Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Symulacja 1

Czy potrafisz wymienić zastosowania alkoholi polihydroksylowych? Jak myślisz, czy spotykasz się z nimi w życiu codziennym? Zapoznaj się z poniższą symulacją, a wszystkiego się dowiesz. Następnie rozwiąż poniższe zadania.

Czy potrafisz wymienić zastosowania alkoholi polihydroksylowych? Jak myślisz, czy spotykasz się z nimi w życiu codziennym? Zapoznaj się z opisem symulacji, a wszystkiego się dowiesz. Następnie rozwiąż poniższe zadania.

RuHwnNZrK20Rh1
Symulacja dotyczy zastosowania alkoholi polihydroksylowych. Na symulacji jest do wyboru gliceryna, glikol etylowy oraz glikol propylenowy. Naciskając na numery 1, 2, 3, 4 można sprawdzić, co powstaje z poszczególnych alkoholi. 1. Gliceryna w połączeniu z kwasem azotowym lub kwasem siarkowym oraz ziemią okrzemkową daje nitroglicerynę wykorzystywaną do produkcji dynamitu. 2. Woda w połączeniu z inhibitorami korozji, a także z glikolem etylenowym daje płyn do chłodnic. 3. Kwas mlekowy w połączeniu z wodą, kwasem stearynowym, mocznikiem, wazeliną, aromatem i gliceryną daje krem do rąk. 4. Glikol propylenowy w połączeniu z wodą, aromatem, mentolem, fluorkiem sodu, sorbitolem i gliceryną daje płyn do płukania jamy ustnej.
Symulacja interaktywna pt. „Zastosowanie alkoholi polihydroksylowych”
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Podpowiedźgreenwhite
RObI4v1Ku2qLX
Ćwiczenie 1
Wskaż, która z substancji jest wykorzystywana do produkcji dynamitu. Możliwe odpowiedzi: 1. gliceryna (propano-1,2,3-triol), 2. glikol etylenowy (etano-1,2-diol), 3. glikol propylenowy (propano-1,2-diol)
R1bmRJhljcVy6
Ćwiczenie 2
Wskaż, która z substancji powstaje w wyniku reakcji kwasu azotowego(V) z gliceryną. Możliwe odpowiedzi: 1. nitrogliceryna, 2. nitroglikol etylenowy, 3. nitroglikol propylenowy
Ćwiczenie 3
R1QRRrMFJ0XtB
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1VL4JqxFDxaN
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.