Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Pokaż ćwiczenia:
RpQuipSE7hyzf1
Ćwiczenie 1
Które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe?

Możliwe odpowiedzi:
1. Energia wewnętrzna to suma energii kinetycznej i potencjalnej ciała oraz jego cząsteczek.
2. Energia wewnętrzna ciała to suma wszystkich rodzajów energii cząsteczek, z których składa się to ciało.
3. Energia wewnętrzna zwiększa się ze wzrostem temperatury.
4. Energia wewnętrzna nie zależy od masy ciała.
1
Ćwiczenie 2
R1BleVNdEabSe
Chłopiec rzucił kamieniem, nadając mu energię kinetyczną równą 200 J.
Jaka była zmiana energii wewnętrznej kamienia?

Możliwe odpowiedzi:
1. Energia wewnętrzna kamienia wzrosła.
2. Energia wewnętrzna kamienia zmalała.
3. Energia wewnętrzna kamienia nie zmieniła się.
1
Ćwiczenie 3
R154bnSMuHbUA
Kiełbasę wyjęto z lodówki (fot. a) i upieczono na grillu (fot. b).
Odpowiedz, jak zmieniła się energia wewnętrzna kiełbasy i co spowodowało tę zmianę.

Możliwe odpowiedzi:
1. Energia wewnętrzna kiełbasy wzrosła.
2. Energia wewnętrzna kiełbasy spadła.
3. Energia wewnętrzna kiełbasy nie uległa zmianie.
2
Ćwiczenie 4
RD7WXSTCh151B
W czajniku pozostawiono przez nieuwagę gotującą się wodę i cała woda o temperaturze 100°C zamieniła się w parę wodną o temperaturze 100°C.
Wyjaśnij, jak w procesie wrzenia zmieniła się energia wewnętrzna – zwiększyła się, zmniejszyła czy pozostała stała.

Możliwe odpowiedzi:
1. Energia wewnętrzna zwiększyła się.
2. Energia wewnętrzna zmniejszyła się.
3. Energia wewnętrzna nie uległa zmianie.
2
Ćwiczenie 5
Rr3lfDRmgW6K3
Klocek pchnięty po podłodze rozpoczął swój ruch z prędkością 2 m/s i wkrótce, na skutek tarcia, zatrzymał się. Jego energia kinetyczna zmniejszyła się do zera. Zgodnie z zasadą zachowania energii, energia nie może zniknąć, tylko zmienia swoją formę.
Odpowiedz, w jaką energię zamieniła się energia kinetyczna klocka.
Uzupełnij stwierdzenie:

Energia ... klocka zmieniła się w energię ... klocka i podłogi, których temperatura ... na skutek tarcia.

Możliwe uzupełnienia:
a. potencjalną
b. wewnętrzna
c. kinetyczną
d. zmniejszyła się
e. potencjalna
f. wewnętrzną
g. zwiększyła się
h. kinetyczna klocka zamieniła się w energię
2
Ćwiczenie 6
R1All9yoSzRQh
Rowerzysta pompując energicznie koła swojego roweru, zauważył, że pompka nagrzała się. Wyjaśnij, jak zmieniła się energia wewnętrzna powietrza w pompce oraz przyczynę tej zmiany.
Uzupełnij stwierdzenie:

Energia wewnętrzna powietrza w pompce ... , ponieważ ... temperatura. ... energii wewnętrznej spowodowany był wykonaniem pracy nad układem podczas sprężania powietrza przy pompowaniu.

Możliwe uzupełnienia:
a. spadła
b. wzrosła
c. spadła
d. Spadek
e. Wzrost
f. wzrosła
3
Ćwiczenie 7
RJLOVpiEhul7K
Na deser podano ciepłą szarlotkę o temperaturze 50°C z lodami o temperaturze 0°C. Część lodów stopiła się. Przeanalizuj zmiany energii wewnętrznej lodów i szarlotki. Czy energia wewnętrzna lodów, szarlotki, a także układu złożonego z szarlotki i lodów zwiększyła się, zmniejszyła czy pozostała stała? Zakładamy, że deser nie wymienia ciepła z otoczeniem.

Uzupełnij stwierdzenie:
Lody podczas procesu topnienia pobrały ciepło od szarlotki, której temperatura obniżyła się. Energia potencjalna cząsteczek lodów ... podczas topnienia, więc energia ... lodów również ... . Energia wewnętrzna szarlotki ... na skutek obniżenia temperatury, a więc zmniejszenia energii ... cząsteczek. Natomiast energia ... układu złożonego z lodów i szarlotki nie uległa zmianie, ponieważ, zgodnie z zasadą zachowania energii, energia oddana przez szarlotkę ... energii pobranej przez lody.

Możliwe uzupełnienia:
a. zmniejszyła się
b. potencjalna
c. wewnętrzna
d. zmniejszyła się
e. kinetycznej
f. kinetyczna
g. jest równa
h. wewnętrzna
i. jest mniejsza od
j. pozostała stała
k. jest większa od
l. zwiększyła się
ł. potencjalnej
m. zwiększyła się
n. wewnętrznej
o. spadła
p. wzrosła energii pobranej przez lody
3
Ćwiczenie 8
RXVwz3S3oJsXG
Do wody o temperaturze 10°C wrzucono monetę rozgrzaną do temperatury 80°C. Energia wewnętrzna wody wzrosła o 500 J.
Odpowiedz, ile wynosi zmiana energii wewnętrznej monety.

Odpowiedź: podaj wynik w J