Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Pobierz arkusz do ćwiczeń:

RnagXkJpZo3Pr

Przycisk do pobrania pliku ZIP z treścią zadania.

Plik ZIP o rozmiarze 15.25 KB w języku polskim
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1

Wykorzystując plik znajdujący się w załączniku do pobrania, stwórz formularz (bez pisania kodu do jego uruchomienia), za pomocą którego do bazy pracowników firmy dodawane będą następujące dane nowych pracowników:

  • Imię (pole tekstowe)

  • Nazwisko (pole tekstowe)

  • Dział (lista rozwijalna)

1
Ćwiczenie 2

W puste miejsca wprowadź brakujące elementy kodu napisanego do uruchomienia formularza Nowy Pracownik.

Kliknij, aby wyświetlić wersję ćwiczenia dla Microsoft Excel
Kliknij, aby wyświetlić wersję ćwiczenia dla LibreOffice Calc
1
Ćwiczenie 3

W stworzonym wcześniej formularzu Nowy Pracownik dodaj przycisk Zamknij, który będzie kończył pracę z formularzem i napisz do tej czynności odpowiedni kod.

1
Ćwiczenie 4

Jakie polecenie powinien zawierać kod napisany dla przycisku stworzonego w arkuszu kalkulacyjnym, który będzie uruchamiał formularz Nowy Pracownik? Zaznacz właściwą odpowiedź.

Kliknij, aby wyświetlić wersję ćwiczenia dla Microsoft Excel
Kliknij, aby wyświetlić wersję ćwiczenia dla LibreOffice Calc
2
Ćwiczenie 5

Którego z obiektów nie można stworzyć za pomocą kontrolek dostępnych w obszarze Toolbox/Przybornik? Zaznacz właściwą odpowiedź.

Kliknij, aby wyświetlić wersję ćwiczenia dla Microsoft Excel
Kliknij, aby wyświetlić wersję ćwiczenia dla LibreOffice Calc
2
Ćwiczenie 6

Zaznacz właściwe odpowiedzi. Formularz widoczny w edytorze możemy uruchomić za pomocą:

Kliknij, aby wyświetlić wersję ćwiczenia dla Microsoft Excel
Kliknij, aby wyświetlić wersję ćwiczenia dla LibreOffice Calc
R1PYPTyDHBJfu3
Ćwiczenie 7
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R1cGo0jftVAmB3
Ćwiczenie 7
3
Ćwiczenie 8

Oceń prawdziwość zdań.

Kliknij, aby wyświetlić wersję ćwiczenia dla Microsoft Excel
Kliknij, aby wyświetlić wersję ćwiczenia dla LibreOffice Calc