Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Symulacja 1

Czy wiesz, na czym polega proces pasywacji? Za pomocą poniższej symulacji przeprowadź reakcje przy użyciu wybranych metali oraz kwasów, a następnie wykonaj poniższe ćwiczenia.

Czy wiesz, na czym polega proces pasywacji? Zapoznaj się z opisem symulacji dotyczącej reakcji przy użyciu wybranych metali oraz kwasów. Następnie wykonaj poniższe ćwiczenia.

R1Blf0IJos09K1
Symulacja dotyczy reakcji wybranych metali z kwasami. Glin: w reakcji z chlorowodorem rozcieńczonym metal roztwarza się, wydziela się gaz, w reakcji z kwasem siarkowym metal roztwarza się. Glin ulega pasywacji w reakcji z kwasem azotowym stężonym oraz z kwasem azotowym rozcieńczonym (tu wydziela się gaz). Chrom: w reakcji z chlorowodorem rozcieńczonym roztwarza się, w reakcji z rozcieńczonym kwasem azotowym, stężonym kwasem azotowym oraz kwasem siarkowym stężonym ulega pasywacji. Miedź: z chlorowodorem reakcja nie zachodzi, w reakcji z rozcieńczonym kwasem azotowym metal roztwarza się, w reakcji ze stężonym kwasem azotowym metal stwarza się - kolor roztworu zmienia się na zielony. W reakcjach z kwasami azotowymi wydziela się gaz. W reakcji ze stężonym kwasem siarkowym metan roztwarza się. Żelazo: w reakcji z chlorowodorem rozcieńczonym oraz rozcieńczonym kwasem azotowym metal roztwarza się, w reakcji ze stężonym kwasem azotowym oraz stężonym kwasem siarkowym zachodzi proces pasywacji. W reakcji z chlorowodorem wydziela się gaz. Magnez: metal roztwarza się w reakcji z rozcieńczonym chlorowodorem, z rozcieńczonym kwasem azotowym, ze stężonym kwasem azotowym oraz ze stężonym kwasem siarkowym. Cynk podobnie jak magnes roztwarza się w reakcji ze wszystkimi kwasami wymienionymi w doświadczeniu, z tym że w reakcji z chlorowodorem i stężonym kwasem azotowym wydziela się gaz.
Symulacja interaktywna pt. Pasywacja metali
Źródło: GroMar Sp. z o.o, licencja: CC BY-SA 3.0.
Podpowiedźgreenwhite
RSf4UwaFIFc3S
Ćwiczenie 1
Który metal w obecności stężonego kwasu azotowego(V) zmienia zabarwienie roztworu na niebieski? Możliwe odpowiedzi: 1. Miedź, 2. Cynk, 3. Żelazo
R18wcWK7Cizlv
Ćwiczenie 2
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R1WblG3yYpt7r
Ćwiczenie 3
Wybierz metale, które ulegają pasywacji w obecności stężonego kwasu siarkowego(VI). Możliwe odpowiedzi: 1. Żelazo, 2. Miedź, 3. Magnez, 4. Chrom