Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Polecenie 1

Obejrzyj film samouczek, a następnie wykonaj polecenie.

R12HMMOlCY12P
Polecenie 2

Wyznacz ilorazy różnicowe funkcji określonych poniższymi wzorami, jeżeli x0 oraz h0.

a) fx=-x+2,

b) fx=2x2-x.