Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RPV1JJfuHDVNw1
Ćwiczenie 1
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
21
Ćwiczenie 2

Wskaż w wierszu Ulica Miła paronomazję. W jaki sposób Broniewski wykorzystał ten zabieg?

R1eUSzC7AMw8b
(Uzupełnij).
R1VheFiOg6VeA
Ćwiczenie 3
Jaką funkcję pełni w wierszu paronomazja? Wybierz odpowiednie dokończenie zdania: Gra słów w wierszu "Ulica Miła" (uzupełnij). Możliwe odpowiedzi: 1. uwydatnia dramatyzm opisywanej rzeczywistości, która kontrastuje z nazwą ulicy., 2. jest zabiegiem stylistycznym pozbawionym znaczenia., 3. pełni funkcję estetyczną., 4. jest efektem dysonansu poznawczego poety.
21
Ćwiczenie 4

Mieszkańcy ulicy Miłej to ludzie biedni, chorzy, pogrążeni w beznadziei, zmuszeni do dramatycznych czynów spowodowanych nędzą. Ale nagle pojawia się pośród nich anioł. Określ, jaką rolę odgrywa ta postać.

R1eUSzC7AMw8b
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 5

Opisz atmosferę ulicy Miłej. Jak można ją określić? Wybierz z wiersza trzy cytaty na potwierdzenie swojej tezy i zapisz ich interpretację.

R1BUYokHgZSbZ
Wykonaj ćwiczenie zgodnie z poleceniem. cytaty: (Uzupełnij). interpretacja: (Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 6
RN5NzAd8gRk2i
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.

Tekst do ćwiczenia nr 7

Kazimierz Wierzyński Aleje Ujazdowskie

Aleje Ujazdowskie, niedzielne południe,
Koniec września – już wiecie? – tak, jak wtedy bywa:
Bez troski i niebiesko, tak ciepło i cudnie,
Że dusza się zanosi od słońca szczęśliwa.

Mieszam się w gwarnym tłumie, i chodzę, i brodzę,
Uśmiechnę się do siebie, przez zęby zagwiżdżę,
Za spojrzeniami dziewcząt oczyma zawodzę,
Bezczelnie w twarz zaglądam i śmiesznie się mizdrzę.

Znajomym się uprzejmie kłaniam aż do ziemi,
I ognia z wdziękiem proszę u złych lowelasów,
Dzieciom trącam obręcze i kłócę się z niemi
I nie drażni mnie nawet grzech krzywych obcasów.

WP Źródło: Kazimierz Wierzyński, Aleje Ujazdowskie, [w:] Wybór poezji, oprac. Krzysztof Dybciak, Wrocław 1991, s. 22.
R1QLmByn0INw2
Ćwiczenie 7
Przeczytaj powyższy fragment wiersza Kazimierza Wierzyńskiego z 1919 roku o innej warszawskiej ulicy, Alejach Ujazdowskich. Porównaj go z wierszem Broniewskiego. Zastanów się i wskaż, dlaczego nastąpiła zmiana w postrzeganiu rzeczywistości. Możliwe odpowiedzi: 1. Kontrasty społeczne, nierówności, bieda i wykluczenie pozostały do wybuchu II wojny światowej nierozwiązanymi problemami, co potęgowało rozczarowanie rzeczywistością., 2. Narastająca siła faszyzmu i nastroje antysemickie w Polsce wyzwoliły w poetach katastroficzne przeczucia., 3. W odpowiedzi na przewrót majowy, nastąpił zwrot ku socjalizmowi., 4. Polska gospodarka chyliła się ku upadkowi., 5. W l. 30-tych wzrosło zapotrzebowanie na reporterskie relacje na temat nędzy, wzmógł się tzw. “głód rzeczywistości”.
Ćwiczenie 8

Hannah Arendt w studium O rewolucji proponuje następującą definicję nędzy:

Hannah Arendt O rewolucji

Nędza jest czymś gorszym niż niedostatek. Jest to stan permanentnego braku i dotkliwej biedy, której haniebność polega na dehumanizującej sile. Nędza jest upodleniem, bo poddaje ludzi absolutnemu dyktatowi konieczności.

OR Źródło: Hannah Arendt, O rewolucji, Warszawa 2003, s. 70.

Jak rozumiesz te słowa? Wskaż w wierszu Broniewskiego fragmenty, do których można odnieść powyższą definicję. O jakich problemach społecznych traktuje wiersz?

RFeRCSD6WCDSR
Jak rozumiesz te słowa? Wskaż w wierszu Broniewskiego fragmenty, do których można odnieść powyższą definicję. O jakich problemach społecznych traktuje wiersz? (Uzupełnij).

Praca domowa:

Przeprowadź wywiad z aniołem, gościem na ulicy Miłej. Zapytaj, w jaki sposób mógłby pomóc mieszkańcom.