Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Prześledź kolejne etapy rozwoju terytorialnego Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego i wykonaj ćwiczenia.

Zapoznaj się z kolejnymi etapami rozwoju terytorialnego Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego i wykonaj ćwiczenia.

RXg6Bq2tmxrHJ1
Mapa świata przedstawia państwa, które dołączyły do NATO w poszczególnych latach, a także informacje o ich wydatkach na obronność, liczbie ludności, personelu wojskowego oraz arsenału jądrowego. Przyłączenie w 1949 r.; elementy: Belgia: 1949 r., wydatki na obronność w mln $ w 2020 r.: 5,173, wydatki na obronność jako odsetek PKB państwa: 1,10%, populacja: 11 720 716, personel wojskowy: 25,2 tys., Kanada: 1949 r., wydatki na obronność w mln $ w 2020 r.: 22,150, wydatki na obronność jako odsetek PKB państwa: 1,45 %, populacja: 37 694 085, personel wojskowy: 71 tys., Dania: 1949 r., wydatki na obronność w mln $ w 2020 r.: 4,718, wydatki na obronność jako odsetek PKB państwa: 1,47 %, populacja: 5 869 410, personel wojskowy: 18,1 tys., Francja: 1949 r., wydatki na obronność w mln $ w 2020 r.: 50,247, wydatki na obronność jako odsetek PKB państwa: 2,11 %, populacja: 67 848 156, personel wojskowy: 208 tys., szacowany arsenał jądrowy (liczba głowic jądrowych): 290, Islandia: 1949 r., populacja: 350 734, Włochy: 1949 r., wydatki na obronność w mln $ w 2020 r.: 24,853, wydatki na obronność jako odsetek PKB państwa: 1,43 %, populacja: 62 402 659, personel wojskowy: 175,5 tys., Luksemburg: 1949 r., wydatki na obronność w mln $ w 2020 r.: 422, wydatki na obronność jako odsetek PKB państwa: 0,64 %, populacja: 628 381, personel wojskowy: 0,9 tys., Niderlandy: 1949 r., wydatki na obronność w mln $ w 2020 r.: 12,067, wydatki na obronność jako odsetek PKB państwa: 1,48 %, populacja: 17 280 397, personel wojskowy: 40 tys., Norwegia: 1949 r., wydatki na obronność w mln $ w 2020 r.: 6,671, wydatki na obronność jako odsetek PKB państwa: 2,03 %, populacja: 5 467 439, personel wojskowy: 20,8 tys., Portugalia: 1949 r., wydatki na obronność w mln $ w 2020 r.: 3,472, wydatki na obronność jako odsetek PKB państwa: 1,63 %, populacja: 10 302 674, personel wojskowy: 28,7 tys., Wielka Brytania: 1949 r., wydatki na obronność w mln $ w 2020 r.: 59,634, wydatki na obronność jako odsetek PKB państwa: 2,43 %, populacja: 65 761 117, personel wojskowy: 156,2 tys., szacowany arsenał jądrowy (liczba głowic jądrowych): 200–215, Stany Zjednoczone Ameryki: 1949 r., wydatki na obronność w mln $ w 2020 r.: 784,952, wydatki na obronność jako odsetek PKB państwa: 3,87 %, populacja: 332 639 102, personel wojskowy: 1346 tys., szacowany arsenał jądrowy (liczba głowic jądrowych): 5,800–6,185. Przyłączenie w 1952 r.; Elementy: Grecja: 1952 r., wydatki na obronność w mln $ w 2020 r.: 4,785, wydatki na obronność jako odsetek PKB państwa: 2,58 %, populacja: 10 607 051, personel wojskowy: 107,6 tys., Turcja: 1952 r., wydatki na obronność w mln $ w 2020 r.: 13,303, wydatki na obronność jako odsetek PKB państwa: 1,91 %, populacja: 82 017 514, personel wojskowy: 437,2 tys. Przyłączenie w 1955 r.; elementy: Niemcy: 1955 r. wydatki na obronność w mln $ w 2020 r.: 56,074, wydatki na obronność jako odsetek PKB państwa: 1,57 %, populacja: 80 159 662, personel wojskowy: 186,9 tys. Przyłączenie w 1982 r.; elementy: Hiszpania: 1982 r., wydatki na obronność w mln $ w 2020 r.: 14,069, wydatki na obronność jako odsetek PKB państwa: 1,16 %, populacja: 50 015 792, personel wojskowy: 122,5 tys. Przyłączenie w 1999 r.; elementy: Czechy: 1999 r., wydatki na obronność w mln $ w 2020 r.: 3,038, wydatki na obronność jako odsetek PKB państwa: 1,43 %, populacja: 10 702 498, personel wojskowy: 26,8 tys., Węgry: 1999 r., wydatki na obronność w mln $ w 2020 r.: 1,829, wydatki na obronność jako odsetek PKB państwa: 1,33 %, populacja: 9 771 827, personel wojskowy: 22,7 tys., Polska: 1999 r., wydatki na obronność w mln $ w 2020 r.: 12,043, wydatki na obronność jako odsetek PKB państwa: 2,30 %, populacja: 38 282 325, personel wojskowy: 120 tys. Przyłączenie w 2004 r.; elementy: Bułgaria: 2004 r., wydatki na obronność w mln $ w 2020 r.: 1,195, wydatki na obronność jako odsetek PKB państwa: 1,93 %, populacja: 6 966 899, personel wojskowy: 25,6 tys., Estonia: 2004 r., wydatki na obronność w mln $ w 2020 r.: 669, wydatki na obronność jako odsetek PKB państwa: 2,38 %, populacja: 1 228 624, personel wojskowy: 6,6 tys., Łotwa: 2004 r., wydatki na obronność w mln $ w 2020 r.: 722, wydatki na obronność jako odsetek PKB państwa: 2,32 %, populacja: 1 881 232, personel wojskowy: 7 tys., Litwa: 2004 r., wydatki na obronność w mln $ w 2020 r.: 1,118, wydatki na obronność jako odsetek PKB państwa: 2,28 %, populacja: 2 731 464, personel wojskowy: 16,3 tys., Rumunia: 2004 r., wydatki na obronność w mln $ w 2020 r.: 5,498, wydatki na obronność jako odsetek PKB państwa: 2,38 %, populacja: 21 302 893, Słowacja: 2004 r., wydatki na obronność w mln $ w 2020 r.: 1,753, wydatki na obronność jako odsetek PKB państwa: 1,86 %, populacja: 5 440 602, personel wojskowy: 12,9 tys., Słowenia: 2004 r., wydatki na obronność w mln $ w 2020 r.: 584, wydatki na obronność jako odsetek PKB państwa: 1,20 %, populacja: 2 102 678, personel wojskowy: 7 tys. Przyłączenie w 2009 r.; elementy: Albania: 2009 r., wydatki na obronność w mln $ w 2020 r.: 210, wydatki na obronność jako odsetek PKB państwa: 1,47 %, populacja: 2 821 977, personel wojskowy: 6,7 tys., Chorwacja: 2009 r., wydatki na obronność w mln $ w 2020 r.: 986, wydatki na obronność jako odsetek PKB państwa: 1,87 %, populacja: 4 227 746, personel wojskowy: 15,2 tys. Przyłączenie w 2017 r.; elementy: Czarnogóra: 2017 r., wydatki na obronność w mln $ w 2020 r.: 97, wydatki na obronność jako odsetek PKB państwa: 1,91 %, populacja: 609 859, personel wojskowy: 2,1 tys. Przyłączenie w 2020 r.; elementy: Macedonia Północna: 2020 r., wydatki na obronność w mln $ w 2020 r.: 151, wydatki na obronność jako odsetek PKB państwa: 1,27 %, populacja: 2 125 971, personel wojskowy: 6,1 tys.
Oprac. na podst.: Defence Expenditure of NATO Countries (2013–2020), 21.10.2020, nato.int [dostęp: 18.11.2020]; List of states with nuclear weapons, en.wikipedia.org [dostęp: 18.11.2020]; Member states of NATO, en.wikipedia.org [dostęp: 18.11.2020].
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
R1PjgpjxYmAkD
Wybierz trzy państwa członkowskie NATO, których uczestnictwo w Sojuszu Północnoatlantyckim uważasz za najważniejsze dla polskiego bezpieczeństwa. Uzasadnij swoją odpowiedź. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
RQ895GDnW6oLM
Przeanalizuj rozszerzenia NATO, jakie dokonały się po przystąpieniu Polski do tej organizacji. Sformułuj argument i kontrargument do tezy „Rozszerzenia NATO w XXI w. przyczyniły się do wzmocnienia polskiego bezpieczeństwa”. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 3
RURYirqJhQ7A7
Wskaż państwa członkowskie NATO, które przeznaczają największe środki na swoją obronność. Jak na tym tle prezentuje się ze swoimi wydatkami na obronność Polska? (Uzupełnij).
RvZomg1DmqySW
Wymień państwa członkowskie NATO, które przeznaczają największe środki na swoją obronność. Jak na tym tle prezentuje się ze swoimi wydatkami na obronność Polska? (Uzupełnij).
Ćwiczenie 4
R1FXEWppADERJ
Sojusz Północnoatlantycki zaleca państwom członkowskim, by wydawały na obronę narodową co najmniej 2% swojego PKB. Wskaż państwa, którym udało się w 2020 r. osiągnąć ten cel. Czy Polska należy do tego grona? (Uzupełnij).
R1VJQ9aaQ70Zf
Sojusz Północnoatlantycki zaleca państwom członkowskim, by wydawały na obronę narodową co najmniej 2% swojego PKB. Wymień państwa, którym udało się w 2020 r. osiągnąć ten cel. Czy Polska należy do tego grona? (Uzupełnij).