Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Zadanie 1.4

Podaj, ilu sędziów spośród tych zapisanych w pliku Sedziowie.txt nie sędziowało żadnego pucharowego meczu drużyny Galop Kucykowo. Odpowiedź poprzedzoną numerem zadania zapisz w pliku wyniki1.txt.

Rozwiązanie w Microsoft Access

ROMJobxknvQBl
Film przedstawiający rozwiązanie zadania.

Rozwiązanie w LibreOffice Base

W projekcie kwerendy o nazwie 4a dodajemy tabele: Wyniki oraz Sedziowie, wyjmując atrybuty Rodzaj meczuNumer_licencji wyłącznie dla spotkań pucharowych (patrz ustanowione kryterium):

R1bFoKWfqwo1r

Następnie tworzymy kwerendę o nazwie np. 4b, do której dodajemy tabelę Sedziowie oraz wyniki kwerendy 4a.

Co ważne – LibreOffice Base nie stworzy automatycznie powiązania pomiędzy atrybutami Numer_licencji, a zatem ustanawiamy takie powiązanie samodzielnie na potrzeby kwerendy.

Po uzupełnieniu atrybutów w kolumnach klikamy prawym przyciskiem myszy na „nić”, symbolizującą relację pomiędzy tabelami. Z menu kontekstowego wybieramy opcję Edycja:

RGU959UN8l3YQ

W kolejnym oknie na liście wyboru Typ wskazujemy taki rodzaj złączenia, dla którego otrzymamy komunikat: „Zawiera WSZYSTKIE rekordy z tabeli Sedziowie i podzbiór rekordów z tabeli 4a o równych wartościach w powiązanych polach”.

Typ złączenia (lewostronne lub prawostronne) zależy od tego, którą tabelę LibreOffice Base umieści po lewej stronie w oknie Właściwości złączenia.

W omówionym przykładzie tabela Wyniki znajduje się na pozycji lewej, stąd złączenie musiało być typu prawostronnego – szukamy przecież tych sędziów, którzy uwzględnieni są w tabeli Sedziowie, ale nie znajdziemy ich numeru licencji w wynikach kwerendy 4a, zwracającej tylko sędziów prowadzących kiedykolwiek mecz pucharowy.

Warto także zauważyć, że znana z języka SQL oraz programu MS Access klauzula IS NULLLibreOffice Base przyjmuje postać komunikatu IS EMPTY. Sam edytor automatycznie poprawi nas zresztą w przypadku wpisania w polu Kryterium niewłaściwego wariantu klauzuli.

Poprawna odpowiedź:

Liczba sędziów: 22

Schemat oceniania

  • 3 punkty – za prawidłową odpowiedź,

  • 2 punkty – za odpowiedź bez uwzględnienia tych sędziów, którzy nie sędziowali żadnego meczu (18),

  • 2 punkty – za odpowiedź uwzględniającą tylko tych sędziów, którzy nie sędziowali żadnego meczu (4),

  • 0 punktów – za inną błędną odpowiedź albo za brak odpowiedzi.

Przykładowe rozwiązania

Rozwiązania tego zadania maturalnego w plikach fanka.accdb oraz fanka.odb wraz z wynikiem znajdują się w archiwum możliwym do pobrania. Na egzaminie maturalnym – jako rozwiązanie – należy oddać pliki z realizacją zadania oraz pliki z wynikami.

R2opqtbpvT2VY

Przycisk do pobrania pliku ZIP z wynikiem zadania.

Plik ZIP o rozmiarze 271.35 KB w języku polskim