11
Pokaż ćwiczenia:
R17vuVCQ3sZXR1
Ćwiczenie 1
Wysłuchaj nagrania abstraktu i zastanów się, czego jeszcze chciałbyś się dowiedzieć w związku z tematem lekcji.
R1AzXMvUK4mQh2
Ćwiczenie 2
Wysłuchaj nagrań słówek w słowniczku i naucz się ich prawidłowej wymowy.
RtEOCtZ3BJW0j
Ćwiczenie 3
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R1HFLEOlVbiYy

Przycisk do pobrania pliku ZIP z treścią zadania.

Pobierz dane, a następnie wykonaj ćwiczenia 4‑8.
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1950 roku, dostępny w internecie: stat.gov.pl [dostęp 15.04.2022], tylko do użytku edukacyjnego.
Plik ZIP o rozmiarze 14.04 KB w języku polskim
2
Ćwiczenie 4

Utwórz wykres liniowy z danych podanych w arkuszu: Wartość (rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych – kolumna E) w latach 1950‑2021 (Rok – kolumna D). Następnie dodaj do niego logarytmiczną linię trendu.

3
Ćwiczenie 5

Utwórz wykres liniowy z danych podanych w arkuszu: Wartość (rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych – kolumna E) w latach 1950‑2021 (Rok – kolumna D). Następnie dodaj do niego liniową linię trendu.

3
Ćwiczenie 6

Do wykresu z ćwiczenia nr 5 dodaj prognozę na najbliższe 100 lat.

3
Ćwiczenie 7

Utwórz wykres liniowy z danych podanych w arkuszu: Wartość (rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych – kolumna E) w latach 1950‑2021 (Rok – kolumna D). Następnie dodaj do niego linię trendu wykładniczą, liniową oraz logarytmiczną. Dla każdej wyświetl wartości R‑kwadrat na wykresie.

Ćwiczenie 8

Rozstrzygnij, który z wykresów linii trendu z ćwiczenia 7 jest najdokładniejszy. Uzasadnij swoją odpowiedź.

R1exX7ArgQLsA
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.