Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
1
Ćwiczenie 1
RAEDJkaE2Nyb7
1
Ćwiczenie 2
R15YLb4EUaw5x
Połącz w pary wyrażenie z odpowiadającym mu wynikiem. tg30°+tg45° Możliwe odpowiedzi: 1. 3, 2. 103, 3. 3+3, 4. 3+33 tg60°tg30° Możliwe odpowiedzi: 1. 3, 2. 103, 3. 3+3, 4. 3+33 tg45°+tg60°tg30° Możliwe odpowiedzi: 1. 3, 2. 103, 3. 3+3, 4. 3+33 tg260°+tg230° Możliwe odpowiedzi: 1. 3, 2. 103, 3. 3+3, 4. 3+33
2
Ćwiczenie 3
Ryk1ossn2gYN0
Dla kątów ostrych αβ, jeżeli tgα<tgβ, to 1. tgαtgβ>1, 2. α<β, 3. α>β.
2
Ćwiczenie 4
RRntLV4aDAPmI
2
Ćwiczenie 5
RFQbq4MoAaFsP
2
Ćwiczenie 6
RrU9MwaeYKdHa
Odpowiedz na pytania lub uzupełnij tekst. 1. Dział matematyki, który zajmuje się zależnościami między długościami boków, a miarami kątów wewnętrznych w trójkątach., 2. Może być algebraiczne lub arytmetyczne., 3. Iloraz długości dwóch boków trójkąta., 4. Odwrotność funkcji tangens., 5. Liczby -3 oraz 3 to liczby..., 6. Może być np. Pitagorasa., 7. Jeden z dwóch krótszych boków w trójkącie prostokątnym.
3
Ćwiczenie 7
R2sp3t6P7nlQC
Uporządkuj wartości podanych wyrażeń w kolejności rosnącej. Elementy do uszeregowania: 1. 1tg20°, 2. 1tg5°, 3. tg46°, 4. tg2°
3
Ćwiczenie 8

Wiadomo, że suma tangensów kątów ostrych w trójkącie prostokątnym wynosi 2. Wyznacz iloczyn cosinusów tych kątów.