Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1d5plpftexSb1
Ćwiczenie 1
Zaznacz poprawną odpowiedź. Nierówność 9x4-160 zapisana w postaci iloczynowej przez zastosowanie wzoru skróconego mnożenia na różnicę sześcianów to: Możliwe odpowiedzi: 1. 3x+43x2-40, 2. 3x-23x+23x2+40, 3. 3x-23x+23x2-20, 4. 9x2-169x2+160
RduELrqtRkv7Y1
Ćwiczenie 2
Rozwiąż nierówność x4-5x2+4<0 wykorzystując wzór skróconego mnożenia. Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. x-2, -11, 2, 2. x-, -2-1, 12, , 3. x-2, -11, 2, 4. x-2, 1
RRwCMQnuDBYeG2
Ćwiczenie 3
Wybierz wszystkie nierówności równoważne nierówności x5-4x3-x2+40. Możliwe odpowiedzi: 1. x3-1x2-40, 2. x-1x2+x+1x-2x+20, 3. x+2x-1x3-x2-x-20, 4. x4+2x3+x+2x-20, 5. x4+2x3+x+2x+20, 6. x3+1x2-40
R1Oukd3rqJlYK2
Ćwiczenie 4
Rozwiąż nierówność x5-36x30. Wpisz brakujące liczby. x-6, Tu uzupełnij Tu uzupełnij , )
R10UlHjqP6Fi52
Ćwiczenie 5
Dostępne opcje do wyboru: 3x-12, 5x+4, 5x-4, 5x-42. Polecenie: Przeciągnij i wstaw brakującą sumą algebraiczną.
Zapisz nierówność 9x2-6x+1-4x2+20x+25<0 w postaci iloczynowej, wykorzystując wzory skróconego mnożenia. x-6· luka do uzupełnienia <0
R1JFfeDaiwdYq2
Ćwiczenie 6
Połącz w pary nierówności oraz zbiór rozwiązań nierówności. 8x3-12x2+6x-1>0 Możliwe odpowiedzi: 1. -, 2, 2. -2, , 3. 12, , 4. 2,  x3+6x2+12x+8>0 Możliwe odpowiedzi: 1. -, 2, 2. -2, , 3. 12, , 4. 2,  -x3+6x2-12x+8>0 Możliwe odpowiedzi: 1. -, 2, 2. -2, , 3. 12, , 4. 2,  8x3-48x2+96x-64>0 Możliwe odpowiedzi: 1. -, 2, 2. -2, , 3. 12, , 4. 2, 
RXzsFvoDLmdZU3
Ćwiczenie 7
Wpisz odpowiednią liczbę. Dla jakiej wartości parametru p zbiorem rozwiązań nierówności 8x3-2px2+px-10 jest -, 12? p= Tu uzupełnij
RlLvxNgH2pzDD3
Ćwiczenie 8
Rozwiąż nierówność x3+8x2-2x+4. Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. x-3, -1, 2. x1, 3, 3. x-, -31, , 4. x-3,