Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony
Ćwiczenie 1
R14the4X5cS4y1
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 2
Rw62kkU0sqoXS1
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 3
RfWy0YN8h5MH91
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 4
R17KZhS29vzVH1
zadanie interaktywne
Polecenie 1

Oblicz wartość ciśnienia hydrostatycznego panującego u podstawy tamy wodnej na głębokości 10 metrów pod wodą. Gęstość wody wynosi 1000 kgm3.

Polecenie 2
Rig5miS9509X41

Aby obliczyć wartość siły parcia na daną powierzchnię, mnożymy wartość ciśnienia przez powierzchnię. Jaką wartość ciśnienia należy podstawić do tej zależności, aby prawidłowo obliczyć wartość parcia np. na całą powierzchnię tamy? Oblicz parcie wywierane przez wodę na dwa pasy wskazane na rysunku (jeden znajduje się na górze tamy, a drugi – na dole). Pasy mają szerokość 1 m, a tama – 100 m. Wysokość całej tamy wynosi 10 m.

Wskazówka

Uwzględnij zależność ciśnienia od głębokości.

Polecenie 3

Gęstość świeżego śniegu wynosi 20 kgm3, natomiast zleżałego – 400 kgm3. Jak i o ile zmieni się objętość 100 kg świeżego śniegu, gdy stanie się on w śnieg zleżały?

Polecenie 4

Bryła żelaza ma kształt sześcianu o boku 10 cm. Gęstość żelaza wynosi 7800 kgm3.

  1. Wykaż, że siłomierz, na którym zawiesimy tę bryłkę, wskaże 78 N;

  2. Po zanurzeniu bryłki w wodzie wskazanie siłomierza zmalało do wartości 68 N. Oblicz wartość siły wyporu działającej na żelazo; jest ona większa, czy mniejsza od ciężaru żelaza? A może jest mu równa?

  3. Wyjaśnij, dlaczego okręt wykonany z żelaza nie tonie w wodzie, mimo że gęstość żelaza jest kilka razy większa od gęstości wody. W odpowiedzi użyj terminów: siła wyporu, ciężar, gęstość, warunek pływania.