Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RX2nb8yF9nQUX1
Ćwiczenie 1
Rozwiąż nierówność x+1x+2x+30 metodą "siatki znaków" i zaznacz zbiór rozwiązań nierówności. Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. -3, -2-1, , 2. -, -3-2, -1, 3. -, -3-2, -1, 4. -3, -21, 
R1ZZstTJFLgRV1
Ćwiczenie 2
Rozwiąż nierówność metodą "siatki znaków". Połącz nierówność z odpowiednim zbiorem rozwiązań. x+12x-1x+2>0 Możliwe odpowiedzi: 1. -, -21, , 2. -1, 1, 3. -2, 1, 4. -2, -1-1, 1 x+1x-12x+2<0 Możliwe odpowiedzi: 1. -, -21, , 2. -1, 1, 3. -2, 1, 4. -2, -1-1, 1 -x+1x-1x+22>0 Możliwe odpowiedzi: 1. -, -21, , 2. -1, 1, 3. -2, 1, 4. -2, -1-1, 1 -x+12x-1x+2>0 Możliwe odpowiedzi: 1. -, -21, , 2. -1, 1, 3. -2, 1, 4. -2, -1-1, 1
R164dMYCmXi5A2
Ćwiczenie 3
Rozwiąż nierówność x+3x-220 metodą "siatki znaków". Wybierz największą liczbę naturalną, która spełnia tę nierówność. Możliwe odpowiedzi: 1. -3, 2. -2, 3. 2, 4. 3
RVejs0fIpOVna2
Ćwiczenie 4
Dana jest nierówność x-32x+50. Zaznacz wszystkie zdania prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Największą liczbą naturalną spełniającą nierówność jest liczba 3., 2. Do zbioru rozwiązań nierówności należy jedna liczba naturalna., 3. Zbiór rozwiązań nierówności to -, -53., 4. Do zbioru rozwiązań nierówności należy liczba 5., 5. Zbiór rozwiązań nierówności to -, -5.
2
Ćwiczenie 5

Dana jest siatka znaków nierówności, której zbiorem rozwiązań jest -, -3-2, 2.

-, -3

-3

-3, -2

-2

-2, 2

2

2, 

x-2

-

-

-

0

+

x+2

-

-

0

+

+

x+3

-

0

+

+

+

Wx

-

0

+

0

-

0

+

R1SedCchZkBDL
Dostępne opcje do wyboru: , x+3, x-2, >, <, , x+2. Polecenie: Uzupełnij brakujące miejsca. Nierówność to. luka do uzupełnienia ·x2+5x+6 luka do uzupełnienia 0
R1C4hJwlHV1lx2
Ćwiczenie 6
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
3
Ćwiczenie 7

Rozwiąż nierówność x3+x2-9x-90 za pomocą „siatki znaków”.

Rghn9rr7TkE1B3
Ćwiczenie 8
Zbiorem rozwiązań nierówności x-p2x-q3>0 jest -5, 3. Oblicz pq. Wpisz poprawne liczby. p= Tu uzupełnij q= Tu uzupełnij