Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R6SozmCx9bUZJ1
Ćwiczenie 1
Jaką rolę ma w niej odegrać komputer w „grze w naśladownictwo”? Możliwe odpowiedzi: 1. Komputer ma naśladować odpowiedzi w ten sposób, by został uznany za człowieka., 2. Komputer powinien być zaprojektowany w ten sposób, by wykazywał jakąś ludzką cechę., 3. Gra w naśladownictwo ma doprowadzić do stworzenia maszyny, która pod każdym możliwym względem będzie naśladowała człowieka.
11
Ćwiczenie 2

Na czym polega test Turinga?

RJFHrHQ40anXg
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R1PfELiavCQgA2
Ćwiczenie 3
Zaznacz eleementy tekstu w taki sposób, by przedstawiał główną koncepcję chińskiego pokoju. Chiński pokój to eksperyment językowy eksperyment myślowy, który został zaprojektowany w ten sposób, aby pokazać, że test Turinga jest niewystarczającywystarczający do wykrycia obecności świadomości inteligentnych algorytmów,a tym samym przejścia testuinteligencji, nawet jeśli pokój zachowuje się lub funkcjonuje jak świadomy umysł Chińczyk.
RMkepL0Imm2RX2
Ćwiczenie 4
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
RCiOgVuhPFuwi21
Ćwiczenie 5
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R1F8I6Y0gxXuC21
Ćwiczenie 6
Łączenie par. Zaznacz prawdziwe i fałszywe odpowiedzi w tabeli.. Maszyna Turinga jest maszyną abstrakcyjną, która jest równoważna współczesnym komputerom na poziomie teoretycznym.. Możliwe odpowiedzi: prawda, fałsz. Turing twierdził, że komputer nie może być modelem mózgu, ponieważ mózg nie znajdzie zastosowania w tworzeniu sztucznej inteligencji.. Możliwe odpowiedzi: prawda, fałsz. Turing twierdził, że maszyna nie potrzebuje nauki, by wykazywać inteligentne zachowanie.. Możliwe odpowiedzi: prawda, fałsz. Nieskończona taśma maszyny Turinga jest odpowiednikiem procesora komputera.. Możliwe odpowiedzi: prawda, fałsz. Jeśli maszyna Turinga otrzyma instrukcję (0, q0, 1, q0, L) to zmieni w komórce symbol 0 na symbol 1 i przesunie się w lewo.. Możliwe odpowiedzi: prawda, fałsz. Stan układu sterowania określa jaką operację wykona maszyna Turinga, gdy odczyta z taśmy symbol.. Możliwe odpowiedzi: prawda, fałsz. Turing twierdził, że inteligencja człowieka wynika z różnego rodzaju poszukiwań rozwiązań i może być prezentowana przez maszynę.. Możliwe odpowiedzi: prawda, fałsz
31
Ćwiczenie 7

Dlaczego John Searle uznał, że test Turinga nie dowodzi inteligencji komputera?

RYtk2OTAXgg9y
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.

Praca domowa

3
Ćwiczenie 8

Poszukaj w sieci chatbotów. Mogą to być asystenci sklepowi, programy typu Cleverbot, program Eliza udający psychoanalityka bądź jakikolwiek inny, nawet asystent osobisty w telefonie. Przeprowadź z nimi rozmowy, a następnie oceń, czy zdały test Turinga. Uzasadnij swoją ocenę.

R1eAGmip5c3LV
(Uzupełnij).