Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Ćwiczenie 1
RkdIFnuOimWB1
Iloraz różnicowy funkcji określonej wzorem fx=3x-2 dla x0 oraz h0 jest równy: Możliwe odpowiedzi: 1. 3, 2. 2, 3. 1
Ćwiczenie 2
RJDFwUvE5s0eo
Połącz w pary wzór funkcji z odpowiadającą jej wartością ilorazu różnicowego w punkcie x0=2h=1. element 1 lewy Możliwe odpowiedzi: 1. element 2 prawy, 2. element 3 prawy, 3. element 4 prawy, 4. element 1 prawy element 2 lewy Możliwe odpowiedzi: 1. element 2 prawy, 2. element 3 prawy, 3. element 4 prawy, 4. element 1 prawy element 3 lewy Możliwe odpowiedzi: 1. element 2 prawy, 2. element 3 prawy, 3. element 4 prawy, 4. element 1 prawy element 4 lewy Możliwe odpowiedzi: 1. element 2 prawy, 2. element 3 prawy, 3. element 4 prawy, 4. element 1 prawy
Ćwiczenie 3
R1CgNQhY5h6c2
Wiadomo, że x0 oraz h0. Zaznacz zdania, które są prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Iloraz różnicowy funkcji określonej wzorem fx=x-2 jest równy x0+h-xh., 2. Iloraz różnicowy funkcji określonej wzorem fx=x2+1 jest równy 2x0+h2., 3. Iloraz różnicowy funkcji określonej wzorem fx=2x+2 jest równy 2h, 4. Iloraz różnicowy funkcji określonej wzorem fx=3x jest równy -3hx0+h·x0.
Ćwiczenie 4
R1Tq58alYdZQs
Uzupełnij tekst odpowiednimi liczbami.
Ćwiczenie 5
RSfkOEBiyR5hG
Wstaw w tekst odpowiednie liczby.
Ćwiczenie 6
R1WbevgmWaHCr
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Ćwiczenie 7

Wyznacz iloraz różnicowy funkcji określonej wzorem fx=2x3-1 dla x0=-1h=3.

Ćwiczenie 8

Wyznacz wartość parametru a, jeżeli wiadomo, że iloraz różnicowy funkcji określonej wzorem fx=ax2+3 dla x0=-2 oraz h=2, jest równy 4.