Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1
R1KVOfiNyMcF4
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ćwiczenie 2
R1020yvFL4G2S
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ćwiczenie 3
RYICAFZGEF6P1
Łączenie par. Oceń prawdziwość poniższych zdań i zaznacz odpowiedź Prawda lub Fałsz.. Gdy choroba jest dziedziczona autosomalnie to wadliwy gen znajduje się na chromosomie płci.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Gdy choroba jest dziedziczona w sprzężeniu z płcią to wadliwy gen znajduje się na autosomie.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Gdy choroba jest dziedziczona w sprzężeniu z płcią to zachorować mogą jedynie mężczyźni. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
2
Ćwiczenie 4
R17Dx7dGteK6H
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
2
Ćwiczenie 5
RIFEiJkxlrwdJ
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1SXWhrL180u6
Na schemacie przedstawiono rodowód ilustrujący dziedziczenie daltonizmu w pewnej rodzinie. Zakładając, że choroba uwarunkowaną allelem recesywnym (d) sprzężonym z płcią, wybierz prawidłowy genotyp kobiety oznaczonej numerem 5. Możliwe odpowiedzi: 1. XdXd, 2. XDXD, 3. XDXd
21
Ćwiczenie 6
RBwkJHPixDZIA
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
ROGvnm3JigFYS
Uzasadnij, że dziedziczenie tej choroby nie jest sprzężone z płcią i że w tym przypadku allel choroby jest recesywny. (Uzupełnij).
Schemat do ćwiczeń nr 7 i 8

Na schemacie przedstawiono rodowód pewnej rodziny, w której pojawia się choroba genetyczna uwarunkowana jednogenowo.

ReRQp1CxQz1Th
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
31
Ćwiczenie 7
RKB0e5eTYyQgB
Określ czy choroba dziedziczy się autosomalnie czy recesywnie. Odpowiedź swoją uzasadnij. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8
RuiTORhNEBxEG
Określ czy allel warunkujący chorobę jest dominujący czy recesywny. Odpowiedź swoją uzasadnij. (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida