Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań w tym materiale, należy znać zagadnienia dotyczące właściwości materii. Można je znaleźć w poniższych materiałach:

R1WoDCjQTmx5t1
Ćwiczenie 1
Jaki jest stan skupienia lodu? Możliwe odpowiedzi: 1. Stały., 2. Ciekły., 3. Gazowy., 4. Nie ma ustalonego stanu skupienia., 5. Stan skupienia lodu zależy od temperatury.
RjhctfflDqfm11
Ćwiczenie 2
Łączenie par. Które z poniższych twierdzeń są prawdziwe, a które fałszywe? Przy każdym zdaniu w tabeli zaznacz „Prawda” albo „Fałsz”. . Ciecze są ściśliwe.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Gazy są ściśliwe.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Rozlana woda nie rozpada się na cząsteczki dzięki siłom spójności.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Ciała stałe mają sprężystość kształtu i objętości.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. 1 litr wody naciska na dno naczynia siłą 10 N niezależnie od kształtu naczynia.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Ciśnienie jakie człowiek wywiera na podłoże jest takie samo zarówno wtedy, gdy stoi on na jednej nodze, jak i na dwóch nogach.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Gdy kawałek plasteliny w kształcie walca zamienimy w kulę, to jego objętość zmaleje.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Ciecze nie mają określonego kształtu.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Chmury to widoczna para wodna.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
R1N2gvPnUoUr92
Ćwiczenie 3
Korzystając z informacji podanych w treści zadania i praw fizyki, wykonaj odpowiednie obliczenia.
Na dużym tłoku podnośnika hydraulicznego umieszczono towar o masie 600 kg. Jak dużą powierzchnię miał ten tłok, jeśli siła 300 N działająca na mały tłok unosi towar do góry? Powierzchnia małego tłoka jest równa 25 cm2.
Wskaż wszystkie prawidłowe odpowiedzi. Możliwe odpowiedzi: 1. 500 cm2, 2. 0,05 m2, 3. 5 dm2, 4. 50 cm2, 5. 0,5 m2, 6. 0,005 m2, 7. 12,5 cm2, 8. 500 m2, 9. 12,5 m2
R1OUuj02A7cv52
Ćwiczenie 4
Które wypowiedzi charakteryzują ciecze, a które gazy lub ciała stałe? Dopasuj podane właściwości do odpowiedniej grupy, przeciągając je. gazy Możliwe odpowiedzi: 1. obserwuje się w nich zjawisko napięcia powierzchniowego, 2. są ściśliwe, 3. mogą być kruche lub plastyczne, 4. ich cząsteczki leżą blisko siebie, nie mogą się przemieszczać, tylko drgają, 5. nie mają ustalonego kształtu i objętości, 6. wypełniają całą dostępną objętość naczynia, 7. ich cząsteczki tworzą uporządkowaną siatkę, 8. ich cząsteczki są daleko od siebie, 9. mają ustalony kształt i objętość, 10. tworzą powierzchnię swobodną, 11. ich cząsteczki leżą blisko siebie, ale mogą się przemieszczać, 12. ich cząsteczki poruszają się swobodnie i chaotycznie, 13. nie mają ustalonego kształtu, tylko objętość ciecze Możliwe odpowiedzi: 1. obserwuje się w nich zjawisko napięcia powierzchniowego, 2. są ściśliwe, 3. mogą być kruche lub plastyczne, 4. ich cząsteczki leżą blisko siebie, nie mogą się przemieszczać, tylko drgają, 5. nie mają ustalonego kształtu i objętości, 6. wypełniają całą dostępną objętość naczynia, 7. ich cząsteczki tworzą uporządkowaną siatkę, 8. ich cząsteczki są daleko od siebie, 9. mają ustalony kształt i objętość, 10. tworzą powierzchnię swobodną, 11. ich cząsteczki leżą blisko siebie, ale mogą się przemieszczać, 12. ich cząsteczki poruszają się swobodnie i chaotycznie, 13. nie mają ustalonego kształtu, tylko objętość ciała stałe Możliwe odpowiedzi: 1. obserwuje się w nich zjawisko napięcia powierzchniowego, 2. są ściśliwe, 3. mogą być kruche lub plastyczne, 4. ich cząsteczki leżą blisko siebie, nie mogą się przemieszczać, tylko drgają, 5. nie mają ustalonego kształtu i objętości, 6. wypełniają całą dostępną objętość naczynia, 7. ich cząsteczki tworzą uporządkowaną siatkę, 8. ich cząsteczki są daleko od siebie, 9. mają ustalony kształt i objętość, 10. tworzą powierzchnię swobodną, 11. ich cząsteczki leżą blisko siebie, ale mogą się przemieszczać, 12. ich cząsteczki poruszają się swobodnie i chaotycznie, 13. nie mają ustalonego kształtu, tylko objętość
Ćwiczenie 5

Oblicz wartość ciśnienia hydrostatycznego panującego u podstawy tamy wodnej na głębokości 10 metrów pod wodą. Gęstość wody wynosi 1000 kgm3.

R1a1em4b49rOS
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 6
RANYJc2XH0UKB

Aby obliczyć wartość siły parcia na daną powierzchnię, mnożymy wartość ciśnienia przez powierzchnię.

  1. Jaką wartość ciśnienia należałoby wstawić do wzoru przy obliczaniu parcia na wysokości środka tamy widocznej na rysunku powyżej?

  2. Oblicz parcie wywierane przez wodę na szare pasy wskazane na rysunku, na wysokości środków tych pasów.

Pasy mają wysokość 1 m, a cała tama –  10 m . Szerokość tamy wynosi 100 m (patrz: rysunek nad poleceniem).  Przyjmij, że tafla wody znajduje się na wysokości górnej krawędzi tamy.

Wskazówka

Uwzględnij zależność ciśnienia od głębokości.

Przy obliczaniu parcia na powierzchnię pionową, należy brać pod uwagę ciśnienie na wysokości środka geometrycznego tej powierzchni. Uwaga: w ogólności wysokość ta nie jest równa głębokości cieczy (słupa cieczy).

RSDjnau88E7jA
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 7

Gęstość świeżego śniegu wynosi 20 kgm3, natomiast zleżałego – 400 kgm3. Jak i o ile zmieni się objętość 100 kg świeżego śniegu, gdy zamieni się on w śnieg zleżały?

R1bOHeXIRXFhS
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 8

Bryła żelaza ma kształt sześcianu o boku 10 cm. Gęstość żelaza wynosi 7800 kgm3.

  1. Wykaż, że siłomierz, na którym zawiesimy tę bryłkę, wskaże 78 N;

  2. Po zanurzeniu bryłki w wodzie wskazanie siłomierza zmalało do wartości 68 N. Oblicz wartość siły wyporu działającej na żelazo; jest ona większa, czy mniejsza od ciężaru żelaza? A może jest mu równa?

  3. Wyjaśnij, dlaczego okręt wykonany z żelaza nie tonie w wodzie, mimo że gęstość żelaza jest kilka razy większa od gęstości wody. W odpowiedzi użyj terminów: siła wyporu, ciężar, gęstość, warunek pływania.

RIebgwOKuzyOj
(Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida