Nad morze wyjeżdża się głównie latem, w górach turystów jest mnóstwo przez cały rok. Piesze wędrówki po górskich szlakach to dla wielu osób ulubiony sposób na spędzanie wolnego czasu. Co ważne, w Polsce są szczyty, na które można wejść, nie posiadając specjalnego sprzętu. Dla ludzi mieszkających na równinach taka wspinaczka może być męcząca, lecz niezapomniane widoki w pełni wynagradzają wysiłek.

Aby zrozumieć poruszane w tym materiale zagadnienia, przypomnij sobie:
  • gdzie na mapie Polski leży pas gór,

  • jakim kolorem na mapie hipsometrycznej oznaczone są góry,

  • na jakiej wysokości powyżej poziomu morza leżą góry.

Twoje cele
  • Wskażesz na mapie Polski położenie gór średnich.

  • Opiszesz ukształtowanie terenu w górach średnich.

  • Scharakteryzujesz warunki przyrodnicze w górach średnich.

  • Omówisz turystykę górską.

ibqMEzRqtS_d5e152

1. Środowisko przyrodnicze gór średnich

W południowej i południowo‑zachodniej części naszego kraju znajdują się góry o wysokościach bezwzględnych siegających do ok. 1500 m n.p.m. (pojedyncze szczyty są wyższe) i sporych różnicach wysokości względnych. Szczyty tych gór są najczęściej lekko zaokrąglone, a między nimi znajdują się głębokie doliny. Nazywamy je górami średnimigóry średniegórami średnimi. W Polsce należą do nich SudetyKarpaty.

R11WIoFe1wLqi
Aktywna mapa Polski z zaznaczonymi pasami poszczególnych krajobrazów Polski. Od północy są to kolejno pasy: pobrzeży, pojezierzy, nizin środkowopolskich, wyżyn, kotlin podgórskich, gór.
Pasowy układ regionów geograficznych w Polsce
Źródło: Tomorrow Sp. z o.o., Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, tylko do użytku edukacyjnego na zpe.gov.pl.
R1CkKMIgEVPtp
Pieniny będące częścią Karpat prezentują typowy krajobraz gór średnich
Źródło: epodreczniki.pl, licencja: CC BY 3.0.

Sudety to góry o tzw. mozaikowej budowie. Oznacza to, że różne ich partie formowały się w oddalonych od siebie w czasie erach. Najstarsze skały Sudetów to partie Gór Sowich. Możemy wyróżnić w nich kilka pasm górskichpasmo górskiepasm górskich rozdzielonych głębokimi przełęczami. Najwyższym pasmem Sudetów są Karkonosze. Mają one kształt podłużnego wału o płaskim grzbiecie i stromych stokach. Osobliwością Karkonoszy są skałki o różnych kształtach, które powstały wskutek zamarzania wody w szczelinach skalnych oraz pod wpływem wiatru. Grzbiet Karkonoszy porośnięty jest łąkami górskimi, a w górnych partiach ich stoków rośnie płożąca się sosna kosodrzewina. Najwyższym szczytem Sudetów jest Śnieżka o wysokości 1603 m n.p.m. Do bardziej znanych pasm Sudetów należą Góry Izerskie, Góry Sowie oraz Góry Stołowe.

Sudety składają się z kilku pasm rozdzielonych kotlinamikotlinakotlinami. Dużą kotliną sudecką jest Kotlina Jeleniogórska z miastem Jelenia Góra. Inną jest Kotlina Kłodzka, której okolice wyróżniają się źródłami wód leczniczych. Wokół nich powstały miasta uzdrowiskauzdrowiskouzdrowiska (m.in. Kudowa‑Zdrój, Lądek‑Zdrój).

bg‑yellow
Ciekawostka

Wierzchołek Śnieżki leży na granicy Polski i Czech. Dzięki temu Śnieżka jest najwyższym szczytem Sudetów w obu tych krajach. Jest też najwyższym szczytem w całych Czechach.

Do Karpat zaliczamy m.in. Beskidy składające się z wielu pasm górskich. Większość szczytów Beskidów mierzy 1000–1300 m n.p.m., a tylko pojedyncze więcej. Najwyższym szczytem polskich Beskidów jest Babia Góra osiągająca 1725 m n.p.m. Do pasm górskich Karpat zaliczamy też Pieniny oraz Bieszczady. Karpaty to góry o zróżnicowanych wysokościach; ich częścią są również Tatry, jedyne w Polsce góry wysokie. Jedną z największych atrakcji Pienin jest Pieniński Przełomprzełom rzekiPrzełom Dunajca, czyli odcinek rzeki Dunajec, który pokonuje wiele przeszkód i tworzy zakola. Ściany skalne osiągają w tym miejscu ok. 300 m wysokości.

R1QY5OBsc3uNL
Najwyższy szczyt Beskidu Żywieckiego, a zarazem całych Beskidów – Babia Góra mierząca 1725 m n.p.m.
Źródło: Wikimedia Commons, licencja: CC BY 2.5.
R1TK4ouqCjuUf
Pieniński Przełom Dunajca
Źródło: Jerzy Opioła, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 4.0.
1
Ćwiczenie 1

Odszukaj na mapie Polski całe Sudety, a następnie pasma górskie, które wchodzą w ich skład. Potem wskaż pasma wchodzące w skład Karpat.

ibqMEzRqtS_d5e230

2. Pogoda w górach

Góry charakteryzują się specyficzną pogodą. Lata są tam chłodne, a zimy bardziej mroźne niż na terenach położonych niżej. Dlatego na wysokich szczytach śnieg utrzymuje się długo. Ponadto temperatura powietrza w górach spada wraz z wysokością (o ok. 0,6 °C na każde 100 m). Na dużej wysokości panuje też niższe ciśnienie, co bywa uciążliwe dla turystów. Przez większą część roku wieje tam silny wiatr. W górach częste są gwałtowne zmiany pogody. Czasami w ciągu kilkunastu minut mogą pojawić się burzowe chmury lub przeciwnie – niesprzyjająca pogoda nagle znacznie się poprawia.

R2bJcMPwERWj5
Na otwartych przestrzeniach może się zdarzyć, że turystę zaskoczy mgła, a ścieżki zasypie śnieg. Dlatego przebieg niektórych szlaków górskich oznacza się wbitymi w ziemię tyczkami. Dzięki nim nawet w warunkach złej widoczności turyści trafią do celu
Źródło: epodreczniki.pl, licencja: CC BY 3.0.
Uwaga!

Wędrówki po górach bywają niebezpieczne, zwłaszcza powyżej 1000 m n.p.m., zimą lub w czasie burzy i mgły. Dzieci i młodzież powinny poznawać góry w towarzystwie osób dorosłych doświadczonych w wycieczkach górskich.

ibqMEzRqtS_d5e274

3. Znaczenie gospodarcze gór średnich

Tereny gór średnich są w Polsce wykorzystywane na wiele różnych sposobów. Pola uprawne powstały zwykle w dolinach i na słabo nachylonych stokach. Nieco wyżej, a nawet na szczytach niektórych gór istnieją łąki i pastwiska. Z górskich lasów pozyskiwane jest drewno – oczywiście tylko poza terenami chronionymi.

RlxyCJJ2gESsi
W niektórych rejonach Bieszczad można spotkać stalowe retorty, za pomocą których wytwarza się węgiel drzewny
Źródło: epodreczniki.pl, licencja: CC BY 3.0.

Jedną z ważniejszych dziedzin gospodarki jest turystyka. Góry przyciągają turystów niepowtarzalnym krajobrazem i niezapomnianymi widokami, rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt oraz czystym powietrzem. Spacery górskie są też znakomitym sposobem na poprawienie kondycji. Ze względu na niewielkie nachylenia stoków w górach średnich wytyczono liczne szlaki turystyczne umożliwiające wędrówki górskie. Działają tam prężnie hotele, schroniska i pola namiotowe. Wiele osób jeździ w góry, aby uprawiać sporty. W okresie zimowym najpopularniejsze jest narciarstwo, ale góry przyciągają także zwolenników innych dyscyplin, np. wspinaczki skałkowej. Chętnie odwiedzane są uzdrowiska górskie (m.in. Duszniki‑Zdrój, Kudowa‑Zdrój, Lądek‑Zdrój).

W celu ochrony przyrody gór średnich utworzono dwa parki narodowe w Sudetach (Karkonoski Park Narodowy, Park Narodowy Gór Stołowych), cztery w Beskidach (Bieszczadzki, Magurski, Gorczański oraz Babiogórski Park Narodowy) i jeden w Pieninach (Pieniński Park Narodowy). Wiele gatunków zwierząt przetrwało tylko w górach. Większość polskich niedźwiedzi, wilków i rysiów żyje w Beskidach, a zwłaszcza w Bieszczadach. Istnieje także gatunek, który pojawił się w Sudetach stosunkowo niedawno. Jest to muflon, czyli dzika owca górska sprowadzona z wysp Morza Śródziemnego.

RWR08LuTnCiV2
Muflony w Sudetach tworzą niekiedy stada liczące po kilkadziesiąt osobników
Źródło: epodreczniki.pl, licencja: CC BY 3.0.
bg‑lime
Ciekawostka

Niektóre szlaki w parkach narodowych są wiosną zamknięte. Chodzi o to, by zapewnić spokój zwierzętom, które w tym okresie mają sezon rozrodczy. W Karkonoszach część szlaków jest zamykana również zimą ze względu na zagrożenie lawinowe.

ibqMEzRqtS_d5e343

Podsumowanie

  • Góry średnie – Sudety i Karpaty – leżą na południu i południowym zachodzie Polski.

  • Charakterystyczne dla gór średnich są zaokrąglone szczyty rozdzielone głębokimi dolinami.

  • Góry to miejsce atrakcyjne przyrodniczo, mające ogromne znaczenie dla turystyki.

ibqMEzRqtS_d5e343
bg‑azure

Praca domowa

11
Ćwiczenie 1

Korzystając z map, przewodników i Internetu, zaplanuj trasę wycieczki po wybranym fragmencie gór średnich.

RZtfBJEhGCnHF
(Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
ibqMEzRqtS_d5e413

Słownik

góry średnie
góry średnie

góry, których wysokości bezwzględne dochodzą do 1500 m n.p.m.

granit
granit

rodzaj skały wykorzystywany m.in. jako materiał budowlany i dekoracyjny

kotlina
kotlina

wydłużona, wklęsła forma terenu otoczona wzniesieniami

pasmo górskie
pasmo górskie

grupa gór położonych blisko siebie o szczytach układających się w grzbiety

piaskowiec
piaskowiec

rodzaj skały wykorzystywany m.in. w rzeźbiarstwie i przemyśle ceramicznym

przełom rzeki
przełom rzeki

odcinek rzeki o wąskim dnie i stromych zboczach, w którym pokonuje ona przeszkodę

uzdrowisko
uzdrowisko

miejscowość, w której występują naturalne czynniki lecznicze, np. wody mineralne

wapień
wapień

rodzaj skały wykorzystywany m.in. w budownictwie

zlepieniec
zlepieniec

rodzaj skały o różnych barwach, złożony z ziaren żwiru połączonych materiałem zespalającym

ibqMEzRqtS_d5e475

Zadania

1
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1
Rzlls29Nvhxqt1
Przyporządkuj nazwy pasm górskich do właściwych nazw gór. Sudety, możliwe odpowiedzi: 1. Bieszczady, 2. Góry Izerskie, 3. Pieniny, 4. Karkonosze, 5. Beskidy, 6. Góry Stołowe. Karpaty, możliwe odpowiedzi: 1. Bieszczady, 2. Góry Izerskie, 3. Pieniny, 4. Karkonosze, 5. Beskidy, 6. Góry Stołowe.
Źródło: Andrzej Boczarowski, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 2
R1YSe9g4iSfIZ1
Uzupełnij z listy. Najważniejszą dziedziną gospodarki w górach jest 1. chłodniej, 2. utrzymuje się, 3. tak samo ciepło, 4. rośnie, 5. kopalnie, 6. załamanie pogody, 7. rolnictwo, 8. ciągłe deszcze, 9. dobrą pogodę, 10. turystyka, 11. tartaki, 12. cieplej, 13. spada, 14. brak chmur. Osoby zwiedzające góry powinny być przygotowane na 1. chłodniej, 2. utrzymuje się, 3. tak samo ciepło, 4. rośnie, 5. kopalnie, 6. załamanie pogody, 7. rolnictwo, 8. ciągłe deszcze, 9. dobrą pogodę, 10. turystyka, 11. tartaki, 12. cieplej, 13. spada, 14. brak chmur. W górach jest 1. chłodniej, 2. utrzymuje się, 3. tak samo ciepło, 4. rośnie, 5. kopalnie, 6. załamanie pogody, 7. rolnictwo, 8. ciągłe deszcze, 9. dobrą pogodę, 10. turystyka, 11. tartaki, 12. cieplej, 13. spada, 14. brak chmur w porównaniu do otaczających terenów, gdyż temperatura powietrza 1. chłodniej, 2. utrzymuje się, 3. tak samo ciepło, 4. rośnie, 5. kopalnie, 6. załamanie pogody, 7. rolnictwo, 8. ciągłe deszcze, 9. dobrą pogodę, 10. turystyka, 11. tartaki, 12. cieplej, 13. spada, 14. brak chmur wraz z wysokością.
Źródło: Andrzej Boczarowski, licencja: CC BY 3.0.
3
Ćwiczenie 3
Rpw5cKlFNUr2D1
Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących porównania gór średnich w Polsce. Babia Góra jest wyższa od Śnieżki. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Sudety leżą na zachód w stosunku do Karpat. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Bieszczady leżą na zachód w stosunku do Beskidów. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Sudety i Beskidy mają przeważnie kopulaste szczyty. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz.
Źródło: Andrzej Boczarowski, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4
RYRJuxWDiwjGi1
Zaznacz formy działalności rolniczej w górach średnich. Możliwe odpowiedzi: 1. uprawa niewielkich pól w dolinach, 2. uprawa pól na szczytach górskich, 3. wypas owiec i bydła na pastwiskach górskich, 4. polowanie na wilki, 5. karmienie zwierząt.
Źródło: Andrzej Boczarowski, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 5
RQpB9boCblGnU1
Zaznacz udogodnienia dla turystów w górach. Możliwe odpowiedzi: 1. znakowane szlaki, 2. liczne lotniska, 3. schroniska, hotele i pensjonaty, 4. trasy narciarskie, 5. zakłady przemysłowe, 6. pola uprawne, 7. kopalnie węgla kamiennego.
Źródło: Andrzej Boczarowski, licencja: CC BY 3.0.
ibqMEzRqtS_d5e475
bg‑azure

Notatnik

RYwXqgjSWP4Rl
(Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.