Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1bCUwuw8e8n1
Ćwiczenie 1
Zdecyduj, w zakres jakich procesów wpisuje się nadanie obiektom odpowiedniego układu współrzędnych geograficznych podczas tworzenia projektu. Możliwe odpowiedzi: 1. wprowadzanie danych., 2. zarządzanie danymi., 3. przetwarzanie danych., 4. udostępnianie danych.
R5D9Dt8igBzOJ
Ćwiczenie 2
Wybierz prawidłowe odpowiedzi. Mając na uwadze specyfikę tworzenia projektów gie i es, wybierz spośród wymienionych elementów dwa czynniki utrudniające opracowywanie systemów informacji geograficznej. Możliwe odpowiedzi: 1. błędy w bazach danych, 2. ceny oprogramowania, 3. niedoskonałość narzędzi gie i es, 4. brak możliwości wizualizacji trzy de
1
Ćwiczenie 3

Podaj dwa przykłady wykorzystania systemu GPS.

R1b4XYtcllJMh
Możliwości wykorzystania GPS (Uzupełnij).
RcwpEOB2i1Mr0
Ćwiczenie 4
Wybierz prawidłowe odpowiedzi. Spośród następujących elementów wybierz te, które należą do struktury GIS: hardware, landsat, GPS, OpenGIS, ludzie, metody, ESRI, mapa nakładkowa, dane przestrzenne, administracja.
R1XHcP65wYLUq
Ćwiczenie 5
Połącz w pary adresy internetowe portali mapowych z przedstawianą przez nie treścią. bing.com/maps Możliwe odpowiedzi: 1. Mapa świata tworzona przez użytkowników, 2. Mapa firm w Polsce, 3. Mapy drogowe, 4. Mapy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii openstreetmap.org Możliwe odpowiedzi: 1. Mapa świata tworzona przez użytkowników, 2. Mapa firm w Polsce, 3. Mapy drogowe, 4. Mapy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii pkt.pl/mapa Możliwe odpowiedzi: 1. Mapa świata tworzona przez użytkowników, 2. Mapa firm w Polsce, 3. Mapy drogowe, 4. Mapy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii geoportal.gov.pl Możliwe odpowiedzi: 1. Mapa świata tworzona przez użytkowników, 2. Mapa firm w Polsce, 3. Mapy drogowe, 4. Mapy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
R26VxH3LYoB3S
Ćwiczenie 6
Oceń prawdziwość twierdzeń: 1. Geoinformacja to dziedzina nauk skupiająca się głównie na oprogramowaniu GIS. 2. Darmowymi programami służącymi edycji map cyfrowych są m.in.: SAGA GIS, ArcGIS Explorer, Quantum GIS. 3. Pierwsza cyfrowa mapa świata powstała w tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym drugim roku. 4. Nazwa GIS pochodzi od kanadyjskiego projektu Canada Geographic Information System. 5. Autorem mapy nakładkowej dotyczącej ruchów wojsk w bitwie pod Yorktown był Louis Alexandre Taschereau. 6. Skan mapy papierowej to rastrowy obraz tej mapy. 7. System GPS opracowali Anglicy podczas drugiej wojny światowej.
1
Ćwiczenie 7

Podaj po trzy przykłady możliwości praktycznego wykorzystania systemów informacji geograficznej w handlu, rolnictwie i transporcie.

RDTEmyfoqd1YI
Handel (Uzupełnij) Rolnictwo (Uzupełnij) Transport (Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 8
RCux5Y5KtqaGb1
Podaj przynajmniej trzy sposoby pozyskiwania danych przestrzennych potrzebnych do opracowania map.
Źródło: domena publiczna, [online], dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25220333.
Rl3DAyfW4vuNw
Wersja alternatywna ćwiczenia: Wyjaśnij czym jest GIS.