Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Symulacja 1

Poniższa symulacja przedstawia zmiany szybkości przepływu krwi w zależności od rodzaju naczynia krwionośnego, w którym płynie.

RQZxaqeLuFU5E
Film przedstawia przepływ krwi przez naczynia krwionośne.

Numer

Naczynie krwionośne

Średnica

Elastyczność

1

Aorta

25 mm

Wysoka

2

Tętnice

4 mm

Wysoka

3

Tętniczki

30 µm

Wysoka

4

Naczynia włosowate

1 µm

Niska

5

Żyłki

2 µm

Niska

6

Żyły

5 mm

Niska

7

Żyła główna

30 mm

Niska

R1O2w1fiTnVdo1
Wykres przedstawia szybkość przepływu krwi. W zależności od rodzaju naczynia i stanu ogólnego organizmu człowieka, krew przepływa z różną prędkością. Ilustruje to fioletowa krzywa. Szybkość przepływu krwi została zmierzona w centymetrach na sekundę. Krew w aorcie płynie z prędkością pięćdziesięciu centymetrów na sekundę. Przez naczynia o większej średnicy i wyższej elastyczności krew przepływa szybciej. Do tych naczyń krwionośnych zaliczamy: aortę i tętnice. Ich średnica mierzona jest w milimetrach. Średnica aorty to dwadzieścia pięć milimetrów, a tętnic cztery milimetry. Przez tętniczki o wysokiej elastyczności i średnicy liczonej w mikrometrach krew przepływa już wolniej. Przez naczynia o małej średnicy, liczonej w mikrometrach, takich naczynia włosowate czy żyłki, o niskiej elastyczności, krew przepływa bardzo wolno. Średnica naczynia włosowatego to jeden mikrometr, a żyłki dwa mikrometry. Przez żyły i żyłę główną o niskiej elastyczności, ale większej średnicy, liczonej w milimetrach krew płynie szybciej. Średnica żyły to pięć milimetrów, a żyły głównej trzydzieści milimetrów. Przez żyłę główną krew płynie z połową szybkości wyjściowej, dwudziestu pięciu centymetrów na sekundę.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 1
Ry9BsUYW0pEwP
Podaj dwie cechy anatomiczne naczyń krwionośnych, które mogą wpływać na szybkość przepływu. (Uzupełnij).
Polecenie 2
Rt25vVT6AdRpr
Napisz, w którym z wymienionych naczyń ciśnienie krwi jest najniższe, a w którym najwyższe. (Uzupełnij).