Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R8km6WGqjGfzT1
Ćwiczenie 1
Bioetyka… Możliwe odpowiedzi: 1. zajmuje się rozstrzyganiem dylematów moralnych pojawiających się w związku z rozwojem medycyny i biotechnologii, 2. jest synonimem etyki lekarskiej, 3. to współczesna szkoła etyczna, 4. głosi jedność człowieka i natury
RH2CesO4U4ovQ1
Ćwiczenie 2
Pokoloruj określenia, które oddają charakter rozważań bioetycznych. ma na celu rozstrzygnięcie konkretnych dylematów moralnych, dąży do sformułowania projektów praw i procedur, wyrasta z praktycznej potrzeby – rozstrzyga rzeczywiste dylematy moralne, opiera się na jednej teorii etycznej, jest z założenia niekonkluzywna, przekształca kwestie praktyczne w abstrakcyjne zagadnienia etyczne
Ćwiczenie 2
Rk1wvCJ4GtgeR
Zaznacz określenia, które oddają charakter rozważań bioetycznych. Możliwe odpowiedzi: 1. Ma na celu rozstrzygnięcie konkretnych dylematów moralnych., 2. Dąży do sformułowania projektów praw i procedur., 3. Wyrasta z praktycznej potrzeby – rozstrzyga rzeczywiste dylematy moralne., 4. Opiera się na jednej teorii etycznej., 5. Nie umożliwia rozstrzygnięcia., 6. Przekształca kwestie praktyczne w abstrakcyjne zagadnienia etyczne.
RlrxlKZ6UA95D11
Ćwiczenie 3
Zdecyduj, czy poniższe stwierdzenia, które odnoszą się do bioetyki, są prawdziwe, czy fałszywe. Wbrew powszechnym mniemaniom, bioetyka nie jest dyscypliną filozofii, lecz biologii. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Jedną z kluczowych własności rozważań bioetycznych jest praktycyzm. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Bioetycy skupiają się w swoich rozważaniach na etyce i pomijają zagadnienia prawne i społeczne. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Rozważania bioetyczne całkowicie pomijają przekonania religijne uczestników debaty. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
RUne0MLj5ID5Y1
Ćwiczenie 4
„Aborcja jest zła, ponieważ łamie zakaz zabijania, wywodzący się z normy: »Nie zabijaj!«”. Na jakiej teorii etycznej opiera się ten argument? Możliwe odpowiedzi: 1. Deontologizm, 2. Personalizm, 3. Etyka cnót, 4. Utylitaryzm
R170nu8vKeXbr2
Ćwiczenie 5
W jaki sposób utylitarysta mógłby uzasadnić dopuszczalność aborcji w przypadku wykrycia choroby genetycznej u płodu? Możliwe odpowiedzi: 1. Chroni ona godność matki, 2. Ogranicza cierpienie, na jakie skazane byłoby dziecko, gdyby się urodziło, 3. Kobieta ma pełną wolność decydowania o własnym ciele, 4. Decydując się na aborcję, matka kieruje się w takiej sytuacji roztropnością
RRWAjQuicvXco2
Ćwiczenie 6
Na gruncie której z wymienionych teorii etycznych eutanazja uznawana jest za zło? Możliwe odpowiedzi: 1. katolicki personalizm, 2. personalizm ateistyczny, 3. utylitaryzm, 4. etyka cnót
31
Ćwiczenie 7

Wyjaśnij, w jaki sposób personalista uzasadniłby sprzeciw wobec eutanazji.

REiPx7gPJM48Z
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Wyraź swoje zdanie w sprawie eutanazji dobrowolnej, czyli takiej, która odbywa się na życzenie nieuleczalnie chorego i cierpiącego pacjenta. Sformułuj zgodny z twoim przekonaniem argument, odwołujący się do jednej z teorii etycznych.

RgLNnKKuI2P0K
(Uzupełnij).