Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony
Ćwiczenie 1
RzjfBG2Pu3VeL1
Sprawdzian wiadomości z dynamiki
Źródło: Helena Nazarenko-Fogt <Helena.Nazarenko-Fogt@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2
R1TynP115foJa1
Sprawdzian wiadomości z dynamiki
Źródło: Helena Nazarenko-Fogt <Helena.Nazarenko-Fogt@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3
RjMhz40c87vK91
Sprawdzian wiadomości z dynamiki
Źródło: Helena Nazarenko-Fogt <Helena.Nazarenko-Fogt@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4
RtBUtGrP1030G1
Sprawdzian wiadomości z dynamiki
Źródło: Helena Nazarenko-Fogt <Helena.Nazarenko-Fogt@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5
RaPaEiLBvf9vf1
Sprawdzian wiadomości z dynamiki
Źródło: Helena Nazarenko-Fogt <Helena.Nazarenko-Fogt@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 1

Ziemia przyciąga kamień o masie 1 kg siłą 10 N, a kamień o masie 100 kg siłą 1000 N. Oblicz przyspieszenia uzyskane przez te kamienie pod wpływem siły, jaką przyciąga je Ziemia.

Polecenie 2

Kopnięta poziomo piłka o masie 1,5 kg w momencie kopnięcia uzyskała przyspieszenie 5ms2.

  1. Oblicz wartość siły kopnięcia.

  2. Po nasiąknięciu wodą masa piłki wzrosła do 2 kg. O ile większej siły musi użyć zawodnik, aby nadać jej takie samo przyspieszenie jak poprzednio?

Polecenie 3

Siła napędowa samochodu wynosi 2000 N, a siły oporów ruchu są równe 500 N. Przyspieszenie uzyskiwane przez samochód ma wartość 1ms2. Oblicz masę samochodu.