1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
R1K9NIMQtn9lZ
Uszereguj szczeble kariery w branży IT według kolejności od najniższego do najwyższego stanowiska. Elementy do uszeregowania: 1. Mid Developer, 2. Junior Developer, 3. Senior Developer
1
Ćwiczenie 2
RGkxPD6K8tajP
Przykładem serwisu internetowego, w którym możemy zapisać własne portfolio, jest: Możliwe odpowiedzi: 1. GitHub, 2. ITWork, 3. Port-Fol
1
Ćwiczenie 3
RDNufvonmdJJp
Czym są frameworki? Możliwe odpowiedzi: 1. Szkieletami aplikacji, które definiują jej strukturę oraz mechanizm działania., 2. Błędami w funkcjonowaniu serwera, które administrator musi natychmiast naprawiać., 3. Wszystkimi projektami dodanymi do portfolio.
2
Ćwiczenie 4
RXIxeJ9ycSWBz
Jakie języki kodowania są najważniejsze do opanowania przez front-end developera? Możliwe odpowiedzi: 1. HTML, CSS, JavaScript, 2. SQL, Python, Java, 3. C++, Java, JavaScript
2
Ćwiczenie 5
REJzrI3bmuwe2
Full-stack developer, to: Możliwe odpowiedzi: 1. Programista potrafiący samodzielnie zbudować aplikację lub serwis od początku do końca., 2. Osoba nadzorująca oraz zarządzająca pracą całego zespołu., 3. Osoba odpowiedzialna za dokonanie ostatecznych poprawek w działaniu serwisu lub aplikacji oraz wyszukująca błędy w ich funkcjonowaniu.
3
Ćwiczenie 6
RWBxNGE7Hl6nd
Do obowiązków administratora należą: Możliwe odpowiedzi: 1. Dbanie o prawidłowe funkcjonowanie serwerów, 2. Usuwanie awarii oraz aktualizacja oprogramowania, 3. Wspomaganie w wolnych chwilach innych projektów firmy, 4. Komunikacja na linii admin-klient
3
Ćwiczenie 7
RNkW2uLYNF96R
Wyjaśnij pojęcia front‑end oraz back‑end. (Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 8
R2sVRTAjOtr82
Czy wybór kariery w branży IT wyłącznie w celach zarobkowych jest dobrym pomysłem? Podając odpowiedź, przedstaw możliwe skutki takiej decyzji. (Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 9
R1V6uWvW17jxG
Czy studia informatyczne są niezbędne do podjęcia pracy w branży IT? Odpowiedz na to pytanie posiłkując się tym e‑materiałem oraz swoimi obserwacjami. (Uzupełnij).