógł znać Newton i opierać na nich swoje odkrycia.

Możliwe odpowiedzi:
1. René Descartes (Kartezjusz),
2. Albert Einstein,
3. Galileo Galilei (Galileusz),
4. Michał Faraday,
5. Benjamin Franklin,
6. Johannes Kepler,
7. Mikołaj Kopernik,
8. James C. Maxwell.
RZi3OGydD6GoL2
Ćwiczenie 6
Newton dokonał wielu odkryć, nie tylko w zakresie mechaniki i optyki, ale także w innych dziedzinach fizyki (pojmowanej współcześnie) oraz w innych naukach ścisłych i przyrodniczych. Ustal, czy poniższe informacje o jego odkryciach są prawdziwe czy fałszywe - wybierz właściwą odpowiedź z nawiasu.

a) Jako pierwszy zaobserwował za pomocą swego teleskopu fazy planety Wenus. (PRAWDA / FAŁSZ)

b) Jako pierwszy zaobserwował za pomocą skonstruowanego przez siebie mikroskopu bakterie. (PRAWDA / FAŁSZ)

c) Sformułował prawo stygnięcia ciał. (PRAWDA / FAŁSZ)

d) Miał udział w sformułowaniu podstaw rachunku różniczkowego i całkowego w matematyce. (PRAWDA / FAŁSZ)
Rm4woFYcYYvWG2
Ćwiczenie 7
Które z praw sformułowanych przez Newtona ma bezpośredni związek z napędem rakietowym (odrzutowym)?

Możliwe odpowiedzi:
1. III zasada dynamiki,
2. prawo powszechnego ciążenia,
3. powstawanie pierścieni Newtona,
4. prawo stygnięcia ciał.
RmAV2SWzP0boF3
Ćwiczenie 8
Wskaż, właściwe uzupełnienia poniższego opisu zjawiska aberracji chromatycznej. Aberracja chromatyczna – z punktu widzenia przyrządów optycznych – jest (wadą / zaletą / neutralną cechą) soczewek (skupiających / rozpraszających / wszystkich). Jeśli nie zostanie odpowiednio skorygowana, to objawia się w (teleskopach / mikroskopach / aparatach fotograficznych) wszystkich tych przyrządach. Gdy przyrząd zawiera zwierciadło (zamiast soczewki), aberracja chromatyczna występuje w nim (w większym stopniu / w podobnym stopniu / w znacznie mniejszym stopniu / nie występuje w ogóle).
ROHJPUoFMAupt2
Ćwiczenie 9
Od starożytności uważano, że „naturalnym stanem” ciał jest spoczynek. Newton wskazał, że takim „naturalnym stanem” nie jest spoczynek, lecz ruch jednostajny prostoliniowy; mowa jest o tym w ...

Możliwe odpowiedzi:
1. I zasadzie dynamiki,
2. II zasadzie dynamiki,
3. III zasadzie dynamiki,
4. prawie powszechnego ciążenia.
RaoKSzdIDYE3h2
Ćwiczenie 10
Od starożytności uważano, że istnieje ogólny, bezpośredni związek pomiędzy siłą działającą na ciało a jego prędkością. Newton wskazał, że taki bezpośredni związek dotyczy nie prędkości, lecz przyspieszenia; mowa jest o tym w: ...

Możliwe odpowiedzi:
1. I zasadzie dynamiki,
2. II zasadzie dynamiki,
3. III zasadzie dynamiki,
4. prawie powszechnego ciążenia.
R1UJ6QbtTy52m2
Ćwiczenie 11
Na drodze zderzyły się dwa pojazdy. Co jest niezbędne do rozstrzygnięcia, który z pojazdów zadziałał na ten drugi większą siłą?

Możliwe odpowiedzi:
1. ich masy,
2. ich prędkości tuż przed zderzeniem,
3. II zasada dynamiki Newtona i umiejętność jej stosowania,
4. III zasada dynamiki Newtona i umiejętność jej stosowania,
5. wszystkie powyższe informacje i umiejętności.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida