Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
RMN4nr5t9SoJk
Dostępne opcje do wyboru: /, M, +, L, ∗, L, M, −. Polecenie: . luka do uzupełnienia =Δ luka do uzupełnienia luka do uzupełnienia Δt
1
Ćwiczenie 2
R1VYfabn1y3sn
Jeśli moment bezwładności układu zmniejszył się o połowę, to ile razy zwiększyła się prędkość kątowa tego układu? Możliwe odpowiedzi: 1. 2 razy, 2. 4 razy, 3. 2 razy, 4. 12 razy
1
Ćwiczenie 3
R1WzzPM9hPUHX
Jeśli odległość ciała, które poruszało się w odległości R1 od osi obrotu zmniejszyła się o połowę, to ile razy zwiększyła się prędkość kątowa tego układu? Możliwe odpowiedzi: 1. 2 razy, 2. 4 razy, 3. 2 razy, 4. 12 razy
2
Ćwiczenie 4

Poniższy wykres prezentuje obliczenia teoretyczne dla następującej sytuacji: walec o masie 20 kg, o promieniu podstawy 30 cm, obraca się z początku wokół osi przechodzącej przez środek symetrii z częstotliwością pół obrotu na sekundę. Gdy walec obraca się wokół osi znajdującej się w odległości d od jego środka masy, jego moment bezwładności należy obliczyć korzystając z twierdzenia Steinera. Zakładając, że w trakcie odsuwania walca na coraz większą odległość od osi obrotu nie zmienia się jego moment pędu, obliczono następujące wielkości:

A – moment bezwładności IIndeks dolny 0 walca względem osi przechodzącej przez środek jego masy, I0=12mR2

B – czynnik mdIndeks górny 2 z twierdzenia Steinera

C – całkowity moment bezwładności obliczony zgodnie z twierdzeniem Steinera Is=I0+md2

D – częstotliwość obrotu f wyrażona w obrotach na sekundę (zmieniająca się zgodnie z zależnością ω2=I1I2ω1

R5YluTKxpdXHv
Źródło: Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.
RSDfEZgzOSd0X
Przyporządkuj krzywym na wykresie odpowiadające im wielkości (A, B, C, D) szara krzywa Możliwe odpowiedzi: 1. A, 2. D, 3. C, 4. B pomarańczowa krzywa Możliwe odpowiedzi: 1. A, 2. D, 3. C, 4. B niebieska krzywa Możliwe odpowiedzi: 1. A, 2. D, 3. C, 4. B żółta krzywa Możliwe odpowiedzi: 1. A, 2. D, 3. C, 4. B
2
Ćwiczenie 5

Dziecko obraca się na krawędzii karuzeli, jak na rysunku poniżej, czyli znajduje się w odległości R=1m od osi obrotu. Po początkowym rozpędzeniu, karuzela obraca się z prędkością obrotową 0,5 obrotu na sekundę. Dziecko w trakcie zabawy chwyciło się poręczy i przysunęło bliżej osi obrotu – na odległość r=0,5 metra.

RzCeOgmQJcgxZ
Źródło: dostępny w internecie: https://pixabay.com/pl/photos/karuzela-plac-zabaw-dla-dzieci-181034/ [dostęp 13.04.2022], domena publiczna.
R1csw0PP791XM
Jaka jest prędkość kątowa karuzeli, wyrażona w radianach na sekundę? Możliwe odpowiedzi: 1. π, 2. π2, 3. 2π, 4. π2
R1930tKgzjHNO2
Ćwiczenie 6
Przyporządkuj zdjęcia urządzeń wykorzystujących w swym działaniu zasadę zachowania momentu pędu odpowiadającym im nazwom.
Źródło: dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:105mm_tank_gun_Rifling.jpg [dostęp 13.04.2022], https://pixabay.com/pl/vectors/sztuczny-horyzont-%C5%BCyroskop-horyzont-153086/ [dostęp 13.04.2022], https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gyroscope_hg.jpg [dostęp 13.04.2022], https://www.flickr.com/photos/30478819@N08/48844839477 [dostęp 13.04.2022], licencja: CC BY-SA 3.0.
RWravMZiPv8uP
Ćwiczenie 6
Połącz wyrażenia w pary: Żyrokompas Możliwe odpowiedzi: 1. jest wykorzystywany w nawigacji, 2. stabilizuje lot pocisku, 3. ułatwia operowanie kamerą, 4. jest przyrządem lotniczym Gwintowana lufa Możliwe odpowiedzi: 1. jest wykorzystywany w nawigacji, 2. stabilizuje lot pocisku, 3. ułatwia operowanie kamerą, 4. jest przyrządem lotniczym Sztuczny horyzont Możliwe odpowiedzi: 1. jest wykorzystywany w nawigacji, 2. stabilizuje lot pocisku, 3. ułatwia operowanie kamerą, 4. jest przyrządem lotniczym Stabilizator obrazu Możliwe odpowiedzi: 1. jest wykorzystywany w nawigacji, 2. stabilizuje lot pocisku, 3. ułatwia operowanie kamerą, 4. jest przyrządem lotniczym
2
Ćwiczenie 7
R13ooPKDiJ6jL
Kiedy moment pędu ciała ulega zmianie? Możliwe odpowiedzi: 1. Zgodnie z zasadą zachowania momentu pędu nigdy., 2. Jeśli do układu przyłożony zostanie niezrównoważony, zewnętrzny moment siły., 3. Jeśli wewnątrz układu dojdzie do oddziaływań powodujących powstanie momentów sił', 4. Przy zderzeniach sprężystych.
1
Ćwiczenie 8
RZ684GdAwcjod
Dostępne opcje do wyboru: L, /, M, ∗, −, M, L, +. Polecenie: Zasadę zachowania momentu pędu można wyrazić matematycznie wzorem, którego wybrakowana postać znajduje się poniżej. Uzupełnij brakujące miejsca poniższymi elementami. luka do uzupełnienia =Δ luka do uzupełnienia luka do uzupełnienia Δt