Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
11
Pokaż ćwiczenia:
RCZFCUH2FuWIs1
Ćwiczenie 1
Wskaż domyślny sposób formatowania wartości typu Data ogólna przechowującej w MS Access następujący dzień: 7 czerwiec 2020: Możliwe odpowiedzi: 1. 2020-06-07, 2. 2020-07-06, 3. 07.06.2020, 4. 06.07.2020, 5. 2020.06.07, 6. 2020.07.06
RTUgONFmeWfvE1
Ćwiczenie 2
Przypisz nazwę funkcji wbudowanej w MS Access, która przetwarza datę i czas, do jej prawidłowego zastosowania: Month() Możliwe odpowiedzi: 1. Zwraca wartość logiczną, która wskazuje czy wyrażenie można przekonwertować na datę, 2. Zwraca wartość typu Data, wskazującą bieżący czas systemowy, 3. Zwraca liczbę całkowitą reprezentującą rok, 4. Zwraca liczbę całkowitą z przedziału 0..23 reprezentującą godzinę, 5. Zwraca liczbę całkowitą z przedziału 1..12 reprezentującą numer miesiąca Year() Możliwe odpowiedzi: 1. Zwraca wartość logiczną, która wskazuje czy wyrażenie można przekonwertować na datę, 2. Zwraca wartość typu Data, wskazującą bieżący czas systemowy, 3. Zwraca liczbę całkowitą reprezentującą rok, 4. Zwraca liczbę całkowitą z przedziału 0..23 reprezentującą godzinę, 5. Zwraca liczbę całkowitą z przedziału 1..12 reprezentującą numer miesiąca Time() Możliwe odpowiedzi: 1. Zwraca wartość logiczną, która wskazuje czy wyrażenie można przekonwertować na datę, 2. Zwraca wartość typu Data, wskazującą bieżący czas systemowy, 3. Zwraca liczbę całkowitą reprezentującą rok, 4. Zwraca liczbę całkowitą z przedziału 0..23 reprezentującą godzinę, 5. Zwraca liczbę całkowitą z przedziału 1..12 reprezentującą numer miesiąca Hour() Możliwe odpowiedzi: 1. Zwraca wartość logiczną, która wskazuje czy wyrażenie można przekonwertować na datę, 2. Zwraca wartość typu Data, wskazującą bieżący czas systemowy, 3. Zwraca liczbę całkowitą reprezentującą rok, 4. Zwraca liczbę całkowitą z przedziału 0..23 reprezentującą godzinę, 5. Zwraca liczbę całkowitą z przedziału 1..12 reprezentującą numer miesiąca isDate() Możliwe odpowiedzi: 1. Zwraca wartość logiczną, która wskazuje czy wyrażenie można przekonwertować na datę, 2. Zwraca wartość typu Data, wskazującą bieżący czas systemowy, 3. Zwraca liczbę całkowitą reprezentującą rok, 4. Zwraca liczbę całkowitą z przedziału 0..23 reprezentującą godzinę, 5. Zwraca liczbę całkowitą z przedziału 1..12 reprezentującą numer miesiąca
RKHSLMoRkcu2E2
Ćwiczenie 3
Wskaż funkcję warunkową, która prawidłowo ocenia wartość atrybutu: Budzet_domowy (atrybut ten powstaje jako różnica zarobków wszystkich członków rodziny oraz kosztów utrzymania każdego z domowników): Możliwe odpowiedzi: 1. IIf ( Budzet_domowy>0 ; "Zarobek" ; "Dług" ; "Bilans zerowy"), 2. IIf ( Budzet_domowy=0 ; "Bilans zerowy" ; "Zarobek" ; "Dług"), 3. IIf ( Budzet_domowy<0 ; "Zarobek" ; "Dług"), 4. IIf ( Budzet_domowy> 0; "Zarobek" ; "Dług"), 5. IIf ( Budzet_domowy>0 ; "Dług" ; "Zarobek")
RYPICfccAvfqm2
Ćwiczenie 4
Wstaw podane funkcje wbudowane do odpowiednich kategorii, w których można je odnaleźć w Konstruktorze wyrażeń: Funkcje matematyczne Możliwe odpowiedzi: 1. mysqli_fetch_assoc(), 2. mysqli_num_rows(), 3. Abs(), 4. Round( ), 5. mysqli_fetch_row(), 6. mysqli_fetch_array() Data / godzina Możliwe odpowiedzi: 1. mysqli_fetch_assoc(), 2. mysqli_num_rows(), 3. Abs(), 4. Round( ), 5. mysqli_fetch_row(), 6. mysqli_fetch_array() Tekstowe Możliwe odpowiedzi: 1. mysqli_fetch_assoc(), 2. mysqli_num_rows(), 3. Abs(), 4. Round( ), 5. mysqli_fetch_row(), 6. mysqli_fetch_array()
Rhwg8VZWU5aWS2
Ćwiczenie 5
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Rz2xcunnGZwlN3
Ćwiczenie 6
Uzupełnij opis pomocnych elementów interfejsu MS Access: W widoku projektu kwerendy, grupowanie wg zadanego atrybutu można włączyć z użyciem przycisku o nazwie: 1. Arkusz właściwości, 2. Sumy, 3. Konstruktor wyrażeń. Sposób formatowania wartości wybranego atrybutu ustawimy zaś w dodatkowym panelu o nazwie: 1. Arkusz właściwości, 2. Sumy, 3. Konstruktor wyrażeń. Jeżeli zaś poszukujemy funkcji, której przeznaczenie jest nam znane, lecz jej nazwa wyleciała nam z głowy, to warto zajrzeć do listy funkcji wbudowanych dostępnej w oknie: 1. Arkusz właściwości, 2. Sumy, 3. Konstruktor wyrażeń.
R13Mn3Tbucwko3
Ćwiczenie 7
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R1B0DiW2RC9sf3
Ćwiczenie 8
Połącz w pary nazwy funkcji wbudowanych z prawidłowymi obszarami ich przeznaczenia w MS Access: Policz( ) Możliwe odpowiedzi: 1. Funkcja tekstowa, 2. Data / godzina, 3. Agregat SQL, 4. Przepływ sterowania programu Year( ) Możliwe odpowiedzi: 1. Funkcja tekstowa, 2. Data / godzina, 3. Agregat SQL, 4. Przepływ sterowania programu IIf( ) Możliwe odpowiedzi: 1. Funkcja tekstowa, 2. Data / godzina, 3. Agregat SQL, 4. Przepływ sterowania programu Trim( ) Możliwe odpowiedzi: 1. Funkcja tekstowa, 2. Data / godzina, 3. Agregat SQL, 4. Przepływ sterowania programu

Ćwiczenie 9

Zadanie maturalne

Centrum danych

Pewna firma utrzymuje centrum danych, w którym znajduje się kilkaset pracujących komputerów. Specjalny zespół pracowników odpowiada za wykrywanie i usuwanie awarii komputerów.

Pliki komputery.txt, awarie.txt oraz naprawy.txt zawierają dane niezbędne do wykonania zadania.

Pliki potrzebne do rozwiązania tego zadania znajdują się w załączniku:

RKhlTdkWzTSdn

Przycisk do pobrania pliku ZIP z treścią zadania.

Plik ZIP o rozmiarze 57.83 KB w języku polskim

Zadanie zostało opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i pojawiło się na egzaminie maturalnym z informatyki w maju 2018 r. (poziom rozszerzony). Cały arkusz można znaleźć na stronie internetowej CKE.

Plik komputery.txt zawiera opisy maszyn znajdujących się w centrum w 2015 roku, każdy wiersz tego pliku zawiera kolejno:

 • numer komputera (unikatową liczbę całkowitą) - Numer_komputera,

 • sekcję, w której znajduje się komputer (sekcje oznaczone są wielkimi literami alfabetu łacińskiego: A, B, C, ...) - Sekcja,

 • pojemność dysku twardego (liczoną w gigabajtach, liczba całkowita) - Pojemnosc_dysku.

Przykład komputery.txt:

Linia 1. Numer podkreślnik komputera Sekcja Pojemnosc podkreślnik dysku. Linia 2. 1 R 700. Linia 3. 2 N 130. Linia 4. 3 E 300.

Plik awarie.txt zawiera informację o awariach komputerów w 2015 roku. Każdy wiersz tego pliku zawiera kolejno:

 • unikatowy numer zgłoszenia awarii - Numer_zgloszenia,

 • numer komputera, który uległ awarii - Numer_komputera,

 • datę i godzinę wystąpienia awarii z dokładnością do sekundy - Czas_awarii,

 • priorytet zgłoszenia - liczbę całkowitą określającą w skali od 1 do 10, jak krytyczna jest awaria - Priorytet.

Przykład awaria.txt:

Linia 1. Numer podkreślnik zgloszenia Numer podkreślnik komputera Czas podkreślnik awarii Priorytet. Linia 2. 1 365 2015 minus 01 minus 01 04 dwukropek 40 dwukropek 55 8. Linia 3. 2 249 2015 minus 01 minus 01 06 dwukropek 08 dwukropek 24 3. Linia 4. 3 312 2015 minus 01 minus 01 06 dwukropek 33 dwukropek 43 4.

W pliku naprawy.txt zapisane zostały raporty z prac, jakie wykonał zespół w 2015 roku. Każdy wiersz tego pliku zawiera kolejno:

 • numer zgłoszenia, którego dotyczyła naprawa (mogło zdarzyć się, że jedno zgłoszenie awarii wymagało kilku napraw) - Numer_zgloszenia,

 • datę i godzinę zakończenia naprawy z dokładnością do sekundy - Czas_naprawy,

 • rodzaj naprawy (słowo restart oznacza ponowne uruchomienie komputera, wymiana - wymianę jednego z podzespołów komputera) - Rodzaj.

Przykład naprawy.txt:

Linia 1. Numer podkreślnik zgloszenia Czas podkreślnik naprawy Rodzaj. Linia 2. 2 2015 minus 01 minus 01 20 dwukropek 08 dwukropek 15 restart. Linia 3. 7 2015 minus 01 minus 02 16 dwukropek 30 dwukropek 15 restart. Linia 4. 4 2015 minus 01 minus 02 19 dwukropek 37 dwukropek 03 wymiana.

Dane w wierszach plików są oddzielone znakami tabulacji, pierwszy wiersz pliku jest wierszem nagłówkowym.

Odpowiedź poprzedzoną numerem ćwiczenia zapisz w pliku wyniki2.txt.

9.1

Znajdź 10 najczęstszych rodzajów dysków (czyli 10 najczęściej występujących pojemności) wśród komputerów w centrum. Dla każdej ze znalezionych pojemności podaj liczbę komputerów z takim dyskiem. Posortuj zestawienie nierosnąco względem liczby komputerów z dyskiem o danej pojemności.

Pokaż odpowiedźazurewhite

Schemat oceniania:

 • 2 pkt – za podanie poprawnej odpowiedzi, w tym:

 • 1 pkt – za prawidłowe zestawienie danych

 • 1 pkt – za prawidłowe posortowanie

 • 0 pkt – za błędą odpowiedź albo brak odpowiedzi

9.2

Znajdź wszystkie komputery w sekcji A, w których trzeba było przynajmniej dziesięciokrotnie wymieniać podzespoły. Podaj ich numery, a także liczbę wymian podzespołów dla każdego z nich. Posortuj wyniki nierosnąco wedle numeru komputera.

Pokaż odpowiedźazurewhite

Schemat oceniania:

 • 2 pkt – za podanie poprawnej odpowiedzi.

 • 1 pkt – za podanie prawidłowych numerów komputerów, ale bez liczby wymian ich podzespołów albo za podanie numerów komputerów z sekcji A i poprawnej liczby wymian ich podzespołów, bez uwzględnienia warunku, że liczba wymian jest 10

 • 0 pkt – za błędą odpowiedź albo brak odpowiedzi

9.3

Pewnego dnia nastąpiła awaria wszystkich komputerów w jednej z sekcji. Podaj datę awarii oraz symbol sekcji, w której nastąpiła awaria.

Pokaż odpowiedźazurewhite

Schemat oceniania:

 • 3 pkt – za podanie poprawnej odpowiedzi, w tym:

 • 2 pkt – za podanie prawidłowej daty

 • 1 pkt – za podanie prawidłowe nazwy sekcji

 • 0 pkt – za błędą odpowiedź albo brak odpowiedzi

9.4

Znajdź awarię, której usunięcie trwało najdłużej (czas liczymy od wystąpienia awarii do momentu zakończenia ostatniej z napraw, jakiej ta awaria wymagała). Podaj numer zgłoszenia, czas wystąpienia awarii i czas zakończenia ostatniej naprawy.

Pokaż odpowiedźazurewhite

Schemat oceniania:

 • 3 pkt – za podanie poprawnej odpowiedzi, w tym:

 • 1 pkt – za podanie prawidłowego numeru zgłoszenia

 • 1 pkt – za podanie czasu wystąpienia awarii

 • 1 pkt – za podanie czasu zakończenia ostatniej naprawy

 • 0 pkt – za błędą odpowiedź albo brak odpowiedzi

9.5

Podaj liczbę komputerów, które nie uległy żadnej awarii o priorytecie większym lub równym 8 (wliczamy w to też komputery, które w ogóle nie uległy awarii).

Pokaż odpowiedźazurewhite

Schemat oceniania:

 • 2 pkt – za podanie poprawnej odpowiedzi (uwzględniającej awarie o priorytecie większym lub równym 8)

 • 1 pkt – za podanie odpowiedzi uwzględniającej tylko awarie o priorytecie większym od 8 (wynik 221)

 • 0 pkt – za inną błędą odpowiedź albo brak odpowiedzi

Przykładowe rozwiązania:

R142itDoPorU4

Przycisk do pobrania pliku ZIP z wynikiem zadania.

Plik ZIP o rozmiarze 523.94 KB w języku polskim