Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1e9u8nL1EJxt1
Ćwiczenie 1
Zaznacz, które czynniki decydują o tym, czy państwo jest mocarstwem. Możliwe odpowiedzi: 1. terytorium, 2. ustrój terytorialny państwa, 3. liczba mieszkańców, 4. wyznawana religia, 5. położenie geograficzne
R15G86Ax6otsJ1
Ćwiczenie 2
Uzupełnij tekst. Współcześnie do wskaźników potęgi państwa można zaliczyć nowe, będące znakiem naszych czasów, na przykład: rezerwy 1. zaplecze technologiczne, 2. gospodarcze, 3. PKB, 4. prestiż, 5. położenie geograficzne, 6. historia, 7. surowce oraz wielkość 1. zaplecze technologiczne, 2. gospodarcze, 3. PKB, 4. prestiż, 5. położenie geograficzne, 6. historia, 7. surowce. Oprócz tego istotny jest 1. zaplecze technologiczne, 2. gospodarcze, 3. PKB, 4. prestiż, 5. położenie geograficzne, 6. historia, 7. surowce międzynarodowy oraz 1. zaplecze technologiczne, 2. gospodarcze, 3. PKB, 4. prestiż, 5. położenie geograficzne, 6. historia, 7. surowce i energia.
R1c1vkpZy9wEH1
Ćwiczenie 3
Zaznacz, ile supermocarstw funkcjonuje obecnie na świecie. Możliwe odpowiedzi: 1. 2, 2. 3, 3. 5, 4. 1
21
Ćwiczenie 4

Zapoznaj się z mapą i wykonaj ćwiczenie.

RDyaN2qeXuHQ5
Źródło: Jani Niemenmaa, licencja: CC BY-SA 3.0.
R173bxpGcfh8Z
Wyjaśnij jakiego państwa terytorium zostało zaznaczone na powyższej mapie. (Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 4
R1bo8eXfueIAT
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 5
RfssBaxdfEbzY
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie). Uzasadnienie: (Uzupełnij).
1
211
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z ilustracją i wykonaj ćwiczenie.

RkFZqJhKqFeAs
Źródło: domena publiczna.
R1Vs8f0gk9ptI
Wyjaśnij, jaką ideę wyrażają dwie powyższe miniatury? Odpowiedź uzasadnij. (Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 6
Ra8RadzFeIUUN
(Uzupełnij).
1
211
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z mapą i wykonaj ćwiczenie.

Rv759kCPsCe6c
Źródło: domena publiczna.
RasQ11SWM995s
Wyjaśnij dlaczego o imperium brytyjskim mówiono, że słońce nad nim nigdy nie zachodzi. (Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 7
RC1P0I4UAPlc0
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
21
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Paweł Turczyński Europa podzielona

Od kiedy upowszechniły się satelitarne zdjęcia Ziemi, w publicystyce pojawiło się pojęcie „błękitnego banana” („Blue Banana”). Na obszarze widzianej z kosmosu Europy znajduje się obszar gęstego zaludnienia, rzęsiście oświetlony nocą i wizualnie wyodrębniony od otoczenia, rozciągający się od aglomeracji Londynu, przez Beneluks, Nadrenię, Szwajcarię, aż do Mediolanu – faktycznie przypominający kształtem banana bądź półksiężyc. W zasadzie pokrywa się on z obszarami największej zamożności Unii Europejskiej (UE), z lokalizacją nowoczesnego przemysłu, usług finansowych, wysokich technologii. Wspólnoty Europejskie zakładały państwa raczej zamożne (wyjątkiem była enklawa południowych Włoch), kolejne zaś poszerzenia powodowały przyjmowanie z jednej strony krajów ubogich (Europy Południowej), z drugiej zaś zamożnych państw skandynawskich. Poszerzenia lat 2004–2013 włączyły do UE kolejną grupę państw – postkomunistycznych, ubogich, a przy tym dopiero umacniających systemy demokratyczne i gospodarki rynkowe. Ten „trójpodział” Europy, aczkolwiek ma swoje przyczyny w głębokiej przeszłości, nie był dany raz na zawsze. Niejednokrotnie kraje i regiony traciły swoje atuty i z zamożnych stawały się ubogimi, znane są też kierunki ewolucji od biedy do zamożności.

procesy Źródło: Paweł Turczyński, Europa podzielona, [w:] Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie, red. Monika Klimowicz, Anna Pacześniak, Wrocław 2014, s. 71.
R1Fuem3qdmNaC
Oceń słuszność stwierdzenia autora, że mamy do czynienia z trójpodziałem Europy w ramach Unii Europejskiej. (Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 9

Zapoznaj się z mapą i wykonaj ćwiczenie.

Zapoznaj się z opisem mapy i wykonaj ćwiczenie.

R1M2ztECl7UJF
Źródło: Maciej Szczepańczyk, licencja: CC BY-SA 3.0.
R18n2iro8hO63
Wyjaśnij, czy czasy Rzeczypospolitej Obojga Narodów można uznać za próbę stworzenia przez polską szlachtę imperium europejskiego. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 10

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
JS Europa jako imperium. Francuski minister snuje mocarstwowe rojenia i przygotowuje Europejczyków na panowanie Emmanuela I

Bruno Le Maire w rozmowie z niemieckim dziennikiem „Handelsblatt” przedstawił wizję Europy jako „pokojowego imperium”. Takie państwo ma być tak potężne, jak Chiny czy Stany Zjednoczone.

Francuski minister finansów w rozmowie z niemieckim dziennikiem stwierdził, że Europa nie powinna obawiać się wykorzystania swej siły i stać się „imperium” jak Chiny czy Stany Zjednoczone. Bruno Le Maire odwoływał się m.in. do słów prezydenta Francji, który mówił, iż Europa potrzebuje jednej armii zdolnej obronić ją przed Chinami, Rosją a nawet Ameryką. – Mówię oczywiście o pokojowym imperium, konstytucyjnym państwie – powiedział Le Maire.
Takie imperium miałoby być oparte o technologię, gospodarkę, siłę kulturową i finansową. Francuski minister ostatnim zwyczajem francuskiego rządu znów prowokuje prezydenta Stanów Zjednoczonych. Według niego dla każdego jest jasne, że „potrzebna jest odwaga, by przeciwstawiać się administracji Donalda Trumpa.”
Europa według Francuza powinna oznajmić Waszyngtonowi, że jest „suwerennym kontynentem”, który sam powinien decydować o tym z kim handluje. Le Maire nawiązywał do sankcji nałożonych przez USA na Iran. Administracja Trumpa domaga się od Unii pójścia w ślady Stanów Zjednoczonych.

imperium Źródło: JS, Europa jako imperium. Francuski minister snuje mocarstwowe rojenia i przygotowuje Europejczyków na panowanie Emmanuela I, 12.11.2018 r., dostępny w internecie: nczas.com [dostęp 26.08.2020 r.].
RlS45pEQyBzr8
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie). Uzasadnienie: (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida