Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R12SWPiLoQf6n1
Ćwiczenie 1
Wskaż prawidłową odpowiedź. W wyniku działania tlenu na miedź powstaje Możliwe odpowiedzi: 1. patyna, 2. rdza, 3. platyna, 4. stal
1
Ćwiczenie 2
RKOHKBjHGHPRz1
Napisz, co powstaje w wyniku reakcji miedzi z tlenem i wodą.
Źródło: Скампецкий, licencja: CC BY 3.0.
RY4PF528OwcA7
RUpY22lqgrTd52
Ćwiczenie 3
Pod względem chemicznym patyna jest mieszaniną związków miedzi. Zaznacz wzory chemiczne tych związków, które mogą wchodzić w skład patyny, powstałej w wyniku działania wody i powietrza na miedź. Możliwe odpowiedzi: 1. Cu2OH2SO4, 2. K3FeCN6, 3. Fe2O3, 4. FeOH2, 5. CaO, 6. FeCO3, 7. O2, 8. Cu2O, 9. FeOH3, 10. CO2, 11. CuO, 12. Cu3CO32OH2
Rt9HcKqRupgH32
Ćwiczenie 4
Uzupełnij równanie reakcji pasywacji żelaza. Przeciągnij w puste pola wzory odpowiednich związków i uzupełnij współczynniki stechiometryczne. 1. 6, 2. 6, 3. Fe2O3, 4. NO, 5. NO2, 6. 4, 7. FeNO33, 8. 2, 9. 3 Fe+ 1. 6, 2. 6, 3. Fe2O3, 4. NO, 5. NO2, 6. 4, 7. FeNO33, 8. 2, 9. 3 HNO3 (stęż.) 1. 6, 2. 6, 3. Fe2O3, 4. NO, 5. NO2, 6. 4, 7. FeNO33, 8. 2, 9. 3 + 1. 6, 2. 6, 3. Fe2O3, 4. NO, 5. NO2, 6. 4, 7. FeNO33, 8. 2, 9. 31. 6, 2. 6, 3. Fe2O3, 4. NO, 5. NO2, 6. 4, 7. FeNO33, 8. 2, 9. 3 +3 H2O
21
Ćwiczenie 5

Statua Wolności, będąca symbolem wolnej Ameryki, jest wykonana z miedzi. Napisz jakie czynniki mogą wpływać na proces pasywacji wspomnianego pomnika.

RFsjCARuRR3Jg
Odpowiedź: (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6

Cynk reaguje ze stężonym kwasem chlorowodorowym (HCl). Podczas reakcji probówka nagrzewa się i wydziela się bezbarwny, nierozpuszczalny w wodzie gaz. Schemat doświadczenia przedstawia poniższa ilustracja.

Cynk reaguje ze stężonym kwasem chlorowodorowym. Podczas reakcji probówka nagrzewa się i wydziela się bezbarwny, nierozpuszczalny w wodzie gaz. Zapoznaj się z opisem schematu doświadczenia.

RXqfIPAUymcfR
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Oblicz, ile gram cynku znajdowało się w probówce, skoro ilość zebranego gazu w przeliczeniu na warunki normalne oceniono na 0,0224 dm3. Wynik podaj z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku. Załóż, że w doświadczeniu użyto nadmiaru kwasu chlorowodorowego.

R1FHYMsJmexok
Rozwiązanie oraz odpowiedź zapisz w zeszycie do lekcji chemii, zrób zdjęcie, a następnie umieść je w wyznaczonym polu.
R1TZBTKLJt2xW
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Przeprowadzono doświadczenie, w którym sprawdzano zachowanie się metali (Mg, Cu, Cr, Fe) w stężonym kwasie azotowym(V) HNO3. Zapisz równania reakcji zachodzące w probówkach (1‑4) i oceń, gdzie zachodzi proces pasywacji.

ROxFZNsw3IA5E
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R14iDzQnIRm1N
Równania zapisz w zeszycie do lekcji chemii, zrób zdjęcie, a następnie umieść je w wyznaczonym polu.
R1Yh35c1i4Swk
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zaprojektuj doświadczenie, w którym wykażesz, że glin ulega pasywacji w temperaturze pokojowej.

RpgTOLW42e7ZP
Wśród podanych nazw odczynników chemicznych wybierz te, które należy użyć w doświadczeniu: woda destylowana, stężony kwas chlorowodorowy, rozcieńczony kwas azotowy pięć, stężony kwas azotowy pięć, glin, cynk. Na ilustracji probówka, w której znajduje się ciało stałe.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RF0evps7Q7PlW
Wśród podanych nazw odczynników chemicznych wybierz te, których należy użyć w doświadczeniu. woda destylowana, rozcieńczony kwas azotowy(V), stężony kwas azotowy(V), glin, cynk

Metal został wstępnie oczyszczony przez wytrawienie w kwasie chlorowodorowym. Możliwe odpowiedzi: 1. woda destylowana, glin, 2. rozcieńczony kwas azotowy(V), cynk, 3. rozcieńczony kwas azotowy(V), glin, 4. stężony kwas azotowy(V), glin
R1Bo4dEpOSRXh
2. Uzupełnij w formie cząsteczkowej równanie zachodzącej w temperaturze pokojowej reakcji chemicznej. 1. 6, 2. NO, 3. 2, 4. 3, 5. HNO3stęż., 6. H2O, 7. 3, 8. O2, 9. NO2, 10. 6, 11. H2 Al+ 1. 6, 2. NO, 3. 2, 4. 3, 5. HNO3stęż., 6. H2O, 7. 3, 8. O2, 9. NO2, 10. 6, 11. H21. 6, 2. NO, 3. 2, 4. 3, 5. HNO3stęż., 6. H2O, 7. 3, 8. O2, 9. NO2, 10. 6, 11. H2 Al2O3+ 1. 6, 2. NO, 3. 2, 4. 3, 5. HNO3stęż., 6. H2O, 7. 3, 8. O2, 9. NO2, 10. 6, 11. H21. 6, 2. NO, 3. 2, 4. 3, 5. HNO3stęż., 6. H2O, 7. 3, 8. O2, 9. NO2, 10. 6, 11. H2+ 1. 6, 2. NO, 3. 2, 4. 3, 5. HNO3stęż., 6. H2O, 7. 3, 8. O2, 9. NO2, 10. 6, 11. H21. 6, 2. NO, 3. 2, 4. 3, 5. HNO3stęż., 6. H2O, 7. 3, 8. O2, 9. NO2, 10. 6, 11. H2

3. Zapisz obserwacje i wnioski.

RaVfcSo0O2Q4d
(Uzupełnij).