Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z symulacją interaktywną. Przeanalizuj, jak zmieniała się forma zatrudnienia w ciągu ostatnich lat. Spróbuj uzasadnić, z czego wynikają zmiany i czy można prognozować jakikolwiek trend, jeśli chodzi o popularność wybranych form zatrudnienia.

R1VkBuXWdtm6U
Rok UoP B2B umowa zlecenie umowa o dzieło co najmniej dwa rodzaje 2018 57.5 29.2 9.5 3.8 0 2019 56 28 14 8 0 2020 61 27 7.1 2.1 3.2 2021 58 33 7.3 2.3 0
Źródło: Bulldogjob, Raport z badania społeczności IT 2021, bulldogjob.pl, dostęp: 31.12.2021 r., Bulldogjob, Badaniespołeczności IT 2020, bulldogjob.pl, dostęp: 31.12.2021 r., Bulldogjob, Raport z badaniabranży IT 2019, bulldogjob.pl, dostęp: 31.12.2021 r., NoFluffJobs, Zarobki w branży IT w 2018 roku, dostęp: 31.12.2021 r.
Źródło: dostępny w internecie: bulldogjob.pl [dostęp 31.12.2021].

Zapoznaj się z danymi z tabeli. Przeanalizuj, jak zmieniała się forma zatrudnienia w ciągu ostatnich lat. Spróbuj uzasadnić, z czego wynikają zmiany i czy można prognozować jakikolwiek trend, jeśli chodzi o popularność wybranych form zatrudnienia.

Rok

UoP

B2B

umowa zlecenie

umowa o dzieło

co najmniej dwa rodzaje

2018

57.5

29.2

9.5

3.8

0

2019

56

28

14

8

0

2020

61

27

7.1

2.1

3.2

2021

58

33

7.3

2.3

0