Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
bg‑red

Żyły doprowadzają krew do serca, a tętnice wyprowadzają ją z serca

R1TLPjUOe4FZo1
Główne żyły (zaznaczone kolorem niebieskim) i tętnice (zaznaczone kolorem czerwonym) ludzkiego układu krwionośnego.
Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Krew tętnicza często kojarzona jest z jasnoczerwonym kolorem, oznaczającym, że niesie ona tlen, czyli jest natlenowana. Idąc dalej za tym skojarzeniem, odtlenowaną krew żylną rozpoznaje się po barwie ciemnoczerwonej. Takie rozumowanie może prowadzić do mylnego wniosku, że podstawą podziału naczyń krwionośnych na tętnice i żyły jest rodzaj płynącej w nich krwi. Podział ten opiera się jednak na zupełnie innym kryterium, a mianowicie na ich położeniu względem serca. Zgodnie z tą klasyfikacją tętnice to naczynia odprowadzające krew z serca w stronę tkanek ciała, a żyły to naczynia doprowadzające do serca krew napływającą z tkanek. Dokładny opis budowy i funkcji naczyń krwionośnych znajdziesz w e‑materiale pt. Budowa i funkcje naczyń krwionośnychPHaLJW4WWBudowa i funkcje naczyń krwionośnych.

Krew opuszczająca serce płynie pod bardzo wysokim ciśnieniem, dlatego ściany tętnic muszą być grube, wytrzymałe, ale i elastyczne, by odkształcając się pod wpływem pracy serca, wspomagać przepływ krwi w kierunku tkanek. Takie rytmiczne odkształcanie się ścian tętnic wywołane skurczami (ciśnienie wówczas rośnie) i rozkurczami serca (ciśnienie spada) to tętno. Jeżeli główny rozrusznik serca ulega depolaryzacjidepolaryzacjadepolaryzacji co mniej więcej 0,8 s, czyli ok. 70 razy na minutę, to tyle samo lekkich uderzeń w ciągu minuty odczujemy, uciskając palcami wewnętrzną powierzchnię nadgarstka lub szyję z boku, pod żuchwą (w tych miejscach tętnice są łatwo wyczuwalne). Pomiar tętna jest więc łatwą metodą skontrolowania częstości i rytmiczności uderzeń serca.

R9qlgx5I3dfWS1
Grafika interaktywna przedstawia budowę tętnicy, żyły i naczynia włosowatego. Ściany tętnic i żył zbudowane są z trzech warstw, których grubość w obydwu typach naczyń jest wyraźnie różna. Różnica ta jest szczególnie widoczna w warstwie mięśniówki. Jej skurcze umożliwiają regulację przepływu krwi przez naczynia, a tym samym regulację ciśnienia krwi. Blednięcie skóry pod wpływem silnych emocji jest efektem skurczu mięśniówki drobnych naczyń krwionośnych skóry. Cyfrą jeden zaznaczono tętnicę. Tętnice: wyprowadzają krew z serca do narządów i tkanek ciała, wychodzą z komór serca. W tych naczyniach panuje wysokie ciśnienie krwi, Błona zewnętrzna tętnicy zawiera głównie kolagen, włókna sprężyste i komórki mięśni gładkich. Błona środkowa jest najgrubsza, zbudowana w większości z mięśni gładkich i włókien sprężystych. Błona wewnętrzna jest utworzona z jednowarstwowego nabłonka płaskiego i włókien kolagenowych. Tętnice to naczynia o małym świetle. Cyfrą dwa oznaczono naczynia włosowate. Stanowią one najważniejszy element układu naczyniowego. Naczynia włosowate przekazują komórkom substancje energetyczne, budulcowe, regulujące, a zabierają dwutlenek węgla, produkty przemiany materii oraz energię cieplną. Tworząc gęstą sieć oplatającą i unaczynniającą narządy, zwiększają powierzchnię wymiany substancji między krwią a otoczeniem. Gęstość sieci naczyń włosowatych jest zależna od aktywności narządu. Cyfrą trzy zaznaczono żyłę. Żyły doprowadzają krew do serca z narządów i tkanek ciała. Panuje w nich niskie ciśnienie krwi, wchodzą do przedsionków serca. W przeciwieństwie do tętnic mają duże światło naczynia. Błona zewnętrzna żyły zawiera włókna sprężyste. Błona środkowa jest cieńsza, zawiera mniej mięśni gładkich, a więcej tkanki łącznej Błona zewnętrzna utworzona jest z jednowarstwowego nabłonka płaskiego, który tworzy fałdy skierowane do światła naczynia. Są to zastawki. Zastawki żylne zostały oznaczone kolejną cyfrą. Zastawka to błoniasty fałd występujący w przegrodzie serca między przedsionkami i komorami oraz w żyłach i naczyniach limfatycznych. Wymusza jednokierunkowy przepływ krwi w sercu i naczyniach krwionośnych. Na grafice interaktywnej oznaczono zdjęcie mikroskopowe przedstawiające tętnicę i żyłę o powiększeniu czterdziestokrotnym. To przekrój poprzeczny przez naczynia krwionośne. Zarówno żyła jak i tętnica mają owalny kształt. Tętnica ma znacznie grubsze i nieprzepuszczalne ściany. Żyła o węższym przekroju doprowadza krew do serca z narządów i tkanek ciała. Tętnice wyprowadzają krew z serca do narządów i tkanek ciała. To podstawowa różnica. Kolejne zdjęcie mikroskopowe przedstawia stukrotne powiększenie naczyń włosowatych. Umożliwiają przemianę materii i oddychanie tkankowe. W konsekwencji pozwalają układowi krążenia na spełnienie swoich zadań. Zbudowane tylko z jednej warstwy śródbłonka. Mają najcieńsze ściany spośród wszystkich naczyń. Dodatkowo zaopatrzone są w liczne pory, które umożliwiają wymianę substancji między krwią a tkankami. Zdjęcie jest utrzymane w fioletowo- różowych barwach.
Budowa tętnicy, żyły i łączącego je naczynia włosowatego. Ściany tętnic i żył zbudowane są z trzech warstw, których grubość w obydwu typach naczyń jest wyraźnie różna. Różnica ta jest szczególnie widoczna w warstwie mięśniówki. Jej skurcze umożliwiają regulację przepływu krwi przez naczynia, a tym samym regulację ciśnienia krwi. Blednięcie skóry pod wpływem silnych emocji to efekt skurczu mięśniówki drobnych naczyń krwionośnych skóry.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., na podstawie: Neil Campbell i in., Biologia, tłum. K. Stobrawa i in., Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2016, licencja: CC BY-SA 3.0.
RHPM350yt54wi1
Zastawki uniemożliwiają cofanie się krwi.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Ciśnienie krwi płynącej żyłami z tkanek do serca jest wyraźnie mniejsze niż ciśnienie krwi w tętnicach, dlatego ściany żył są cieńsze niż ściany tętnic. Zaopatrzone są natomiast w zastawkizastawkazastawki, ponieważ płynąca pod niskim ciśnieniem krew ma tendencję do cofania się. Zastawki żylne otwierają się w kierunku serca, dzięki czemu krew w żyłach może płynąć tylko w tę stronę. Duże naczynia żylne położone są zwykle w pobliżu mięśni szkieletowych, których skurcze wspomagają przepływ krwi. Aktywność fizyczna poprawia więc krążenie krwi, a tym samym zaopatrzenie tkanek (np. mózgu) w tlen.

Ciśnienie panujące w tętnicach i żyłach jest skutkiem działania dwóch sił: ciśnienia wywieranego przez krew od wewnątrz na ściany naczynia oraz ciśnienia wywieranego przez kurczące się ściany naczyń, stawiające opór przepływającej krwi.

RXShscY9WIHLg
Mapa myśli. Lista elementów:
  • Nazwa kategorii: Ciśnienie krwi{color=#4d0000}
    • Elementy należące do kategorii Ciśnienie krwi
    • Nazwa kategorii: wywierane[br]przez krew od wewnątrz[br]na ściany naczynia{color=#ffcccc}
    • Nazwa kategorii: wywierane[br]przez kurczące się[br]ściany naczyń{color=#F16472}
    • Koniec elementów należących do kategorii Ciśnienie krwi{color=#4d0000}
Czynniki wpływające na ciśnienie krwi w tętnicach i żyłach.

Najwyższe ciśnienie panuje w lewej komorze serca i wychodzącej z niej aorcieaortaaorcie, przedstawionej na schemacie poniżej. Natomiast w drobnych naczyniach włosowatych ciała, gdzie tętniczki przechodzą w żyłki, ciśnienie krwi wyraźnie spada, a w żyłach bywa ono nawet zbliżone do zera.

RO3Bio3nJmeVX1
Schemat rozgałęzienia aorty.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Podobnie jest z szybkością – w miarę oddalania się od serca szybkość przepływu krwi spada, w naczyniach włosowatych jest najmniejsza, a w żyłkach nieco rośnie dzięki skurczom mięśni w ich ścianach.

Wynik pomiaru ciśnienia krwi składa się z dwóch wartości. Pierwsza to tzw. ciśnienie skurczowe, które u zdrowego młodego człowieka wynosi ok. 120 mm Hg; druga to ciśnienie rozkurczowe, wynoszące ok. 80 mm Hg. Liczby te podaje się w postaci ułamka: 120/80. Pomiar ciśnienia krwi jest jednym z podstawowych badań układu krążenia i po osiągnięciu wieku dojrzałego powinno być wykonywane regularnie  w ramach profilaktyki chorób tego układu.

bg‑red

Przepływ krwi w naczyniach włosowatych

Aby obraz budowy i działania układu krwionośnego człowieka był pełny, należy przyjrzeć się również najmniejszym naczyniom – włosowatym.

Naczynia włosowate to cienkie rurki, których ściany zbudowane są tylko ze śródbłonka – pojedynczej warstwy komórek spoczywającej na błonie podstawnej. Stanowi ona łatwą do pokonania barierę dla przyniesionych przez krew składników. Dlatego tutaj właśnie, przez ściany naczyń włosowatych, zachodzi dyfuzja glukozy, tlenu i dwutlenku węgla oraz przenikanie wody i komórek krwi zdolnych do aktywnego przemieszczania się. Mimo że średnica naczynia włosowatego jest bardzo mała (są one cienkie „jak włos”) i wynosi ok. 7 mum, ich całkowita długość w ciele dorosłego człowieka osiąga prawie 100 km, a powierzchnia wymiany to ok. 5000 mIndeks górny 2 (więcej niż powierzchnia boiska do piłki nożnej). Cechy te – duża powierzchnia i cienkie ściany – sprawiają, że w naczyniach włosowatych krew spełnia swoje funkcje transportowe, dostarczając do tkanek substancje odżywcze i odbierając z nich zbędne produkty przemiany materii.

Riau4DQqMhigt1
Rodzaje sieci naczyń włosowatych. Od lewej: Sieci dziwne (tętniczo‑tętnicze) łączą dwie tętnice. Występują w ciałkach nerkowych. Sieci tętniczo‑żylne zaczynają się na końcach tętnic i przechodzą w żyły. Ten typ najczęściej występuje w organizmie człowieka. Układy wrotne (sieci żylno‑żylne) łączą dwie żyły. Tworzą układ wrotny wątroby.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
bg‑red

Zaburzenia przepływu krwi w naczyniach

Gdy zostaje zakłócony prawidłowy przepływ krwi przez tętnice i żyły, choruje nie tylko naczynie, lecz także zaopatrywana przez nie tkanka. Niedostatecznie ukrwiony narząd jest niedotleniony, co może prowadzić do jego poważnego uszkodzenia, a nawet martwicy. Ponadto krew docierająca poprzez naczynia do wszystkich komórek ciała bierze udział w utrzymywaniu równowagi wewnętrznej organizmu: zapewnia stałe wartości pH, temperatury i ciśnienia onkotycznegociśnienie onkotyczneciśnienia onkotycznego, transportuje hormony, enzymy i inne związki istotne dla homeostazyhomeostazahomeostazy. Z tego powodu choroby układu krwionośnego wywołują poważne skutki dla całego organizmu.

Przyczyny zaburzenia przepływu krwi przez naczynia są różne, jednak najczęstszą z nich jest miażdżycamiażdżycamiażdżyca. Choroba ta polega na zwężeniu światła naczynia przez odkładające się w jego ścianach cząsteczki cholesterolu w postaci blaszek. Po pewnym czasie w blaszkach zaczynają się gromadzić związki wapnia, co utrudnia przepływ krwi przez naczynie. Zmniejszenie lub zatrzymanie przepływu krwi jest szczególnie groźne, gdy dotyczy naczyń zaopatrujących w krew mięsień sercowy. Miażdżyca naczyń wieńcowych, zwana chorobą wieńcową, stanowi główną przyczynę zawałów sercazawał sercazawałów serca.

Więcej informacji o chorobach układu krążenia, ich objawach i czynnikach ryzyka znajdziesz w e‑materiałach pt. Choroby układu krążenia jako choroby cywilizacyjnePXDbUmexKChoroby układu krążenia jako choroby cywilizacyjneProfilaktyka chorób układu krążeniaPZIbE3hQEProfilaktyka chorób układu krążenia.

R6zdYv9J8XzyG
Zdjęcie mikroskopowe przedstawia przekrój prawej tętnicy mięśniowej objętej miażdżycą. Trzy cechy świadczą o objawach choroby. Śródbłonek naczynia jest mocno pogrubiony – ma około od jednego do trzech milimetrów, podczas gdy zdrowe naczynie ma około 10 mikrometrów. Światło naczynia jest zmniejszone o około 25–35%. Struktury naczynia są zaburzone i przerwane. Wieloletnie odkładania się lipidów w ścianach naczyń, prowadzi do ograniczenia przepływu naczyniowego. Skutkiem tego jest stopniowe, a niekiedy nagłe i zagrażające życiu, ograniczenie zaopatrzenia w tlen i składniki odżywcze poszczególnych narządów, w tym tych najważniejszych – serca i mózgu.
Przekrój prawej tętnicy wieńcowej objętej miażdżycą. Na ilustracji interaktywnej wskazano wybrane cechy świadczące o chorobie.
Źródło: Nephron, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
RAZd4fH2X1dP8
Choroba niedokrwienna serca to zespół objawów chorobowych, które powstają w wyniku przewlekłego niedotlenienia mięśnia sercowego oraz niedostatecznej ilości składników odżywczych. W powiększeniu pokazano przekrój poprzeczny i podłużny przez tętnicę.
Źródło: Blausen.com staff, Medical Gallery of Blausen Medical, „WikiJournal of Medicine” 2014, nr 1(2), licencja: CC BY-SA 3.0.

Słownik

aorta
aorta

(gr. aeiro – dźwigam, unoszę) największa tętnica, odpowiedzialna za odprowadzanie utlenowanej krwi z lewej komory serca

ciśnienie onkotyczne
ciśnienie onkotyczne

ciśnienie osmotyczne wywierane przez roztwór koloidalny białek obecnych w osoczu krwi

depolaryzacja
depolaryzacja

zmiana potencjału błony komórkowej z −80 mV do +10 mV spowodowana napływem jonów sodu do komórki, co prowadzi do jej pobudzenia

homeostaza
homeostaza

zdolność organizmu do utrzymywania względnie stabilnej równowagi w procesach życiowych; utrzymywanie stałej temperatury ciała, równowagi jonowej w płynach ciała, stałej ilości płynów ustrojowych, utrzymywanie rytmów biologicznych poprzez odpowiednią koordynację i regulację metabolizmu

miażdżyca
miażdżyca

przewlekła choroba dużych i średnich tętnic, której główną cechą są złożone zmiany zwyrodnieniowo‑wytwórcze w błonie wewnętrznej tych naczyń

zastawka
zastawka

błoniasty fałd występujący w przegrodzie serca między przedsionkami i komorami oraz w żyłach i naczyniach limfatycznych; wymusza jednokierunkowy przepływ krwi w sercu i naczyniach krwionośnych

zawał serca
zawał serca

martwica mięśnia sercowego następująca w wyniku jego niedokrwienia