Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

„Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu” – pisał Adam Mickiewicz w Stepach akermańskich. „Jak okiem sięgnąć bezkresne, trawiaste równiny”. Jakie czynniki przyrodnicze wpłynęły na powstanie tego „oceanu traw”?

Aby zrozumieć poruszane w tym materiale zagadnienia, przypomnij sobie:
 • występowanie stref oświetlenia Ziemi,

 • wpływ oświetlenia Ziemi na występowanie stref klimatycznych i krajobrazowych.

Twoje cele
 • Wskażesz na mapie świata obszar występowania stepów.

 • Omówisz na podstawie klimatogramu klimat strefy stepów oraz główne zajęcia mieszkańców stepów.

 • Scharakteryzujesz świat roślin i zwierząt stepów.

 • Rozpoznasz na ilustracjach rośliny i zwierzęta typowe dla stepów.

 • Omówisz znaczenie gospodarcze stepów w przeszłości i współcześnie.

ihXgMaZKKY_d5e200

1. Klimat i krajobraz stepów

W klimacie umiarkowanym, na terenach oddalonych od brzegów morskich, wykształcił się krajobraz stepowy. Na tych terenach Słońce nigdy nie pojawia się w zenicie. Duża odległość od morza sprawia, że powietrze jest tu suche, a opadów jest niewiele. Lato jest gorące i suche, zaś zima mroźna i również sucha. Deszcze i umiarkowana temperatura powietrza występują przez stosunkowo krótki czas wiosną i jesienią. Taki rodzaj klimatu umiarkowanego nazywamy kontynentalnym.

Występuje tutaj typowy step (ostnicowy), który może przechodzić w lasostep (na granicy z lasami strefy umiarkowanej) lub suchy step (piołunowy) w warunkach suchych na granicy z półpustyniami. Występują też stepy łąkowe, najbogatsze gatunkowo i charakteryzujące się występowaniem wysokich traw.

RQgvLQspCkUSn
Ekoregion lasostepu środkowo- i wschodnioeuropejskiego
Źródło: Terpsichores, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.

Wiosną, kiedy temperatury są umiarkowane, a gleba zasilana jest wodą z topniejącego śniegu, zielenią się trawy, a ukryte pod ziemią cebule i kłącza mogą się rozwinąć. Ilość wody w glebie pochodzącej na przykład z opadów jest zbyt niska, by mogły rozwinąć się tutaj lasy; nawet krzewy pojawiają się nielicznie. Bardzo rzadko spotykane są jeziora, a rzeki mają źródła w obszarach bardziej wilgotnych. Przeważają rozległe, równinne lub nieco pofalowane przestrzenie pokryte wysokimi trawami.

Typowe rośliny stepowe to rośliny cebulkowe i byliny: hiacynt, tulipan, cebula, czosnek, miłek wiosenny, zawilec oraz trawy: ostnica, kostrzewa, turzyca.

1
1
1
Ćwiczenie 1

Wymień obszary występowania stepów. Określ, w jakich szerokościach geograficznych występują stepy. Znajdź nazwy regionów geograficznych, w których występują stepy na różnych kontynentach.

RqdfU6haQNMst
(Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ćwiczenie 2

Wyjaśnij, dlaczego w Polsce nie ma stepów.

RNdgMjgAXXwUx
(Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ciekawostka

Stosowana w Polsce nazwa „step” pochodzi z języka ukraińskiego. W Ameryce Północnej taką formację roślinną nazywa się prerią, a w Ameryce Południowej – pampą.

ihXgMaZKKY_d5e255

2. Ludzie na stepach

Ziemia na stepach jest żyzna i bogata w próchnicę, dzięki temu plony są obfite. Mimo to życie na stepach jest wymagające. Brakuje tu wody i niewiele jest roślin dających jadalne owoce. Ze względu na brak drzew nie ma tu naturalnych schronień przed letnim upałem, zimowym mrozem i silnymi wiatrami wiejącymi niemal bez przerwy. Mimo tych przeciwności ludzie pojawili się na stepach setki, a miejscami nawet dziesiątki tysięcy lat temu. Zajęli się chowem zwierząt, głównie bydła, a także koni, owiec, kóz i wielbłądów. Zwierzęta hodowano na mleko i mięso. Z kolei skóry, kości i wełna były materiałami do konstrukcji przenośnych domów nazywanych jurtamijurtajurtami (w Azji) lub tipitipitipi (w Ameryce). Ze skór szyto ubrania, a wełna stała się surowcem do wytwarzania tkanin, dywanów i koców. Nawet odchody zwierząt po wysuszeniu wykorzystywano jako opał lub materiał budowlany. Do dziś w Mongolii można spotkać pasterzy prowadzących taki tryb życia.

Na stepie występują najlepsze na świecie gleby uprawne – czarnoziemy. Warunki klimatyczne pozwalają tam jednak tylko na wzrost i rozwój traw i innych roślin zielnych. Dlatego po zaoraniu ogromnej części stepów, prerii i pampasów zamieniono je w pola, na których uprawia się głównie zboża ( pszenicę i kukurydzę). W miejscach, w których dostępne są wody rzeczne lub podziemne, wprowadzono sztuczne nawadnianie i uprawę innych roślin. Stepy zbyt suche lub rosnące na słabych glebach zamieniono w ogromne pastwiska dla stad bydła i owiec.

1
Ćwiczenie 3

Wyszukaj informacje o roślinach, które mogą być uprawiane na obszarze zaoranych stepów w ciepłej i kontynentalnej części strefy umiarkowanej.

RdDjD8NIPPD99
(Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ciekawostka
RllCzhoAhvLML1
Burza pyłowa w Oklahomie
Źródło: Flickr, domena publiczna.

Zaoranie dużej części prerii w Ameryce Północnej wywołało szybką erozję gleb i katastrofalne burze pyłowe. Zjawiska te wymusiły przywrócenie roślinności trawiastej na części powierzchni oraz zmianę niektórych technik stosowanych w rolnictwie na obszarach pozostawionych do uprawy.

Ciekawostka

Stepy Wielkiej Niziny Węgierskiej – Pusztę – zamieszkuje ludność stepowa Czikosów, czyli  pasterzy trudniących się wypasaniem koni na terenie Puszty (step na Wielkiej Nizinie Węgierskiej). Ich nietypowy strój składa się z charakterystycznego kapelusza zdobionego żurawim piórem, kamizelki i spódnicospodni szytych z jednego kawałka materiału

RIb81mLu1hKCL
Ludność stepowa Czikosów
Źródło: Pixabay, domena publiczna.
ihXgMaZKKY_d5e315

Podsumowanie

 • Stepy występują w suchej strefie klimatu umiarkowanego.

 • Stepy charakteryzują się gorącym, suchym latem i mroźną, suchą zimą. Wiosną i jesienią występują temperatury umiarkowane.

 • Dominującą roślinnością stepów są trawy i rośliny zielne.

 • Obecnie większość powierzchni stepów wykorzystuje się do uprawy zbóż oraz hodowli bydła i owiec.

Praca domowa

11
Ćwiczenie 1

Oceń znaczenie zagospodarowanych stepów dla produkcji rolnej. Uwzględnij produkty spożywcze, pasze i surowce dla przemysłu wytwarzane dzięki hodowli zwierząt oraz uprawie pól na obszarze dawnych stepów.

R1YomAygEbyIi
(Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Zobacz także

Zajrzyj do zagadnień pokrewnych:
Kontynenty na ZiemiD1Bw5HYBXKontynenty na Ziemi
Jak pogoda wpływa na przyrodę?D11UU0CxPJak pogoda wpływa na przyrodę?
Cztery pory rokuDeRYLIOLjCztery pory roku
Strefy oświetlenia ZiemiDTnHqcFPtStrefy oświetlenia Ziemi
Strefy krajobrazowe ZiemiDZKvqHZK2Strefy krajobrazowe Ziemi

ihXgMaZKKY_d5e392

Słownik

jurta
jurta

namiot koczowniczych ludów pasterskich na stepach Azji Środkowej

tipi
tipi

namiot koczowniczych plemion Indian na preriach Ameryki Północnej

ihXgMaZKKY_d5e454

Zadania

1
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1
R9TbPOktjoiAE
Zaznacz nazwę roślin najczęściej uprawianych na zaoranych stepach. Możliwe odpowiedzi: 1. zboża, 2. drzewa cytrusowe, 3. warzywa, 4. krzewy owocowe.
Zadanie 6
Źródło: Andrzej Boczarowski, licencja: CC BY-SA 3.0.
2
Ćwiczenie 2
R17rbufp9N3CH
Zaznacz poprawną odpowiedź.
W jakich warunkach może powstać step? Możliwe odpowiedzi: 1. gorące lato, mroźna zima, 2. wysokie codzienne opady, 3. klimat monsunowy, 4. dzień polarny i noc polarna.
Zadanie 1
Źródło: Andrzej Boczarowski, licencja: CC BY-SA 3.0.
2
Ćwiczenie 3
R1D5Gq82yGJLh
Połącz w pary nazwy stepu z nazwami części świata, w których te stepy występują. Step. Możliwe odpowiedzi: 1. USA, 2. Argentyna, 3. Ukraina, Rosja i Azja, 4. Węgry. Puszta. Możliwe odpowiedzi: 1. USA, 2. Argentyna, 3. Ukraina, Rosja i Azja, 4. Węgry. Preria. Możliwe odpowiedzi: 1. USA, 2. Argentyna, 3. Ukraina, Rosja i Azja, 4. Węgry. Pampa. Możliwe odpowiedzi: 1. USA, 2. Argentyna, 3. Ukraina, Rosja i Azja, 4. Węgry.
Zadanie 3
Źródło: Andrzej Boczarowski, licencja: CC BY-SA 3.0.