Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R21zuwCuL3f5P1
Ćwiczenie 1
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
RES1clRRfKOq71
Ćwiczenie 2
Ustawiono wieżę z pięciu sześciennych klocków, z których każdy kolejny ma krawędź dwa razy większą niż poprzedni. Pole powierzchni całkowitej największego wynosi 38400 cm2. Objętość wieży wynosi: Możliwe odpowiedzi: 1. Prawidłowa odpowiedź, 2. Nieprawidłowa odpowiedź A, 3. Nieprawidłowa odpowiedź B
RmwxLqY3h17MO1
Ćwiczenie 3
Płaszczyzna równoległa do podstawy stożka dzieli jego wysokość w stosunku 3:4, licząc od wierzchołka. Pole otrzymanego przekroju jest mniejsze od pola podstawy stożka o 160π. Uzupełnij zdania, przeciągając prawidłową odpowiedź.
  1. Skala podobieństwa stożka powstałego poprzez przekrój bryły płaszczyzną do wyjściowego stożka wynosi 1. 37, 2. 14, 3. 196π, 4. 90267π.
  2. Promień wyjściowego stożka ma długość 1. 37, 2. 14, 3. 196π, 4. 90267π.
  3. Pole podstawy stożka wynosi 1. 37, 2. 14, 3. 196π, 4. 90267π.
  4. Jeśli objętość wyjściowego stożka wynosi 980π, to objętość stożka ściętego wynosi 1. 37, 2. 14, 3. 196π, 4. 90267π.
R1biTDHUU6JGx2
Ćwiczenie 4
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
RI1HqU9kjnCDz2
Ćwiczenie 5
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
RRU7a1kO48Zkn2
Ćwiczenie 6
Powierzchnia kulistego balonu po dopompowaniu zwiększyła się o 125%. O ile procent wzrosła objętość balonu? Możliwe odpowiedzi: 1. O 237,5%., 2. O 125%., 3. O 337,5%.
R1K75LIFSRwu63
Ćwiczenie 7
Ściany boczne ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego wysokość jest równa 15 cm, są trójkątami równobocznymi. Płaszczyzna równoległa do podstawy dzieli wysokość w stosunku 1:2, licząc od wierzchołka. Stosunek objętości brył otrzymanych w wyniku podziału wynosi: Możliwe odpowiedzi: 1. 1:26, 2. 1:2, 3. 1:27
3
Ćwiczenie 8

Dany jest stożek o wysokości H i kącie rozwarcia 2α. Płaszczyzna równoległa do podstawy stożka podzieliła go na dwie bryły o równych objętościach. Oblicz pole powierzchni całkowitej powstałego stożka ściętego.