Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RPV1JJfuHDVNw1
Ćwiczenie 1
Połącz w pary właściwe elementy. podmiot liryczny Możliwe odpowiedzi: 1. rozpaczliwa codzienność mieszkańców ulicy, 2. bliska osoba, kobieta, 3. obserwator, przechodzień, 4. mieszkańcy ulicy adresat wiersza Możliwe odpowiedzi: 1. rozpaczliwa codzienność mieszkańców ulicy, 2. bliska osoba, kobieta, 3. obserwator, przechodzień, 4. mieszkańcy ulicy bohaterowie wiersza Możliwe odpowiedzi: 1. rozpaczliwa codzienność mieszkańców ulicy, 2. bliska osoba, kobieta, 3. obserwator, przechodzień, 4. mieszkańcy ulicy sytuacja liryczna Możliwe odpowiedzi: 1. rozpaczliwa codzienność mieszkańców ulicy, 2. bliska osoba, kobieta, 3. obserwator, przechodzień, 4. mieszkańcy ulicy
21
Ćwiczenie 2

Znajdź w wierszu Ulica Miła paronomazję i zapisz ją. W jaki sposób Broniewski wykorzystał ten zabieg?

R1eUSzC7AMw8b
(Uzupełnij).
R1VheFiOg6VeA1
Ćwiczenie 3
Jaką funkcję pełni w wierszu paronomazja? Wybierz odpowiednie dokończenie zdania: Gra słów w wierszu Ulica Miła... Możliwe odpowiedzi: 1. uwydatnia dramatyzm opisywanej rzeczywistości, która kontrastuje z nazwą ulicy., 2. jest zabiegiem stylistycznym pozbawionym znaczenia., 3. pełni funkcję estetyczną., 4. jest efektem dysonansu poznawczego poety.
21
Ćwiczenie 4

Mieszkańcy ulicy Miłej to ludzie biedni, chorzy, pogrążeni w beznadziei, zmuszeni do dramatycznych czynów spowodowanych nędzą. Ale nagle pojawia się pośród nich anioł. Określ, jaką rolę odgrywa ta postać.

R1eUSzC7AMw8b
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 5

Opisz atmosferę ulicy Miłej. Jak można ją określić? Wybierz z wiersza trzy cytaty na potwierdzenie swojej tezy i zapisz ich interpretację.

R1BUYokHgZSbZ
cytaty: (Uzupełnij). interpretacja: (Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 6
RN5NzAd8gRk2i
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
1
Ćwiczenie 6
RS6ChrIhVP3YV
Personifikacja. Cytat: 1. Domy, domy, domy surowe, (…) napęczniałe bólem i troską. 2.błoto, wilgoć, zaduch, gruźlica 3. Perspektywa rzeźnickim nożem przecina oczy. Funkcja w tekście: 1. wpływanie na emocje odbiorcy, wywoływanie strachu, a nawet uczucia bólu sugerowanie, że domy, podobnie jak ich mieszkańcy, czują. 2. wpływanie na emocje odbiorcy, wywoływanie strachu, a nawet uczucia bólu. 3. budowanie atmosfery beznadziei. Enumeracja (wyliczenie). Cytat: 1. Domy, domy, domy surowe, (…) napęczniałe bólem i troską. 2.błoto, wilgoć, zaduch, gruźlica 3. Perspektywa rzeźnickim nożem przecina oczy. Funkcja w tekście: 1. wpływanie na emocje odbiorcy, wywoływanie strachu, a nawet uczucia bólu sugerowanie, że domy, podobnie jak ich mieszkańcy, czują. 2. wpływanie na emocje odbiorcy, wywoływanie strachu, a nawet uczucia bólu. 3. budowanie atmosfery beznadziei. Metafora. Cytat: 1. Domy, domy, domy surowe, (…) napęczniałe bólem i troską. 2.błoto, wilgoć, zaduch, gruźlica 3. Perspektywa rzeźnickim nożem przecina oczy. Funkcja w tekście: 1. wpływanie na emocje odbiorcy, wywoływanie strachu, a nawet uczucia bólu sugerowanie, że domy, podobnie jak ich mieszkańcy, czują. 2. wpływanie na emocje odbiorcy, wywoływanie strachu, a nawet uczucia bólu. 3. budowanie atmosfery beznadziei. (Uzupełnij).

Tekst do ćwiczenia nr 7

Kazimierz Wierzyński Aleje Ujazdowskie

Aleje Ujazdowskie, niedzielne południe,
Koniec września – już wiecie? – tak, jak wtedy bywa:
Bez troski i niebiesko, tak ciepło i cudnie,
Że dusza się zanosi od słońca szczęśliwa.

Mieszam się w gwarnym tłumie, i chodzę, i brodzę,
Uśmiechnę się do siebie, przez zęby zagwiżdżę,
Za spojrzeniami dziewcząt oczyma zawodzę,
Bezczelnie w twarz zaglądam i śmiesznie się mizdrzę.

Znajomym się uprzejmie kłaniam aż do ziemi,
I ognia z wdziękiem proszę u złych lowelasów,
Dzieciom trącam obręcze i kłócę się z niemi
I nie drażni mnie nawet grzech krzywych obcasów.

WP Źródło: Kazimierz Wierzyński, Aleje Ujazdowskie, [w:] Wybór poezji, oprac. Krzysztof Dybciak, Wrocław 1991, s. 22.
R1QLmByn0INw21
Ćwiczenie 7
Zapoznaj się z powyższym fragmentem wiersza Kazimierza Wierzyńskiego z 1919 roku o innej warszawskiej ulicy, Alejach Ujazdowskich. Porównaj go z wierszem Broniewskiego. Zastanów się i zaznacz odpowiedź, dlaczego nastąpiła zmiana w postrzeganiu rzeczywistości. Możliwe odpowiedzi: 1. Kontrasty społeczne, nierówności, bieda i wykluczenie pozostały do wybuchu II wojny światowej nierozwiązanymi problemami, co potęgowało rozczarowanie rzeczywistością., 2. Narastająca siła faszyzmu i nastroje antysemickie w Polsce wyzwoliły w poetach katastroficzne przeczucia., 3. W odpowiedzi na przewrót majowy nastąpił zwrot ku socjalizmowi., 4. Polska gospodarka chyliła się ku upadkowi., 5. W latach 30. wzrosło zapotrzebowanie na reporterskie relacje na temat nędzy, wzmógł się tzw. głód rzeczywistości.
3
Ćwiczenie 8

Hannah Arendt w studium O rewolucji proponuje następującą definicję nędzy:

Hannah Arendt O rewolucji

Nędza jest czymś gorszym niż niedostatek. Jest to stan permanentnego braku i dotkliwej biedy, której haniebność polega na dehumanizującej sile. Nędza jest upodleniem, bo poddaje ludzi absolutnemu dyktatowi konieczności.

OR Źródło: Hannah Arendt, O rewolucji, Warszawa 2003, s. 70.

Odpowiedz na pytanie, jak rozumiesz te słowa? Wypisz z wiersza Broniewskiego fragmenty, do których można odnieść powyższą definicję. O jakich problemach społecznych traktuje wiersz?

RFeRCSD6WCDSR
(Uzupełnij).

Praca domowa:

Przeprowadź wywiad z aniołem, gościem na ulicy Miłej. Zapytaj, w jaki sposób mógłby pomóc mieszkańcom.