Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
1
Pokaż ćwiczenia:
R1UgZdnWPL5nb1
Ćwiczenie 1
Wskaż komponent terroryzmu spośród wymienionych elementów. Możliwe odpowiedzi: 1. udzielanie wsparcia ludności cywilnej w sytuacji klęski żywiołowej, 2. proces przekształceń społeczeństwa industrialnego, 3. akt pokojowego współistnienia, 4. wymuszanie pożądanych zachowań
Rt7t9yvqLjZwh1
Ćwiczenie 2
Wskaż, co jest prawdą, a co fałszem. Działania Unii Europejskiej w zwalczaniu terroryzmu obejmują:
– tworzenie i rozbudowę baz danych; prawda / fałsz
– zwalczanie zjawiska prania brudnych pieniędzy; prawda / fałsz , szkolenie specjalnych jednostek antyterrorystycznych (F), monitorowanie radykalnych treści w internecie (P)
R1KxVJ2RwR5It2
Ćwiczenie 3
Wskaż, którego z założeń nie przewidywały końcowe ustalenia Międzynarodowej Konferencji w sprawie Zwalczania Terroryzmu z listopada 2001 r. Możliwe odpowiedzi: 1. wspólna polityka bezpieczeństwa, prowadzona na podstawie zwiększenia umiejętności samoobrony pracowników administracji państw – uczestników konferencji, 2. nacisk na szkolenie i zwiększanie kompetencji jednostek antyterrorystycznych, 3. monitorowanie sytuacji międzynarodowej pod kątem wskazania miejsc na świecie zagrożonych zwiększoną aktywnością terrorystów, 4. stanowcza i konsekwentna postawa wobec terrorystów, polegająca na nieuleganiu ich żądaniom i bezwzględnym piętnowaniu działalności terrorystycznej na arenie międzynarodowej
21
Ćwiczenie 4
R12Lk0konklsR
Wyjaśnij dlaczego rok 2001 był przełomowy dla międzynarodowej współpracy w zwalczaniu terroryzmu. (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 5
RavDNk1WmKYLg
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
2
Ćwiczenie 6
R1IXJOaII3r3O
Przyporządkuj gremia współpracy w zakresie przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu. współpraca w ramach NATO Możliwe odpowiedzi: 1. Program Obrony przed Terroryzmem, 2. Klub Paryski, 3. Klub Berneński, 4. Grupa Atlas współpraca w ramach Unii Europejskiej Możliwe odpowiedzi: 1. Program Obrony przed Terroryzmem, 2. Klub Paryski, 3. Klub Berneński, 4. Grupa Atlas inna forma współpracy międzynarodowej Możliwe odpowiedzi: 1. Program Obrony przed Terroryzmem, 2. Klub Paryski, 3. Klub Berneński, 4. Grupa Atlas żadna z wymienionych Możliwe odpowiedzi: 1. Program Obrony przed Terroryzmem, 2. Klub Paryski, 3. Klub Berneński, 4. Grupa Atlas
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z artykułem i wykonaj polecenie.

1
Beata Zajączkowska Burkina Faso: terroryści chcą stworzyć Państwo Islamskie

Sytuacja w Burkina Faso dramatycznie się pogarsza. Terroryści wszelkimi środkami dążą do utworzenia na tym terenie Państwa Islamskiego.

„Wywołują w tym celu wojnę religijną i podsycają napięcia etniczne. Bycie chrześcijaninem w tym kraju zaczyna graniczyć z heroizmem” – wskazuje na to pracujący w tym afrykańskim kraju włoski biskup Pier Giorgio Debernardi.

Od prawie 20 lat, wraz z diecezją Pinerolo we Włoszech, którą kierował, wspomagał on burkińskich chrześcijan, realizując głównie programy alfabetyzacji i budując szkoły. Po przejściu dwa lata temu na emeryturę przeniósł się na stałe do Burkina Faso i został misjonarzem w jednej z wiosek na północy kraju, w diecezji Dori, gdzie szczególnie mocna jest obecność islamskich terrorystów.

„Marzeniem terrorystów jest podbicie Afryki i utworzenie tam potężnego Państwa Islamskiego, które obejmowałoby szerokim pasem tereny od Mauretanii po Sudan” – podkreśla bp Debernardi.

Wskazuje, że nie ma praktycznie dnia, by nie dochodziło do ataków na szkoły, przychodnie, urzędy publiczne i kościoły.

„Zależy im na destabilizacji państwa” – podkreśla misyjny biskup.

Wskazuje na lawinowy wzrost liczby krwawych ataków. W 2015 r. było ich 5, 12 w 2016 r., 29 w 2017 r., 137 w 2018 r., w ub. r. ponad 250, a w tym już kilkadziesiąt.

Zauważa, że katastrofalne dla przyszłości Burkina Faso jest atakowanie szkół i zabijanie nauczycieli. Z powodu braku bezpieczeństwa na północy kraju zamknięto ostatnio ponad 2 tys. placówek edukacyjnych.

„Brak edukacji wystawia na niebezpieczeństwo młode pokolenie, które łatwiej może ulegać radykalizacji” – wskazuje misjonarz.

Bp Debernardi przypomina też o dramacie setek tysięcy uchodźców, którzy z powodu ataków, opuścili swe wioski i zaczęli szukać schronienia w większych, bezpieczniejszych miastach. Ich sytuacja jest dramatyczna. Brakuje żywności, podstawowych leków. Dochodzi do ataków wygłodniałych ludzi na punkty Caritas.

„Burkina Faso samo nie poradzi sobie z obecnym narastaniem terroryzmu. Potrzebuje mocnego wsparcia wspólnoty międzynarodowej” – podkreśla bp Debernardi. Wskazuje zarazem, że zachodni chrześcijanie bardziej powinni zainteresować się losem swych burkińskich braci.

cytat1 Źródło: Beata Zajączkowska, Burkina Faso: terroryści chcą stworzyć Państwo Islamskie, dostępny w internecie: niedziela.pl [dostęp 16.06.2020 r.].
R1ApA1HfbtH3K
Wskaż pięć skutków działań terrorystów w Burkina Faso. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Cyberterroryzm

Cyberprzestrzeń RP obejmuje między innymi systemy, sieci i usługi teleinformatyczne o szczególnie ważnym znaczeniu dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa eksploatowane m.in. przez instytucje państwowe i samorządowe, system bankowy, a także systemy zapewniające funkcjonowanie w kraju transportu, łączności, infrastruktury energetycznej, wodociągowej i gazowej oraz systemy informatyczne, ochrony zdrowia, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, dziedzictwa narodowego oraz środowiska w znacznych rozmiarach, albo spowodować poważne straty materialne.

cytat2 Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Cyberterroryzm, dostępny w internecie: gov.pl [dostęp 21.06.2020 r.].
RLcuNoFikLq9u
Wyodrębnij trzy cechy cyberterroryzmu. (Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 9

Zapoznaj się z mapą i wykonaj polecenie.

RjVnIxa7UDvWn
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RltOLHxnRRWon
Spośród obszarów zaznaczonych na mapie wytypuj terytoria nieobjęte w XXI w. działaniami wojennymi wymierzonymi przeciwko terroryzmowi. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 10

Zapoznaj się z tabelą i wykonaj polecenie.

Ataki terrorystów na świecie

Grupa

ISIS

Boko Haram

Talibowie

Al‑Ka'ida

Liczba ataków

953

491

1094

368

Liczba zabitych

6141

5478

4502

1620

Liczba rannych

6208

3376

4685

969

Kraje atakowane

Bahrajn, Francja, Irak, Jordania, Libia, Arabia Saudyjska, Somalia, Syria, Tunezja, Turcja, Palestyna

Burkina Faso, Kamerun, Czad, Niger, Nigeria

Afganistan

Algieria, Bangladesz, Francja, Kenia, Libia, Mali, Pakistan, Somalia, Syria, Uganda, Jemen

Oprac. na podst.: Terroryzm na świecie i w Europie. Fakty na temat terroryzmu dżihadystów, ideologia.pl [21.03.2021 r.]

R1SBrWEh4Q3m3
Wskaż dwa kontynenty, na których natężenie działalności dżihadystów jest największe. (Uzupełnij).