Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Roz6oyoT3Z33h1
Ćwiczenie 1
Wskaż miejsca zerowe funkcji określonej za pomocą zbioru par
{(-7,0), (-4,-1), (-2,1), (1,0), (2,-1), (3,0), (4,4}). 1, 4, -4, 3, 2, -7, -2
R1P63sn0lWYhS1
Ćwiczenie 2
Które z podanych liczb są miejscami zerowymi funkcji
f(x)=x3-2x2-x+2, xR? -3,1, -1,0, 3,-2, 2
2
Ćwiczenie 3

Funkcja f opisana jest za pomocą wykresu.

ep2019.contentplus.io:RJgPDxuJKEWHj
ep2019.contentplus.io:RRjf1A19coMBB
Wskaż zdanie prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. fx=0, gdy x-2, 1, 2. Funkcja nie ma miejsc zerowych., 3. Funkcja ma dwa miejsca zerowe: -2,1., 4. Miejscem zerowym funkcji f jest liczba 2.
RL1mL137bf1Sr2
Ćwiczenie 4
Funkcja każdej liczbie ze zbioru {-3,-2,0,1,4} przyporządkowuje jej kwadrat pomniejszony o 3. Czy funkcja ta posiada miejsce zerowe? Możliwe odpowiedzi: 1. Nie, 2. Tak
R1DbmqTvlVfro2
Ćwiczenie 5
Ile miejsc zerowych ma funkcja f(x)=x2-15x, xR? Możliwe odpowiedzi: 1. Nie ma miejsc zerowych., 2. 1, 3. 2, 4. 3
Rjz7viMIkQIqt2
Ćwiczenie 6
Funkcja f każdej liczbie ze zbioru -3,-52,-1,12,32,4 przyporządkowuje iloczyn tej liczby przez -2 i powiększony o 3. Miejscem zerowym tej funkcji jest x= 1. -1, 2. -52, 3. 4, 4. -3, 5. 32, 6. 12.
R12aUalg6qOt23
Ćwiczenie 7
Jeśli miejscem zerowym funkcji f jest liczba -2, to punkt przecięcia wykresu funkcji f z osią X ma współrzędne Możliwe odpowiedzi: 1. (-2,0), 2. (0,-2), 3. (2,0), 4. (0,2)
RtgJfEjPSinmF3
Ćwiczenie 8
Zaznacz prawdziwe zdania. Możliwe odpowiedzi: 1. , 2. , 3.