Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1KcRSORa8qPL1
Ćwiczenie 1
Zaznacz nazwy trzech cech rolnictwa rynkowego: Możliwe odpowiedzi: 1. rolnictwo plantacyjne, 2. kopieniactwo, 3. trójpolówka, 4. rolnictwo owocowo - warzywne, 5. rolnictwo wędrowne, 6. rolnictwo towarowe, 7. dwupolówka
RCwgb1bbcWrUI1
Ćwiczenie 2
Przyporządkuj odmiany do typów rolnictwa. pierwotne Możliwe odpowiedzi: 1. rolnictwo obszarnicze, 2. rolnictwo plantacyjne, 3. wysokotowarowe, 4. rolnictwo odłogowe, 5. rolnictwo farmerskie, 6. rolnictwo odłogowe orne, 7. rolnictwo chłopskie, 8. kopieniacze tradycyjne Możliwe odpowiedzi: 1. rolnictwo obszarnicze, 2. rolnictwo plantacyjne, 3. wysokotowarowe, 4. rolnictwo odłogowe, 5. rolnictwo farmerskie, 6. rolnictwo odłogowe orne, 7. rolnictwo chłopskie, 8. kopieniacze rynkowe Możliwe odpowiedzi: 1. rolnictwo obszarnicze, 2. rolnictwo plantacyjne, 3. wysokotowarowe, 4. rolnictwo odłogowe, 5. rolnictwo farmerskie, 6. rolnictwo odłogowe orne, 7. rolnictwo chłopskie, 8. kopieniacze
Rc3n1cBMjY0Uw1
Ćwiczenie 3
Łączenie par. Zaznacz w tabeli, czy podana cecha dotyczy rolnictwa żarowo - odłogowego, czy plantacyjnego.. 1. Monokultura upraw. Możliwe odpowiedzi: plantacyjne, żarowo - odłogowe. 2. Przeznaczenie większej części produkcji na eksport. Możliwe odpowiedzi: plantacyjne, żarowo - odłogowe. 3. Małe powierzchnie gospodarstw. Możliwe odpowiedzi: plantacyjne, żarowo - odłogowe. 4. Wysoki poziom mechanizacji. Możliwe odpowiedzi: plantacyjne, żarowo - odłogowe. 5. Prymitywne metody upraw. Możliwe odpowiedzi: plantacyjne, żarowo - odłogowe. 6. Wysoka wydajność. Możliwe odpowiedzi: plantacyjne, żarowo - odłogowe
R1OJG2ibNlsMQ2
Ćwiczenie 4
Połącz pojęcie z definicją. rolnictwo naturalne Możliwe odpowiedzi: 1. rolnictwo, w którym większość lub całość produkcji gospodarstwa rolnego przeznaczona jest na sprzedaż, 2. rolnictwo intensywne, charakteryzujące się dużymi nakładami kapitału i pracy żywej lub uprzedmiotowionej w celu uzyskania wysokich plonów., 3. cechuje się małymi nakładami pracy i środków finansowych na jednostkę powierzchni lub sztukę przeliczeniową zwierząt, gdzie uzyskiwane plony z jednostki powierzchni są niewielkie, 4. rolnictwo, w którym prawie cała produkcja rolna przeznaczana jest na potrzeby plemienia, rodu lub rodziny rolnika, czasami niewielkie nadwyżki produkcji sprzedawane są lub wymieniane na lokalnym rynku rolnictwo towarowe Możliwe odpowiedzi: 1. rolnictwo, w którym większość lub całość produkcji gospodarstwa rolnego przeznaczona jest na sprzedaż, 2. rolnictwo intensywne, charakteryzujące się dużymi nakładami kapitału i pracy żywej lub uprzedmiotowionej w celu uzyskania wysokich plonów., 3. cechuje się małymi nakładami pracy i środków finansowych na jednostkę powierzchni lub sztukę przeliczeniową zwierząt, gdzie uzyskiwane plony z jednostki powierzchni są niewielkie, 4. rolnictwo, w którym prawie cała produkcja rolna przeznaczana jest na potrzeby plemienia, rodu lub rodziny rolnika, czasami niewielkie nadwyżki produkcji sprzedawane są lub wymieniane na lokalnym rynku rolnictwo ekstensywne Możliwe odpowiedzi: 1. rolnictwo, w którym większość lub całość produkcji gospodarstwa rolnego przeznaczona jest na sprzedaż, 2. rolnictwo intensywne, charakteryzujące się dużymi nakładami kapitału i pracy żywej lub uprzedmiotowionej w celu uzyskania wysokich plonów., 3. cechuje się małymi nakładami pracy i środków finansowych na jednostkę powierzchni lub sztukę przeliczeniową zwierząt, gdzie uzyskiwane plony z jednostki powierzchni są niewielkie, 4. rolnictwo, w którym prawie cała produkcja rolna przeznaczana jest na potrzeby plemienia, rodu lub rodziny rolnika, czasami niewielkie nadwyżki produkcji sprzedawane są lub wymieniane na lokalnym rynku rolnictwo intensywne Możliwe odpowiedzi: 1. rolnictwo, w którym większość lub całość produkcji gospodarstwa rolnego przeznaczona jest na sprzedaż, 2. rolnictwo intensywne, charakteryzujące się dużymi nakładami kapitału i pracy żywej lub uprzedmiotowionej w celu uzyskania wysokich plonów., 3. cechuje się małymi nakładami pracy i środków finansowych na jednostkę powierzchni lub sztukę przeliczeniową zwierząt, gdzie uzyskiwane plony z jednostki powierzchni są niewielkie, 4. rolnictwo, w którym prawie cała produkcja rolna przeznaczana jest na potrzeby plemienia, rodu lub rodziny rolnika, czasami niewielkie nadwyżki produkcji sprzedawane są lub wymieniane na lokalnym rynku
21
Ćwiczenie 5

Wypisz cechy rolnictwa typowe dla krajów słabo rozwiniętych gospodarczo.

ROPDKOuOJJO6v
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6

Wymień cechy rolnictwa, które są typowe dla Stanów Zjednoczonych i Kanady.

ROPDKOuOJJO6v
(Uzupełnij).
R1BEXLhsDRxna2
Ćwiczenie 7
Odpowiedz na pytania lub uzupełnij tekst. 1. System, w którym pole dzielone jest na trzy części: część na zasiew roślin ozimych, część na zasiew roślin jarych (zasiewanych wiosną); część na ugór – pozwalająca ziemi odzyskać w okresie wiosny i lata swoją żyzność., 2. Dawne drewniane narzędzie rolnicze stosowane do orki, charakteryzujące się rozdwojonym rylcem., 3. Typ rolnictwa, które charakteryzuje się prymitywnymi sposobami gospodarowania., 4. Rolnicza maszyna jednoetapowa służąca do jednoczesnego koszenia, młócenia i transportu zboża., 5. Narzędzie rolnicze służące do spulchniania gleby bez jej odwracania., 6. Narzędzie ręczne służące do spulchniania gleby, kopczykowania roślin, zwalczania chwastów; wykorzystywana głównie w ogrodnictwie i rolnictwie., 7. Przemienna forma uprawy dwóch pól. Jedno pole obsiewano zbożem jarym lub ozimym, a drugie ugorowano, aby zapobiec nadmiernemu wyjaławianiu gleby., 8. Kij, wykorzystywany do uprawy roli w rolnictwie pierwotnym.
Ćwiczenie 7
RTcPVZDn7gpw4
Uzupełnij tekst: System, w którym pole dzielone jest na trzy części: część na zasiew roślin ozimych, część na zasiew roślin jarych (zasiewanych wiosną), część na ugór to 1. SOCHA, 2. DWUPOLÓWKA, 3. TRÓJPOLÓWKA, 4. KOPIENIACZY, 5. PIERWOTNE, 6. RADŁO, 7. KOMBAJN, 8. MOTYKA.
Dawne drewniane narzędzie rolnicze stosowane do orki charakteryzujące się rozdwojonym rylcem to 1. SOCHA, 2. DWUPOLÓWKA, 3. TRÓJPOLÓWKA, 4. KOPIENIACZY, 5. PIERWOTNE, 6. RADŁO, 7. KOMBAJN, 8. MOTYKA
Typ rolnictwa, który charakteryzuje się prymitywnymi sposobami gospodarowania to rolnictwo 1. SOCHA, 2. DWUPOLÓWKA, 3. TRÓJPOLÓWKA, 4. KOPIENIACZY, 5. PIERWOTNE, 6. RADŁO, 7. KOMBAJN, 8. MOTYKA.
Rolnicza maszyna jednoetapowa służąca do jednoczesnego koszenia, młócenia i transportu zboża to 1. SOCHA, 2. DWUPOLÓWKA, 3. TRÓJPOLÓWKA, 4. KOPIENIACZY, 5. PIERWOTNE, 6. RADŁO, 7. KOMBAJN, 8. MOTYKA.
Narzędzie rolnicze służące do spulchniania gleby bez jej odwracania to 1. SOCHA, 2. DWUPOLÓWKA, 3. TRÓJPOLÓWKA, 4. KOPIENIACZY, 5. PIERWOTNE, 6. RADŁO, 7. KOMBAJN, 8. MOTYKA.
Narzędzie ręczne służące do spulchniania gleby, kopczykowania roślin, zwalczania chwastów; wykorzystywana głównie w ogrodnictwie i rolnictwie to 1. SOCHA, 2. DWUPOLÓWKA, 3. TRÓJPOLÓWKA, 4. KOPIENIACZY, 5. PIERWOTNE, 6. RADŁO, 7. KOMBAJN, 8. MOTYKA.
Przemienna forma uprawy dwóch pól. Jedno pole obsiewano zbożem jarym lub ozimym, a drugie ugorowano, aby zapobiec nadmiernemu wyjaławianiu gleby to 1. SOCHA, 2. DWUPOLÓWKA, 3. TRÓJPOLÓWKA, 4. KOPIENIACZY, 5. PIERWOTNE, 6. RADŁO, 7. KOMBAJN, 8. MOTYKA.
Kij wykorzystywany do uprawy roli w rolnictwie pierwotnym to 1. SOCHA, 2. DWUPOLÓWKA, 3. TRÓJPOLÓWKA, 4. KOPIENIACZY, 5. PIERWOTNE, 6. RADŁO, 7. KOMBAJN, 8. MOTYKA.
RXNfAwIaUt4yW3
Ćwiczenie 8
Przyporządkuj typ rolnictwa do regionu występowania. rolnictwo pierwotne Możliwe odpowiedzi: 1. Ameryka Południowa i Środkowa, 2. Afryka, 3. Australia, 4. Azja Zachodnia, 5. Europa, 6. Kuba, 7. Ameryka Północna, 8. Ameryka Łacińska, 9. Afryka Północna, 10. Azja Południowo - Wschodnia, 11. część Białorusi, Ukrainy i Rosji, 12. Korea Północna, 13. Rosja, 14. Azja Południowa i Południowo - Wschodnia (tereny górskie) rolnictwo tradycyjne Możliwe odpowiedzi: 1. Ameryka Południowa i Środkowa, 2. Afryka, 3. Australia, 4. Azja Zachodnia, 5. Europa, 6. Kuba, 7. Ameryka Północna, 8. Ameryka Łacińska, 9. Afryka Północna, 10. Azja Południowo - Wschodnia, 11. część Białorusi, Ukrainy i Rosji, 12. Korea Północna, 13. Rosja, 14. Azja Południowa i Południowo - Wschodnia (tereny górskie) rolnictwo rynkowe Możliwe odpowiedzi: 1. Ameryka Południowa i Środkowa, 2. Afryka, 3. Australia, 4. Azja Zachodnia, 5. Europa, 6. Kuba, 7. Ameryka Północna, 8. Ameryka Łacińska, 9. Afryka Północna, 10. Azja Południowo - Wschodnia, 11. część Białorusi, Ukrainy i Rosji, 12. Korea Północna, 13. Rosja, 14. Azja Południowa i Południowo - Wschodnia (tereny górskie) rolnictwo uspołecznione Możliwe odpowiedzi: 1. Ameryka Południowa i Środkowa, 2. Afryka, 3. Australia, 4. Azja Zachodnia, 5. Europa, 6. Kuba, 7. Ameryka Północna, 8. Ameryka Łacińska, 9. Afryka Północna, 10. Azja Południowo - Wschodnia, 11. część Białorusi, Ukrainy i Rosji, 12. Korea Północna, 13. Rosja, 14. Azja Południowa i Południowo - Wschodnia (tereny górskie)