Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
Ruu6R7L50KJ931
Ćwiczenie 1
Wskaż państwa należące do Trójkąta Weimarskiego. Możliwe odpowiedzi: 1. Polska, 2. Niemcy, 3. Francja, 4. Arabia Saudyjska, 5. Jordania, 6. Afganistan
R1C6dvve8NguO1
Ćwiczenie 1
Zaznacz państwa należące do Trójkąta Weimarskiego. Możliwe odpowiedzi: 1. Polska, 2. Niemcy, 3. Francja, 4. Arabia Saudyjska, 5. Jordania, 6. Afganistan
2
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z wykresem i wykonaj ćwiczenie.

R1aVCgsD4KpYn
Wykres skumulowany. Czy Pan(i) osobiście popiera przynależność Polski do NATO, czy też jest temu przeciwny(a)? Lista elementów: 1. zestaw danych:rok: II 2014zdecydowanie popieram: 28raczej popieram: 34jest mi to obojętne: 26jestem raczej przeciwny(a): 3jestem zdecydowanie przeciwny(a): 1trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi: 82. zestaw danych:rok: IV 2014zdecydowanie popieram: 50raczej popieram: 31jest mi to obojętne: 10jestem raczej przeciwny(a): 3jestem zdecydowanie przeciwny(a): 2trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi: 43. zestaw danych:rok: IX 2014zdecydowanie popieram: 45raczej popieram: 35jest mi to obojętne: 12jestem raczej przeciwny(a): 2jestem zdecydowanie przeciwny(a): 1trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi: 54. zestaw danych:rok: VI 2016zdecydowanie popieram: 44raczej popieram: 35jest mi to obojętne: 11jestem raczej przeciwny(a): 3jestem zdecydowanie przeciwny(a): 1trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi: 65. zestaw danych:rok: II 2017zdecydowanie popieram: 45raczej popieram: 37jest mi to obojętne: 10jestem raczej przeciwny(a): 2jestem zdecydowanie przeciwny(a): 1trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi: 66. zestaw danych:rok: V 2018zdecydowanie popieram: 43raczej popieram: 36jest mi to obojętne: 14jestem raczej przeciwny(a): 2jestem zdecydowanie przeciwny(a): 1trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi: 47. zestaw danych:rok: II 2019zdecydowanie popieram: 44raczej popieram: 36jest mi to obojętne: 16jestem raczej przeciwny(a): 1jestem zdecydowanie przeciwny(a): 0,5trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi: 38. zestaw danych:rok: II 2020zdecydowanie popieram: 53raczej popieram: 30jest mi to obojętne: 9jestem raczej przeciwny(a): 1,8jestem zdecydowanie przeciwny(a): 0,6trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi: 5
Oprac. na podst.: Postrzeganie bezpieczeństwa państwa i stosunek do NATO, Komunikat z badań nr 28/2020, cbos.pl [dostęp: 18.11.2020].
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RMlDtrokqcYL9
Przeanalizuj przytoczone dane statystyczne i rozstrzygnij, czy poniższe stwierdzenia są prawdziwe czy fałszywe. Zdecydowana większość respondentów popiera polską przynależność do Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W latach objętych badaniem poparcie dla członkostwa Polski w NATO systematycznie rosło. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W latach objętych badaniem ponad dwukrotnie spadł odsetek przeciwników polskiego członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
1
Ćwiczenie 3

Zapoznaj się z tabelą i wykonaj ćwiczenie.

Czy osobiście popiera Pan(i) przynależność Polski do NATO, czy też jest Pan(i) temu przeciwny(a)?

Jak określił(a)by Pan(i) swoje zainteresowanie polityką:

bardzo duże lub duże – uważnie śledzi Pan(i) to, co się dzieje w polityce

średnie – śledzi Pan(i) jedynie główne wydarzenia

nikłe, niewielkie – często umykają Pana(i) uwadze nawet ważne wydarzenia

żadne – praktycznie Pana(i) to nie interesuje

procentowanie w kolumnach

Zdecydowanie popieram

78

55

41

30

Raczej popieram

19

33

34

31

Jest mi to obojętne

2

6

16

19

Jestem (raczej lub zdecydowanie) przeciwny(a)

1

1

4

6

Trudno powiedzieć

1

4

6

14

Indeks górny  Źródło: Postrzeganie bezpieczeństwa państwa i stosunek do NATO, „Komunikat z badań”, nr 28/2020, dostępny w internecie: cbos.pl [dostęp 18.11.2020 r.]. Indeks górny koniec

RJblSn3altoos
Przeanalizuj przytoczone dane statystyczne i wskaż poprawny wniosek dotyczący zależności między poparciem polskiej przynależności do NATO a deklarowanym zainteresowaniem polityką. Możliwe odpowiedzi: 1. Im większe zainteresowanie polityką deklarują respondenci, tym częściej wyrażają oni poparcie dla polskiego członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim., 2. Im większe zainteresowanie polityką deklarują respondenci, tym rzadziej wyrażają oni poparcie dla polskiego członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim., 3. Im mniejsze zainteresowanie polityką deklarują respondenci, tym częściej wyrażają oni poparcie dla polskiego członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim., 4. Poziom zainteresowania polityką nie wpływa na poparcie dla polskiego członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim.
2
RJilWZHZP7yGu
Przeanalizuj przytoczone dane statystyczne i zaznacz poprawny wniosek dotyczący zależności między poparciem polskiej przynależności do NATO a deklarowanym zainteresowaniem polityką. Możliwe odpowiedzi: 1. Im większe zainteresowanie polityką deklarują respondenci, tym częściej wyrażają oni poparcie dla polskiego członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim., 2. Im większe zainteresowanie polityką deklarują respondenci, tym rzadziej wyrażają oni poparcie dla polskiego członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim., 3. Im mniejsze zainteresowanie polityką deklarują respondenci, tym częściej wyrażają oni poparcie dla polskiego członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim., 4. Poziom zainteresowania polityką nie wpływa na poparcie dla polskiego członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim.
211
Ćwiczenie 4

Zapoznaj się z tabelą i wykonaj ćwiczenie.

Bezpieczeństwo Polski oparte jest na przynależności do Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO). Czy, Pana(i) zdaniem, w tej chwili Polska może być pewna zaangażowania sojuszników w ewentualną obronę naszych granic czy też nie?

Czy Pan(i) osobiście popiera przynależność Polski do NATO, czy też jest temu przeciwny(a)?

Zdecydowanie popieram

Raczej popieram

Jest mi to obojętne

Jestem przeciwny(a)*

Trudno powiedzieć

procentowanie w kolumnach

Zdecydowanie może być pewna

24

3

1

9

0

Raczej może być pewna

55

67

33

20

34

Raczej nie może być pewna

17

20

32

53

7

Zdecydowanie nie może być pewna

2

2

14

13

1

Trudno powiedzieć

3

8

21

5

58

* Połączono odpowiedzi „Jestem raczej przeciwny(a)” i „Jestem zdecydowanie przeciwny(a)”.

Indeks górny Źródło: Postrzeganie bezpieczeństwa państwa i stosunek do NATO, „Komunikat z badań”, nr 28/2020, dostępny w internecie: cbos.pl [dostęp 18.11.2020 r.]. Indeks górny koniec

RMHE8nT1gG8l0
Argument: (Uzupełnij). Kontrargument: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstami źródłowymi i wykonaj ćwiczenie.

Tekst A

1
Czy USA stoczyłyby wojnę nuklearną, aby ratować państwa bałtyckie?

Z kilku raportów ponadpartyjnego ośrodka RAND Corporation wynika, że możliwość eskalacji nuklearnej w konflikcie pomiędzy państwami NATO a Rosją w regionie Morza Bałtyckiego jest większa niż można się spodziewać. Jaki jest najlepszy sposób na uniknięcie takiego scenariusza? Inwestowanie w konwencjonalne możliwości obronne Sojuszu.

6 Źródło: Czy USA stoczyłyby wojnę nuklearną, aby ratować państwa bałtyckie?, 21.11.2019 r., dostępny w internecie: forsal.pl [dostęp 18.11.2020 r.].

Tekst B

1
RAND Corporation: Jeśli Rosja zaatakuje kraje bałtyckie, to będzie miała przewagę nad NATO

Po aneksji Krymu i rozpoczęciu konfliktu na wschodzie Ukrainy Rosja nadal stanowi zagrożenie dla krajów bałtyckich. Dlatego w lipcu 2016 r. na szczycie NATO w Warszawie podjęto decyzję o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO. Postanowiono, że na terenie Polski i trzech państw bałtyckich rozmieszczone zostaną cztery grupy batalionowe. Ich dowództwo będzie miało charakter dywizji, co oznacza, że każda z czterech grup batalionowych w razie potrzeby jest z góry przygotowana na przyjęcie większej liczby żołnierzy.

7 Źródło: RAND Corporation: Jeśli Rosja zaatakuje kraje bałtyckie, to będzie miała przewagę nad NATO, 8.03.2018 r., dostępny w internecie: zw.lt [dostęp 18.11.2020 r.].
R1U8MtdW4E3fP
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie). Uzasadnienie: (Uzupełnij).

Materiał źródłowy do ćwiczeń 6–8.

R1KWlZPOvmrzj

Przycisk umożliwiający pobranie załącznika w formacie PDF pod tytułem Piotr Bera, Wojska USA w Polsce. Za i przeciw [SONDA].

Piotr Bera, Wojska USA w Polsce. Za i przeciw [SONDA], 16.01.2017, gazetawroclawska.pl [dostęp: 18.11.2020].
Plik PDF o rozmiarze 101.16 KB w języku polskim
31
Ćwiczenie 6
RSm5b8X5UptHo
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie). Uzasadnienie: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7
R1I0ZoAve2Ceo
Wskaż pozytywne konsekwencje amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce, o których mowa w przytoczonym wywiadzie. (Uzupełnij).
3
R9adITEyrgmaX
Podaj pozytywne konsekwencje amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce, o których mowa w przytoczonym wywiadzie. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8
R1EQjVXcCkqcG
Wskaż negatywne konsekwencje amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce, o których mowa w przytoczonym wywiadzie. (Uzupełnij).
3
RtcVtVPRJaPX7
Podaj negatywne konsekwencje amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce, o których mowa w przytoczonym wywiadzie. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 9

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.

1
Zdolni do samodzielnej obrony

Nadzieja, że jeśli my będziemy postępować szlachetnie, inni będą postępować tak samo, jest złudna. Polsce potrzebny jest realizm strategiczny w dziedzinie bezpieczeństwa, a to oznacza przede wszystkim kierowanie się własnymi interesami – zauważa były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego [generał Leon Komornicki – dop. red.].

Strategiczne środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego podlega dynamicznym zmianom. Słabną fundamenty gospodarcze bezpieczeństwa. Znaczenia nabierają zaś nowe wyzwania i zagrożenia – imperializm Rosji, globalny terroryzm, masowa migracja ludzi z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu do Europy, zagrożenia cybernetyczne, wojny hybrydowe i asymetryzacja bezpieczeństwa nuklearnego.

Ponieważ ryzyka się nasilają, pojawia się naturalny odruch zamykania się przez poszczególne państwa NATO w skorupie własnych obaw. Widoczna jest tendencja do chowania „głowy w piasek”. Jednym z głównych problemów staje się zmniejszający się poziom zaufania między państwami i pojawiać się może zjawisko renacjonalizacji polityki bezpieczeństwa poszczególnych krajów. W tej sytuacji, aby skutecznie zapewnić sobie bezpieczeństwo, Polska musi oprzeć je na swojej wiarygodnej sile obronnej oraz na wspólnych interesach w ramach bezpieczeństwa sojuszniczego, wspólnotowego i partnerskiego. (…)

Naszą strategię opracowano na podstawie koncepcji strategicznej NATO. Taka kolejność okazała się z gruntu błędna. Sojusze postrzegano wedle wzorców Układu Warszawskiego, czyli uznano, że strategia sojusznicza jest nadrzędna w stosunku do strategii narodowej. Tak było w Układzie Warszawskim, ale w NATO nadrzędne są strategie narodowe: jasno zdefiniowane interesy i cele oraz środki, jakie państwo przeznacza na ich osiągnięcie. Dopiero później ze zderzenia narodowych strategii wyłonić się powinna – w drodze negocjacji i przyjmowania w drodze consensusu – wspólna strategia sojusznicza.

Wnioski, z analizy charakteru współczesnego środowiska bezpieczeństwa i determinowanego przez niego charakteru nowego NATO, wskazują, że w polskiej strategii priorytetem muszą być narodowe zdolności do skutecznego, i w razie potrzeby, samodzielnego reagowania na mogące wystąpić nagle zagrożenia selektywne, stwarzające problemy decyzyjne dla Sojuszu, oraz podjęcia skutecznej obrony własnego terytorium w początkowej fazie wojny na dużą skalę w wypadku jej rozpoczęcia z zaskoczenia, do czasu przystąpienia do działań wojsk sojuszu. Zdolności sił zbrojnych RP – przeciwzaskoczeniowe, winne być naszą specjalnością w ramach NATO, jako państwa granicznego. Osiągnięcie tych zdolności powinno było być priorytetem transformacyjnym sił zbrojnych RP. (…)

Takie podejście nie oznacza marginalizowania znaczenia NATO, w tym jego siły i spójności. Oznacza tylko, że najważniejszym gwarantem bezpieczeństwa jest własny potencjał, mądrze dostosowany do potrzeb i możliwości.

8 Źródło: Zdolni do samodzielnej obrony, 6.03.2016 r., dostępny w internecie: rp.pl [dostęp 18.11.2020 r.].
R1Oa5Q2SAXjpk
Wyjaśnij, na czym polega zjawisko renacjonalizacji polityki bezpieczeństwa państw członkowskich NATO i z czego ono wynika. (Uzupełnij).