Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1IFOFBNFvwMb1
Ćwiczenie 1
Dopasuj czynniki lokalizacji przemysłu do odpowiednich grup. Przyrodnicze czynniki lokalizacji Możliwe odpowiedzi: 1. związki zawodowe, 2. kapitał, 3. infrastruktura, 4. surowce, 5. rynek zbytu, 6. energia, 7. preferencje inwestorów, 8. polityka państwa, 9. zasoby wodne Techniczno-ekonomiczne czynniki lokalizacji Możliwe odpowiedzi: 1. związki zawodowe, 2. kapitał, 3. infrastruktura, 4. surowce, 5. rynek zbytu, 6. energia, 7. preferencje inwestorów, 8. polityka państwa, 9. zasoby wodne Społeczno-polityczne czynniki lokalizacji Możliwe odpowiedzi: 1. związki zawodowe, 2. kapitał, 3. infrastruktura, 4. surowce, 5. rynek zbytu, 6. energia, 7. preferencje inwestorów, 8. polityka państwa, 9. zasoby wodne
Rxt1asEEW2Up71
Ćwiczenie 2
Zaznacz zakłady przemysłowe które najkorzystniej można byłoby zlokalizować w portach. Możliwe odpowiedzi: 1. rafineria, 2. huta szkła, 3. cementownia, 4. zakład produkcji celulozy, 5. huta żelaza, 6. fabryka obrabiarek, 7. przędzalnia
R7IcXgC9lLeyt1
Ćwiczenie 3
Zaznacz miękki czynnik lokalizacji przemysłu. Możliwe odpowiedzi: 1. wysokość czynszów dzierżawy, 2. podaż i koszty siły roboczej, 3. mentalność i potrzeby mieszkańców, 4. wielkość rynku zbytu i wysokość podatków
R1RyRReIoLrhe2
Ćwiczenie 4
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
2
Ćwiczenie 5

Mapa przedstawia rozmieszczenie wybranych okręgów przemysłowych świata. Połącz ich specyfikę z odpowiednim kolorem.

R1N2wsDO2a48g
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1IXCkUtdfdRh
czerwony Możliwe odpowiedzi: 1. okręgi poligenetyczne, 2. okręgi surowcowe, 3. okręgi wielkomiejskie, 4. okręgi transportowe niebieski Możliwe odpowiedzi: 1. okręgi poligenetyczne, 2. okręgi surowcowe, 3. okręgi wielkomiejskie, 4. okręgi transportowe zielony Możliwe odpowiedzi: 1. okręgi poligenetyczne, 2. okręgi surowcowe, 3. okręgi wielkomiejskie, 4. okręgi transportowe żółty Możliwe odpowiedzi: 1. okręgi poligenetyczne, 2. okręgi surowcowe, 3. okręgi wielkomiejskie, 4. okręgi transportowe
Ćwiczenie 5
R1U9kqZzaU1yJ
(Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 6

Na mapie przedstawiono wybrane okręgi przemysłowe na świecie o zbliżonym charakterze produkcji. Uzupełnij tekst, korzystając z zamieszczonego poniżej zestawu określeń.

R1578AlLlFYeK
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R105OUsrrxnfr
Mapa przedstawia lokalizację wybranych, 1. tradycyjne, 2. surowcowych, 3. nowoczesnym, 4. produkcji, 5. restrukturyzacji okręgów przemysłowych na świecie. Niektóre z nich zostały poddane 1. tradycyjne, 2. surowcowych, 3. nowoczesnym, 4. produkcji, 5. restrukturyzacji prowadzącej do zmiany charakteru 1. tradycyjne, 2. surowcowych, 3. nowoczesnym, 4. produkcji, 5. restrukturyzacji w poszczególnych zakładach przemysłowych. Likwidacji uległy 1. tradycyjne, 2. surowcowych, 3. nowoczesnym, 4. produkcji, 5. restrukturyzacji dla okręgów surowcowych gałęzie przemysłu, np. górnictwo, hutnictwo, które zostały zastąpione 1. tradycyjne, 2. surowcowych, 3. nowoczesnym, 4. produkcji, 5. restrukturyzacji gałęziami przemysłu.
Ćwiczenie 6
RViaED60GSQIw
Połącz nazwę okręgu z państwem, w którym się znajduje. Park Naukowy Hsinchu Możliwe odpowiedzi: 1. USA, 2. Tajwan, 3. Japonia, 4. Francja, 5. Ukraina Doniecko-Naddnieprzański Możliwe odpowiedzi: 1. USA, 2. Tajwan, 3. Japonia, 4. Francja, 5. Ukraina Zagłębie Północne Możliwe odpowiedzi: 1. USA, 2. Tajwan, 3. Japonia, 4. Francja, 5. Ukraina Niziny Zatokowej Możliwe odpowiedzi: 1. USA, 2. Tajwan, 3. Japonia, 4. Francja, 5. Ukraina Hamamatsu Możliwe odpowiedzi: 1. USA, 2. Tajwan, 3. Japonia, 4. Francja, 5. Ukraina
31
Ćwiczenie 7

Uzupełnij tabelę, wstawiając w odpowiednie miejsca kraje lub regiony wydobycia podanych surowców. Skorzystaj z zestawu umieszczonego pod tabelą. Uwaga: nazwy krajów mogą się powtarzać.

Uzasadnij, dlaczego regiony wydobycia surowca nie pokrywają się z regionami ich przetwórstwa.

R11kbxUFOZ4RY
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R10NjgZcEHFE7
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Oprócz podziału przemysłu na poszczególne gałęzie stosuje się także bardziej ogólny podział na przemysł lekki i ciężki. Podaj kryteria tej klasyfikacji i scharakteryzuj różnice między tymi rodzajami przemysłu. Podaj po 3 przykłady przedsiębiorstw należących do każdego z tych rodzajów przemysłu.

RNX5xPvzDCzOe
(Uzupełnij).